NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK)

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése

Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul

Specialised postgraduate training course for Radicalism and Religious Extremism

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Radikalizmus, vallási szélsőségek szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul

Consultant of Radicalism and Religious Extremism

3. Képzési terület

Államtudományi

4. A szakirányú továbbképzés ISCED szerinti besorolása, valamint az európai és a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása, továbbá a szakképzettség – képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti – tanulmányi területi besorolása

MKKR, EKKR: 6

ISCED: 345/0413

5. A felvétel feltétele

A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. Azok részére, akik a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek állományába tartoznak, a felvétel feltétele a szolgálati hely illetékes vezetőjének, illetve az állományilletékes parancsnoknak az engedélye. Egyházi személyeknél a képzés megkezdéséhez saját egyházi elöljárójának engedélye szükséges.

6. A képzési idő

2 félév

7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kreditpont

Szakfelelős: Dr. Ujházi Lóránd István egyetemi tanár; ujhazi.lorand@uni-nke.hu

Szakefelelős-helyettes: Dr. Kaló József egyetemi docens; kalo.jozsef@uni-nke.hu