NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

TDK, szakdolgozati és egyéb kutatási témák

Tisztelt Érdeklődő!

Alább a Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék által kínált kutatási témák közül választhat.

Ha valamelyik téma felkeltette az érdeklődését, kérem keresse az érintett oktatót (elérhetőség a Munkatársak menüpontban)!

 

Tudományos diákköri és szakdolgozati témák- Hadtörténelem tanszék

Dr. Boda Mihály

•     A hadseregszervezés erkölcsi és morális követelményeinek vizsgálata (ius ante bellum)

•     Magyar katonai parancsnokok tettei erkölcsi és morális megítélésének vizsgálata (pl. Zrínyi, Görgei, Szombathelyi, Jány)

•     Magyar katonai értékek a 19-20. században

•     Kortárs háborús ideológiák a világban (pl. iszlamizmus, orosz birodalomelmélet, az USA igazságos háború elmélete)

•     Katonai értékek az aszimmetrikus és a hibrid háborúban

•     Speciális fegyverek alkalmazásának etikája

•     Magyar és egyetemes katonai értékek (háborús ideológiák és katonai erények) története

•     Az igazságos háború elméletének története

 

Dr. Négyesi Lajos ezredes

•     Az első világháború afrikai hadszínterei

•     Az első világháború albán frontja

•     A lovasság alkalmazásával kapcsolatos elképzelések a második világháború előestéjén

•     A magyar faji harcmód gondolata az 1930-as években

•     Olasz-abesszín háború 1936-ban

•     Német-lengyel háború 1939-ben

 

Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezredes

·      Orosz behatolási és fellazítási törekvések; információs műveletek; hibrid műveletek az EU közép-kelet-európai tagállamai és az európai NATO-tagállamok irányában

·      A terrorizmus szociológiai aspektusai; a haderő felhasználhatósága a terrorizmus elleni globális küzdelem során

·      Gyermekkatonák alkalmazása konfliktusokban, háborúkban

·      Nemi erőszak konfliktusokban, háborúkban

·      Magán biztonsági vállalatok (PSC) és magán katonai vállalatok (PMCs) alkalmazásával összefüggő kihívások, tapasztalatok a modern, fejlett polgári demokráciákban; a demokratizálódó országokban és a nemzetközi válságreagáló műveletek célországaiban

·      A biztonsági szektor átalakításának és reformjának tapasztalatai a nemzetközi válságreagáló műveletek célországaiban, a katonai műveletek által érintett területeken – az ENSZ, NATO, EU, OECD tapasztalatai alapján

·      A COVID-19 járvány társadalmi következményei és civil-katonai kapcsolatokra gyakorolt hatása a világ országaiban

 

 

Dr. Szak Andrea

•     A személyközi kommunikáció jelentősége, szerepe a katonai vezetésben

•     Válsággócok (helyi háborúk) kultúrtörténeti háttere

•     A média szerepe a helyi háborúkban

•     A közösségi média hatása a biztonságunkra

•     Biztonságpolitikai aspektusok a médiában

 

Dr. Németh Balázs

•         A gyalogság harcászata 17., 18., 19. században (külön témák)

•         Haditechnika történet 18-19. század

•         Magyar fegyvernem, csapatnem történet 19-20. század

•         Magyar főtisztek életútjának leírása (pl: vitéz Pekle Béla tábornok) (1885-1967)

 

Dr. Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

•         A hidegháborús szembenállás és a helyi háborúk hadtörténete

•         A modern gyarmati háborúk és a felkelés ellenes (COIN) műveletek hadtörténete

•         Hadijátékok elmélete és gyakorlati alkalmazása

•         A második világháború egyetemes és magyar hadtörténete

 

Markovics Milán Mór őrnagy

•         Morális reziliencia, avagy a katona harcértéke katonaetikai szempontból

•         Vallási elem jelentősége a történelmi és jelenlegi fegyveres konfliktusokban

•         Politikai erőszak és fegyveres konfliktusok vallásfilozófiai megközelítése

•         A katonai hivatás filozófiai (katonaetikai) dimenziói