NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

TDK, szakdolgozati és egyéb kutatási témák

Tisztelt Érdeklődő!

Alább a Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék által kínált kutatási témák közül választhat.

Ha valamelyik téma felkeltette az érdeklődését, kérem keresse az érintett oktatót (elérhetőség a Munkatársak menüpontban)!

 

Tudományos diákköri és szakdolgozati témák- Hadtörténelem tanszék

Dr. Boda Mihály:

 - A hadseregszervezés erkölcsi és morális követelményeinek vizsgálata (ius ante bellum)

- Magyar katonai parancsnokok tettei erkölcsi és morális megítélésének vizsgálata (pl. Zrínyi, Görgei, Szombathelyi, Jány)

- Magyar katonai értékek a 19-20. században

- Kortárs háborús ideológiák a világban (pl. iszlamizmus, orosz birodalomelmélet, az USA   igazságos háború elmélete)

- Katonai értékek az aszimmetrikus és a hibrid háborúban

- Speciális fegyverek alkalmazásának etikája

- Magyar és egyetemes katonai értékek (háborús ideológiák és katonai erények) története

- Az igazságos háború elméletének története

 

Dr. Csikány Tamás ezredes:

- A hosszú XIX. század hadművészete (1792-1918)

- Alakulattörténet, háborúk történet (XVIII-XIX. század)

 

Dr. Négyesi Lajos ezredes:

 - Az első világháború afrikai hadszínterei

- Az első világháború albán frontja

- A lovasság alkalmazásával kapcsolatos elképzelések a második világháború előestéjén

- A magyar faji harcmód gondolata az 1930-as években

- Olasz-abesszín háború 1936-ban

- Német-lengyel háború 1939-ben

 

Dr. Szak Andrea:

- A személyközi kommunikáció jelentősége, szerepe a katonai vezetésben

- Válsággócok (helyi háborúk) kultúrtörténeti háttere

- A média szerepe a helyi háborúkban

- A közösségi média hatása a biztonságunkra

- Biztonságpolitikai aspektusok a médiában

 

Dr. Németh Balázs:

- A gyalogság harcászata 17., 18., 19. században (külön témák)

- Haditechnika történet 18-19. század

- Magyar fegyvernem, csapatnem történet 19-20. század

- Magyar főtisztek életútjának leírása (pl: vitéz Pekle Béla tábornok) (1885-1967)

 

Harangi-Tóth Zoltán őrnagy:

-  A hidegháborús szembenállás és a helyi háborúk hadtörténete

-  A modern gyarmati háborúk és a felkelés ellenes (COIN) műveletek hadtörténete

-  Hadijátékok elmélete és gyakorlati alkalmazása

-  A második világháború egyetemes és magyar hadtörténete