Köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

 

Örömünkre szolgál, hogy megtekinti tanszékünk honlapját!
A Híradó Tanszék évtizedek óta jelentős szerepet vállalt és vállal ma is a híradó tisztképzés, valamint a korszerű infokommunikációs szakmai ismeretek oktatása terén. A kar egyik legnagyobb létszámú oktatási egysége, mely büszkén hordozza magával a híradótiszt képzés több mint 75 éves hagyományait éppúgy, mint a polgári távközlésben végbement digitalizáció hatásait.

Tanszékünk korszerűen felszerelt tantermekkel, oktatókabinetekkel, beépített híradó berendezésekkel és informatikai képzési centrummal rendelkezik mely lehetőséget ad hallgatóink részére a szabad és korlátlan Internet hozzáféréssel a tananyagok és ismeretek megszerzésére, a tanulás és kutatás feltételeinek biztosítására.

A katonai szakon végzett hallgatók a Honvédelmi Minisztériumban, a csapatok alegységeinél és törzseinél parancsnoki feladataik mellett a technikai eszközöket kezelő beosztott állománnyal közösen infokommunikációs hálózatok telepítési és üzemeltetési feladatait látják el.

Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, melyek egyben megkövetelik tőlünk azt is, hogy a lehető legkorszerűbb ismereteket oktassuk hallgatóinknak.

Kívánom, hogy találja meg azokat az információkat, amelyekért oldalainkat meglátogatta.

Amennyiben kérdései, észrevételei vannak elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.
 

 

Dr. Fekete Károly alezredes

tanszékvezető

Elérhetőségünk:


Postai cím: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék
1581 Budapest, Pf.: 15.
Iroda: Budapest, X. Hungária krt. 9-11.,
A. épület 8. emelet 803.
E-mai: hirado@uni-nke.hu