NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

 

Örömünkre szolgál, hogy megtekinti tanszékünk honlapját!

A Híradó Tanszék évtizedek óta jelentős szerepet vállalt és vállal ma is a híradótiszt-képzés, valamint a korszerű infokommunikációs szakmai ismeretek oktatása terén. A kar egyik legnagyobb létszámú oktatási egysége, mely büszkén hordozza magával a híradótiszt-képzés több, mint 75 éves hagyományait éppúgy, mint a polgári távközlésben végbement digitalizáció hatásait.

 

Tanszékünk korszerűen felszerelt tantermekkel, oktatókabinetekkel, beépített híradó berendezésekkel és informatikai képzési centrummal rendelkezik, mely lehetőséget ad hallgatóink részére a szabad és korlátlan Internet hozzáféréssel a tananyagok és ismeretek megszerzésére, a tanulás és kutatás feltételeinek biztosítására.

 

A katonai szakon végzett hallgatók a Honvédelmi Minisztériumban, a csapatok alegységeinél és törzseinél parancsnoki feladataik mellett, a technikai eszközöket kezelő beosztott állománnyal közösen, infokommunikációs hálózatok telepítési és üzemeltetési feladatait látják el.

 

Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, melyek egyben megkövetelik tőlünk azt is, hogy a lehető legkorszerűbb ismereteket oktassuk hallgatóinknak.

 

Kívánom, hogy találja meg azokat az információkat, amelyekért oldalainkat meglátogatta.

 

Amennyiben kérdései, észrevételei vannak elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.

 

Dr. Fekete Károly ezredes

tanszékvezető

 

Elérhetőségünk:

 

Postai cím:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Híradó Tanszék

1581 Budapest, Pf.: 15.

 

Iroda:

Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.,

A. épület 8. emelet 803.

 

e-mail: hirado@uni-nke.hu