NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak Tanterv- és vizsgakövetelmények

Fsz.

Tantárgy neve

Félév

Típus

Előadás/Gyakorlat

Kredit-érték (kötelező)

Számonkérés módja

Tárgyfelelős

1.

I. félév (teljesítendő kreditek: 30)

 

 

112/24

30

 

 

1.1

Biztonságpolitika és biztonságelméletek

I.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Dr. Szenes Zoltán

1.2

Vallásföldrajz

I.

kötelező

8/0

2

kollokvium

Siposné

Dr. Kecskeméthy Klára

1.3

Iszlám és iszlámizmus, mint biztonsági kihívás

I.

kötelező

12/0

3

félévközi értékelés

Dr. Kis-Benedek József

1.4

Kultúrantropológiai szempontok a vallási szélsőségek megértéséhez

I.

kötelező

16/0

4

félévközi értékelés

Dr. Harai Dénes

1.5

Vallás és biztonság I.

I.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Dr. Ujházi Lóránd

1.6

Vallásháborúk, vallási elemek a háborúkban

I.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. Kaló József

1.7

A regionális biztonság vallási aspektusai I.

I.

kötelező

16/0

4

félévközi értékelés

Dr. Tömösváry Zsigmond

1.8

Válságkezelés általános elmélete és gyakorlata

I.

kötelező

8/8

4

gyakorlati jegy

Dr. Resperger István

1.9

Az érintett területek vallásetnikai elemzése a MH missziós szerepvállalásának tükrében

I.

kötelező

12/0

3

félévközi értékelés

Dr. Boldizsár Gábor

1.10

Szakmai angol I.

I/II.

szabadon választható

0/16

0

aláírás

Kőszegfalvi Tamás

2.

II. félév (teljesítendő kreditek: 30)

 

 

120/16

30

 

 

2.1

Magyar Állami Egyházjog

II.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. habil Schanda Balázs

2.2

Vallási szélsőségek, a terrorizmus pszichológiai háttere

II.

kötelező

12/0

3

félévközi értékelés

Dr. Farkas Johanna

2.3

Civil-katonai együttműködés a katonai műveletek során

II.

kötelező

8/0

2

kollokvium

Dr. Padányi József 

2.4

Közösségi média és stratégiai kommunikáció a vallási szélsőségek tükrében

II.

kötelező

16/0

4

félévközi értékelés

Dr. Németh József Lajos

2.5

Vallás és biztonság II.

II.

kötelező

12/0

3

félévközi értékelés

Dr. Fischl Vilmos

2.6

A regionális biztonság vallási aspektusai II.

II.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. Nagyné Rózsa Erzsébet

2.7

Migráció és társadalom

II.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Dr. Hautzinger Zoltán

2.8

Az EU kül- és biztonságpolitikájának szerepe a vallási konfliktusok megoldásában

II.

kötelező

12/0

3

kollokvium

Dr. Molnár Anna

2.9

Nemzetközi jog és válságkezelés

II.

kötelező

16/0

4

kollokvium

Dr. Remek Éva

2.10

Szakmai angol II.

II.

szabadon választható

0/16

0

aláírás

Kőszegfalvi Tamás

 

ÖSSZESEN:

 

 

232/40

60