Feladatok

A Tanszék fő feladatai

 

Alapképzési szakon:

-        Infokommunikációs (távközlési és információvédelmi) honvéd szaktisztek képzése katonai üzemeltetés alapképzési szakon (BSc);

-        Infokommunikációs szakemberképzés (mesterképzés) katonai üzemeltetési szakon (MSc);

-        A doktori képzés tudományszakain (PhD) kiegészítő kutatások témáinak vezetése, szakmai tárgyak oktatása;

-        Szakmai ismeret-kiegészítő, szakmai át- és továbbképző tanfolyamok szervezése, végrehajtása;

-        Hazai- és nemzetközi infokommunikációs gyakorlatokon történő részvétel;

-        Oktatói és hallgatói mobilitás biztosítása az ERASMUS+ program keretében;

-        Nemzetközi—és hazai szakmai tudományos konferenciák szervezése, lebonyolítása.

-       Szakmai együttműködés a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Honvédelmi Minisztérium, és egyéb szakmai szervezetekkel, valamint a hazai infokommunikációs vállalatokkal, egyesületekkel, tudományos szervezetekkel;

-       Együttműködés nemzetközi felsőoktatási intézmények oktatási és tudományos szervezeteivel.