Képzés

A tanszék képzési formái

 

A tanszék az egyetem és a kar szervezésében folyó nappali és levelező alapképzésben, illetve posztgraduális képzésben vesz részt.
 

Fő képzési formák

7 féléves (katonai felkészítéssel) nappali BSc alapképzés (Katonai üzemeltetés szak)

2, illetve 4 féléves MSc (mester) képzés polgári és a védelmi szféra hallgatói részére

(Katonai üzemeltetés, valamint Védelmi Infokommunikációs Rendszertervező szak)

 

Szakirányú tanfolyamrendszerű képzések

Szakmai ismeret-kiegészítő képzések

-          Új generációs (MRR) rádiókezelői tanfolyam (Kezelői és programozói);

-          HARRIS AN-PRC/150C rádiókezelői tanfolyam (Kezelői és programozói);

-          HICOM digitális kapcsolóközpont kezelői tanfolyam

-          HICOM digitális kapcsolóközpont programozói tanfolyam

-          Elektronikus információbiztonsági tanfolyam

-          CISCO CCNA routing and switching informatikai hálózattelepítő és üzemeltetői tanfolyam;

 

Doktori képzésben való részvétel 

A tanszék az egyetem mindkét doktori iskolájában (Hadtudományi, Katonai Műszaki) oktat a kutatási irányokhoz kapcsolódó tudományszakokon, doktori (PhD) képzésben.

 

Kutatási témák:

  1. A Magyar Honvédség stacioner és tábori infokommunikációs hálózatainak, digitális rendszereinek rövid és középtávú fejlesztési irányvonalai;

  2. A lehetséges hadszínterek, válságkezelő műveletek híradó- informatikai rendszereinek jelenlegi és jövőbeni technológiái, eszközei és szervezési kérdései;

  3. Mérföldkövek az információs/digitális társadalom mindennapjaiban;

  4. Új trendek a kritikus kommunikációs infrastruktúrákban

  5. A közcélú kommunikációs infrastruktúrák időszerű kérdései;

  6. Kibertér, kiberbiztonság, fenyegetések, kihívások és az ellenük való védekezés technológiai-, technikai és szabályozási vetületének aktuális kérdései a védelmi és a polgári szférában;

  7. IoE, IoT, smart world;

  8. Autonóm szoftverek, szoftver robotok, MI-AI;

  9. A biztonságtechnika és az infokommunikáció közös platformja, technológiai- technikai háttere, információbiztonsági kérdései;

  10. Az információbiztonság jelene és jövője