Képzés

A tanszék képzési formái

 

A tanszék az egyetem és a kar szervezetében folyó nappali és levelező alapképzésben, illetve posztgraduális képzésben vesz részt.
 

Fő képzési formák

7 féléves (katonai felkészítéssel) nappali BSc alapképzés (Katonai üzemeltetés szak)

2, illetve 4 féléves MSc (mester) képzés polgári és a védelmi szféra hallgatói részére

(Katonai üzemeltetés, valamint Védelmi Vezetéstechnikai Rendszertervező szak)

 

Szakirányú tanfolyamrendszerű képzések

Szakmai ismeret-kiegészítő képzések

-          Új generációs (MRR) rádiókezelői tanfolyam (Kezelői és programozói);

-          HARRIS AN-PRC/150C rádiókezelői tanfolyam (Kezelői és programozói);

-          HICOM digitális kapcsolóközpont kezelői tanfolyam

-          HICOM digitális kapcsolóközpont programozói tanfolyam

-          Elektronikus információbiztonsági tanfolyam

-          CISCO CCNA routing and switching informatikai hálózattelepítő és üzemeltetői tanfolyam;

 

Doktori képzésben való részvétel 

A tanszék az egyetem mindkét doktori iskolájában (Hadtudományi, Katonai Műszaki) oktat a kutatási irányokhoz kapcsolódó tudományszakokon, doktori (PhD) képzésben.

 

Kiemelt kutatási témák

-          Korszerű információvédelmi eljárások a katonai kommunikációs rendszerekben;

-          Kommunikációs rendszerek a védelmi szférában;

-          Információvédelem, információbiztonság;

-          Missziós kötelékek híradása.

 

Kutatási témák 

-          NATO rendszerű kommunikációs hálózatok kialakítása;

-          Katonai kommunikációs rendszerszervezés;

-          A katonai és polgári távközlő hálózatok együttes üzemeltetése;

-          Háborús és békeműveletekben résztvevő csapatok kommunikációs rendszerei;

-          Műholdas távközlés.