NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzés

A Híradó Tanszék képzési formái

 

A Híradó Tanszék az egyetem és a kar szervezésében folyó nappali és levelező alapképzésben, illetve posztgraduális képzésben vesz részt.

Fő képzési formák

·        8 féléves (katonai felkészítéssel) nappali BSc alapképzés (Katonai infokommunikáció szak);

·        2, illetve 4 féléves MSc (mester) képzés a polgári és a védelmi szféra hallgatói részére (Katonai üzemeltetés, valamint Védelmi infokommunikációs rendszertervező szak).

Szakirányú tanfolyamrendszerű képzések (szakmai ismeret-kiegészítő tanfolyamok):

·        HICOM üzemeltetői ismeretek tanfolyam;

·        HICOM programozói ismeretek tanfolyam;

·        KONSBERG URH szakmai ismeretek tanfolyam;

·        Haditechnikai céltanfolyam (rejtjelző);

·        HARRIS RH-URH (AN/PRC-150) szakmai ismeretek tanfolyam;

·        CISCO CCNA Routing & Switching informatikai hálózattelepítő és üzemeltető tanfolyam;

·        Információvédelmi tanfolyam (rendszeradminisztrátor);

·        Információvédelmi tanfolyam (TEMPEST);

·        Információvédelmi tanfolyam (információbiztonsági szervező);

·        Információvédelmi tanfolyam (kockázatelemzés);

·        Információvédelmi tanfolyam (rejtjelző);

·        Információvédelmi tanfolyam (rendszerbiztonsági felügyelő);

·        Rejtjelző alaptanfolyam (átképzés);

·        Frekvenciagazdálkodási tanfolyam.

Doktori képzésben való részvétel

A Híradó Tanszék az egyetem két doktori iskolájában (Hadtudományi, Katonai Műszaki) oktat a kutatási irányokhoz kapcsolódó tudományszakokon, doktori (PhD) képzésben.

 

 

 

Kutatási témák:

·        A Magyar Honvédség stacioner és tábori infokommunikációs hálózatainak, digitális rendszereinek rövid és középtávú fejlesztési irányvonalai;

·        A lehetséges hadszínterek, válságkezelő műveletek híradó- informatikai rendszereinek jelenlegi és jövőbeni technológiái, eszközei és szervezési kérdései;

·        Mérföldkövek az információs/digitális társadalom mindennapjaiban;

·        Új trendek a kritikus kommunikációs infrastruktúrákban;

·        A közcélú kommunikációs infrastruktúrák időszerű kérdései;

·        Kibertér, kiberbiztonság, fenyegetések, kihívások és az ellenük való védekezés technológiai-, technikai és szabályozási vetületének aktuális kérdései a védelmi és a polgári szférában;

·        IoE, IoT, smart world;

·        Autonóm szoftverek, szoftver robotok, MI-AI;

·        A biztonságtechnika és az infokommunikáció közös platformja, technológiai- technikai háttere, információbiztonsági kérdései;

·        Az információbiztonság jelene és jövője.