NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés

A Híradó Tanszék rendeltetése

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékeként - a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Belügyminisztérium, a Katasztrófavédelem, valamint más szervek által támasztott, és a Kormány által kiadott Képzési Kimeneti Követelmények alapján - képezzen a védelmi szféra részére:

·        Alap (BSc), és mester (MSc) képzés keretében infokommunikációs (távközlési és információvédelmi) szakembereket;

·        Posztgraduális képzés keretében tegye lehetővé a PhD tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának, alkalmazásának lehetőségét;

·        Biztosítsa a Magyar Honvédségben rendszeresített korszerű technikai eszközök kezelő-, üzemeltető állományának kiképzését.