NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Honvédelmi igazgatási tanfolyamok

Honvédelmi igazgatási tanfolyami képzés

A védelmi és biztonsági rendszerek fejlesztése, illetve ezeknek az elmúlt évtizedben való kiemelkedő szerepe okán, a gazdasági és társadalmi szférák ismereteinek a fokozódó becsatornázása, valamint ezen szférák biztonságtudatosságának és biztonsági protokollokba való bekapcsolásának fokozása érdekében a honvédelmi igazgatási képzés súlya egyértelműen megnőtt. Az innováció előrehaladása, valamint az államok stabilitása ellen irányuló sokrétű állami és nem állami fenyegetések a gazdasági és társadalmi szférára irányuló nem katonai lehetőségek és viszonyok kihasználásával párosuló jellegének erősödése a dinamikusan és gyökeresen módosuló védelmi és biztonsági szabályozás alapos ismeretét követeli meg. Magyarországon a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírus terjedésére, a kialakult járványügyi helyzetre és az életbe lépett korlátozó intézkedésekre figyelemmel a honvédelmi igazgatási tanfolyamok és előadások szigorított jelenléti képzésben, csökkentett időben történnek. A HM Védelmi Igazgatási Főosztály és a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a tanfolyamok tematikáját még 2021-ben úgy módosította, hogy a tananyag reagált a veszélyhelyzeti időszakra, a pandémiás szabályozásra, illetve általában a pandémiás fenyegetésre.  A tanfolyami célcsoportok megoszlása okán az alábbi négy típusú tanfolyamot tartjuk:

·        Magyar Honvédség és a honvédelemben közreműködő szervek állománya részére,

·        Kormánytisztviselők részére,

·        BM hivatásos állománya részére,

·        ORFK rendészeti tisztjei részére.

I. Honvédelmi igazgatási tanfolyam a Magyar Honvédség és a honvédelemben közreműködő szervek állománya részére

A tanfolyam célja: azoknak a rendszerszintű ismereteknek az átadása a tanfolyamon részt vevő állomány részére, amelyek elősegítik a védelmi igazgatás, ezen belül a honvédelmi igazgatás rendszerében való tájékozódást, és az érintett beosztásokkal járó gyakorlati feladatok ellátását. A fenti cél megvalósítását egy, az aktuális szabályozási változásokra és kihívásokra reflektáló, gyakorlatorientált, ugyanakkor megfelelő elméleti felkészítést is biztosító képzési program szolgálja.

A tanfolyam helyszíne: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

A tanfolyam időtartama: 5 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága: minden félév

A tanfolyam létszáma: igény szerint

A számonkérés módja: írásbeli vizsga (teszt)

Étkezési lehetőség: igény szerint biztosított

Szálláslehetőség: igény szerint biztosított

További információk: juhasz.laszlo@hm.gov.hu

II. Honvédelmi igazgatási tanfolyam kormánytisztviselők részére

A tanfolyam célja: a honvédelemben közreműködő szerveknél munkakört ellátó kormánytisztviselők részére a védelmi igazgatás, azon belül a honvédelmi igazgatás, valamint a honvédelem rendszerével kapcsolatos alapvető ismeretek átadása, továbbá a honvédelem és különösen a Magyar Honvédség, mint sajátos állami alrendszer bemutatása, valamint a válsághelyzeti felkészülés – ideértve a különleges jogrend esetköreit is – honvédelmi vonatkozásainak ismertetése. Alapvető célkitűzés, hogy a honvédelmi igazgatás döntéselőkészítő és szakmai szerveinél beosztást betöltők elméleti és gyakorlati megközelítésű, átfogó, rendszerszemléletű ismereteket szerezzenek a védelmi, illetve a honvédelmi igazgatásról. A szervezők a tematikát úgy állították össze, hogy a hallgatók minél szélesebb képet kapjanak a honvédelem rendszeréről és az ahhoz kapcsolódó közigazgatási feladatokról.

Az első modulban Magyarország biztonságpolitikai környezete téma szerepel kiemelt hangsúllyal, valamint azok a nemzetközi biztonságpolitikai trendek, amelyek közvetlenül is befolyásolják hazánk biztonságának alakulását, és ezáltal az állam honvédelmi feladatait.

A második modul oktatása során a hallgatók általános ismereteket kapnak Magyarország honvédelmének alkotmányos alapjairól, az előadók különös figyelmet fordítottak a különleges jogrend fogalmára, a magyar jogrendszerben fellelhető különleges jogrendtípusokra, valamint a különleges jogrendben bevezethető rendkívüli intézkedések rendszerére.

A képzés harmadik modulja tartalmazza a szoros értelemben vett honvédelmi igazgatás ismeretanyagát, amelynek oktatása során a hallgatók megismerhetik a honvédelmi igazgatás fogalmát, rendeltetését, rendszerét és feladatait, valamint a biztonsági környezet változásainak a védelmi igazgatásra gyakorolt hatását.

A tanfolyam negyedik modulja a honvédelmi igazgatás egy részterületét, a katonai igazgatás rendszerét mutatja be. Ennek során a hallgatók megismerhetik a katonai igazgatás hatósági és hadkiegészítési feladatait.

A tanfolyam helyszíne: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), valamint a NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

A tanfolyam időtartama: 3 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága: minden félév

A tanfolyam létszáma: igény szerint

A számonkérés módja: e-learning teszt

Étkezési lehetőség: biztosított

További információk: juhasz.laszlo@hm.gov.hu

III. Honvédelmi igazgatási tanfolyam a BM hivatásos állománya részére   

A tanfolyam célja: rendszerszintű megközelítésben azoknak az ismereteknek az átadása a tanfolyamon részt vevő állomány részére, amelyek segítségével átfogó képet kaphatnak a honvédelem rendszerének egészéről, valamint a védelmi igazgatás, azon belül a honvédelmi igazgatás általános feladatairól. Az általános ismeretek ismertetésén túl kiemelt célkitűzés egyes speciális, a részt vevő állományt érintő területek (a HM és BM közötti együttműködés, katasztrófavédelmi feladatok, a katonai rendészet feladatai, a kritikus infrastruktúra-védelem, az MH migrációkezelésben nyújtott közreműködésének kérdései, a NATO válságkezelés döntéshozatali mechanizmusai, valamint az MH Katonai Rendészeti Központ feladatai) kellő hangsúllyal történő bemutatása is.

A tanfolyam helyszíne: 1021 Budapest, Tárogató út 299.

A tanfolyam időtartama: 2 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága: minden évben 1 tanfolyam

A tanfolyam létszáma: igény szerint

A számonkérés módja: nincs

Étkezési lehetőség: igény szerint biztosított

Szálláslehetőség: igény szerint biztosított

További információk: petruska.ferenc@uni-nke.hu

IV. Honvédelmi igazgatási tanfolyam az ORFK rendészeti tisztjei részére  

A tanfolyam célja: rendszerszintű megközelítésben azoknak az ismereteknek az átadása a tanfolyamon részt vevő állomány részére, amelyek segítségével átfogó képet kaphatnak a honvédelem rendszerének egészéről, valamint a védelmi igazgatás, azon belül a honvédelmi igazgatás általános feladatairól. Az általános ismeretek ismertetésén túl kiemelt célkitűzés egyes speciális, a részt vevő állományt érintő területek (a HM és BM közötti együttműködés, katasztrófavédelmi feladatok, a katonai rendészet feladatai, a kritikus infrastruktúra-védelem, az MH migrációkezelésben nyújtott közreműködésének kérdései, a NATO válságkezelés döntéshozatali mechanizmusai, valamint az MH Katonai Rendészeti Központ feladatai) kellő hangsúllyal történő bemutatása is.

A tanfolyam helyszíne: 1021 Budapest, Tárogató út 299.

A tanfolyam időtartama: 1 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága: minden évben 1 tanfolyam

A tanfolyam létszáma: igény szerint

A számonkérés módja: pontosítás alatt

Étkezési lehetőség: igény szerint biztosított

Szálláslehetőség: igény szerint biztosított

További információk: petruska.ferenc@uni-nke.hu