Rendeltetés

A Tanszék rendeltetése

 


A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékeként - a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Belügyminisztérium, a Katasztrófavédelem, valamint más szervek által támasztott és a Kormány által kiadott Képesítési Kimeneti Követelmények alapján - képezzen a védelmi szféra részére:

-        alap (BSc), és mester (MSc) képzés keretében infokommunikációs (távközlési és információvédelmi) szakembereket;

-        Posztgraduális képzés keretében tegye lehetővé a PhD tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának, alkalmazásának lehetőségét;

-        Biztosítsa a Magyar Honvédségben rendszeresített korszerű technikai eszközök kezelő-, üzemeltető állományának kiképzését.