Könyvismertetők

A kötet címe: A keresztény teoretikusok, államférfiak és katonák háborúelméletei
Szerkesztette: Gőcze István
Megjelenés helye, éve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2019
A kötet az alábbi pdf. fájla kattintva elérhető:
Kapcsolandó pdf. fájl

_______________________________________________________________________

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság gondozásában megjelent a Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kötete

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018-2019-re meghatározott kutatási tervének megfelelően 2018. augusztusában megjelent Tanszékünk munkatársa, dr. Farkas Ádám „A totalitás kora?” című munkája a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjainak hosszabb kutatási eredményeit közlő Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kiadványaként.

A kiadvány az alábbi képre kattintva letölthető.

(Képhez kapcsolandó link: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/08/FA_a_totalitas_kora_BJM_I.pdf)

_______________________________________________________________________

 Honvédelmi és katonai jogi bibliográfia jelent meg a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként

Tanszékünk tudományos segédmunkatársa, dr. Kelemen Roland összeállításként „Bibliographia Iuris Militaris” címmel egy hiánypótló honvédelmi és katonai jogi bibliográfiát jelentetett meg 2018. szeptemberében a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként.

A Bibliographia Iuris Militaris című kötet célja a polgári korszak honvédelmi és katonai jogi irodalmának áttekintése és ezzel a további kutatások támogatása, elősegítése. A kötet több mint száz oldal terjedelemben egy bevezető tanulmánnyal együtt igyekszik támogatást nyújtani mindazoknak, akik az érintett jogterületek iránt érdeklődnek, illetve e területek kapcsán kívánnak kutatásokat végezni. Természetesen a munka teljes bizonyossággal nem tekinthető teljeskörűnek, így ez úton is kérjük a Tisztelt Olvasókat, Érdeklődőket, Kutatókat, hogy a kötetből esetlegesen hiányzó források adatairól tájékoztassák a kötet összeállítóját.

A kötet az alábbi képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/09/Kelemen_Roland_Bibliographia_Iuris_Militaris.pdf)

 

_______________________________________________________________________

 Honvédelmi jogi tanulmánykötet jelent meg Tanszékünk KÖFOP kutatásainak eredményeként

2018. szeptemberében a Dialóg Campus kiadó gondozásában és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – KÖFOP pályázati – finanszírozásában jelent meg Tanszékünk munkatársa, dr. Farkas Ádám szerkesztésében “A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései” című tanulmánykötet.

A kötet kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek bevonásával vizsgálja a honvédelmi szabályozás számos kulcskérdését, melyek egyenként és egységként is jelentős gondolati alapot adhatnak a kortárs jogalkotási kihívások kezeléséhez.

A kötet a képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/09/Farkas_%C3%81d%C3%A1m_szerk_A_honvedelem_joganak_kerdesei.pdf)

_______________________________________________________________________

Tanulmánykötet jelent meg a védelem-szabályozás előtt álló kortárs kihívásokról

2018. novemberében Tanszékünk munkatársának, dr. Farkas Ádámnak a szerkesztésében, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában megjelent a “Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében” című tanulmánykötet, amely kutatók tanulmányait egybefűzve vizsgálja a védelem-szabályozás előtt álló hazai és nemzetközi kihívásokat.

A kötet a képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/11/V%C3%A9delmi-alkotm%C3%A1nyoss%C3%A1g-az-%C3%BAj-t%C3%ADpus%C3%BA-biztons%C3%A1gi-kih%C3%ADv%C3%A1sok-er%C5%91ter%C3%A9ben.pdf)

_______________________________________________________________________

Értékes elemzéseket tett közzé a Magyar Katonai Jogi Társaság a védelem-szabályozást és a különleges jogrendet vizsgáló kutatás keretében

2019. februárjától a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjainak és Tanszékünk munkatársainak bevonásával került közzétételre több elemzés. Az elemzések egy dr. Farkas Ádám PhD főhadnagy, egyetemi adjunktus szervezésével és vezetésével 2017. ősze óta zajló, a védelmi alkotmány és a védelmi alkotmányjog megújításának lehetséges irányait, illetve egyes részterületeit vizsgáló kutatás eredményeiként valósultak meg.

A kutatásról részleteket a hadijog.hu felületen ismerhetnek meg az érdeklődők, kiemelve, hogy annak eredményei több publikációban, kötetben, illetve más kutatásban is megjelentek az eltelt idő alatt, de eközben a Magyar Katonai Jogi és Hadijogit Társaság keretei között is folyamatosan zajlott az elemző munka, amelynek az alábbi eredményei kerültek ez idáig közlésre:

2019/1. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás

2019/2. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai

2019/3. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. - Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján

2019/4. Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben

A fenti elemzéseken túl a szóban forgó kutatáshoz az alábbi publikációk is kapcsolódnak:

_______________________________________________________________________

A katonai igazságszolgáltatás hazai fejlődés 1867 és 1949 között

A Gondolat kiadó gondozásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949: Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében” című monográfiája, mely a katonai igazságszolgáltatás szabályozásának fejlődését, intézményváltozásait mutatja be az érdeklődők számára.

A kötet rövidesen elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

_______________________________________________________________________

Megjelent dr. Kelemen Roland kivételes hatalomról szóló munkája

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről” című forrásválogatása, melyben a több mint száz évvel ezelőtt megalkotott, első hazai kivételes hatalmi – különleges jogrendi – törvény forrásait adja közre egy a megértést segítő tanulmány kíséretében.

A kötet megjelenéséről a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság is beszámolt a következő linken, emellett az elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

_______________________________________________________________________

Forrásválogatás a sajtójog háborús korlátozásáról

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének kiadásában megjelent tanszékünk tudományos segédmunkatársának, dr. Kelemen Rolandnak a „Az első világháború sajtójogi forrásai: Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában” című forrásválogatása, melyben az első világháború alatti sajtójogi korlátozásokat szolgáló szabályozást adja rendezetten az érdeklődők kezébe két a megértést segítő tanulmány kíséretében.

A kötet elérhető lesz honlapunkon a letölthető anyagok menüpontban.

_______________________________________________________________________