NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzési területek

Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, az egyetemi nyelvoktatás egyetlen szervezete, sokrétű feladatot lát el. Oktatja és felkészíti a BSc alapképzésben részesülő nappali tagozatos hallgatókat, a képesítési követelményekben meghatározottaknak megfelelően, a közép- és felsőfokú (szak)nyelvi vizsgákra. Ezen kívül teljesíti a Honvédelmi Minisztérium és a Vezérkar megrendelése szerinti tanfolyami képzést, ahol tisztek, tiszthelyettesek és a HM más minőségű alkalmazottai magas szintű nyelvtudáshoz jutnak, valamint teljesíti a NATO nyelvoktatási megrendeléseit.

 

Nappali tagozatos hallgatók

A BSc képzésben részt vevő honvéd tisztjelölt hallgatóknál a diploma feltétele a STANAG 6001 2222 szakmai nyelvvizsga, bemeneti követelmény általános középfokú komplex nyelvvizsga angol nyelvből. Ennek eléréséhez a BSc szakokon tanuló hallgatók a következő órakeretben tanulják a nyelvet: szemeszterenként 60 órában, összesen 240 órában tanulják a nyelvet és készülnek fel a STANAG 6001 2222 szintű nyelvvizsgára a 2019-2020-as tanévtől.

Ezen kívül a tisztjelölt hallgatók előtt számos lehetőség nyílik a nyelvtanulásra fakultáció keretében: katonai szaknyelv, STANAG3333 felkészítő, szinten tartó kurzusokon angol, német vagy francia nyelven.

 

Tanfolyami képzés

tanfolyam rendszerű képzés területén megkülönböztetünk intenzív és munka melletti nyelvtanfolyamokat valamint speciális szaknyelvi tanfolyamokat.

A200/250/500/700 órás intenzív tanfolyamokon 2-7 hónapos időtartamban a hallgatók teljes függetlenítéssel napi 6 tanórában készülnek az alap-, illetve középfokú szaknyelvi vizsgára. Angol nyelvből 500  óra után a STANAG 6001 1111, STANAG 2222, STANAG 3333, illetve 200-700 óra után STANAG 3333 szintű, francia és német nyelvből az ARMA alap- illetve középfokú komplex vizsgát teszik le hallgatóink.

A 300 órás munka melletti tanfolyamok képezik a tanfolyami rendszerű képzés másik formáját. Heti nyolc (2x4) órás bontásban folyik a felkészítés, melynek befejezéseként – beiskolázásuknak megfelelően – STANAG 1111, illetve STANAG 2222 vizsgát tesznek a hallgatók.

Az intenzív tanfolyamokon résztvevő hallgatók tanulását, szakmai-nyelvi felkészítését segítik az English Language Fellow Program anyanyelvi tanárai a tanórákon és ún. Conversation Club formájában.

Az Egyesült Államok Nagykövetségének támogatásával az Office of Defence Cooperation (ODC) program keretében rendszeresen ellátogatnak hozzánk előadók, akik aktuális katonapolitikai kérdésekről tartanak tájékoztatót, illetve délutáni órák keretében kötetlen társalgást folytatnak a hallgatóinkkal, nyelvtanulásukat ezzel is motiválva és segítve.

A HHK oktatói számára tartott kurzusok szemeszterenként 60 órában biztosítják, hogy a kar oktatói alap-, közép- illetve felsőfokon tanulhassanak angol, német és francia nyelven általános és katonai szaknyelvet, vagy prezentációs készségeket.

Kiemelt jelentőségűek a NATO Norfolk-i Parancsnokság által megrendelt tanfolyamok:

A kéthetes Törzstiszti Terminológiai Tanfolyamot (SOMTC = Staff Officers’ Military Terminology Course) évente három alkalommal tarjuk, melynek célja a többnemzetiségű törzsekben szolgálatot teljesítő NATO, PfP és a Mediterrán Dialógus (MD) tisztjeinek szaknyelvi felkészítése.

Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus (korábban ZMNE Nyelvi Intézet) 2006 óta szervez 2 hetes NATO Nemzetközi Tanártovábbképző Tanfolyamokat (MTTTS = Military Terminology Teacher Training Seminar). A tanfolyam résztvevői katonai szaknyelvet oktató tanárok a NATO, a Mediterrán Dialógus illetve a Békepartnerségi Program országaiból.