NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm az Informatikai Tanszék oldalain!

 

Az Informatikai Tanszék a korábbi Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék szétválásával jött létre, szándékaink szerint megőrizve annak minden korábban létrehozott értékét és eredményét. A tanszék jelenlegi létszáma: 11 fő.

Az Informatikai Tanszék alaprendeltetése olyan honvédtisztek képzése, akik általános vezetői és katonai műszaki felkészültségük alapján képesek a Magyar Honvédség bonyolult informatikai eszközeivel rendelkező fegyvernemeinek és szakcsapatainál különböző informatikai beosztások ellátására, az informatikai eszközök és eszközrendszerek üzemfenntartási folyamatainak irányítására, valamint a középvezetői beosztások ellátására. Aki a kar tiszti alapképzést folytató szakjain szerez diplomát, egyedülálló módon egyszerre lehet katona és magas műszaki felkészültséggel rendelkező szakember.

Az új katonai karriermodell elveire építve és a tisztképzés reformjával összhangban kidolgozásra kerültek az új követelményeknek megfelelő katonai üzemeltető alap- és mesterképzési szakok alapítási és indítási dokumentumai. A terveknek megfelelően, 2013 őszétől az új Katonai Üzemeltető alapszakon kezdődött a képzés, amely folyamán 2015 őszétől a „katonai informatika” specializációkon folytatják tanulmányaikat honvéd tisztjelöltjeink:

Az alapképzések mellett a tanszék részt vesz a Védelmi Infokommunikációs Rendszertervező mesterképzési szak oktatási feladataiban is, amely szak hat specializációval rendelkezik:

  • informatikai;
  • kommunikációs;
  • infokommunikációs;
  • rejtjelfelügyeleti;
  • információbiztonsági, és
  • információs műveleti.

Az új képzési koncepció szerint a Katonai üzemeltető mesterképzés egyéves, nappali képzési formában került alapításra és 2013 őszén, első alkalommal indításra. A tanszék az alap-, és mesterképzés mellett részt vesz a doktori képzésben, valamint oktatói feladatokat lát el a HM Éves Beiskolázási Tervben szereplő tanfolyamokon is.

A tanszéken folyó képzésekhez korszerű szaktantermek és laboratóriumok állnak rendelkezésre. A honvéd tisztjelölt és honvédtiszt hallgatók felkészítése során lehetőség van hazai és nemzetközi környezetben történő gyakorlások biztosítására is.

A tanszék hosszú távú stratégiáját az oktatási,,kutatási, fejlesztési,- és innovációs területek közötti megfelelő arányú kapcsolat és a különböző képzési területek összhangja biztosítja. Oktatóink felkészültségének és motiváltságának, valamint hallgatóink tehetségének köszönhetően a Tanszék elismert intézménye a magyar felsőoktatásnak. A Tanszék különös gondot fordít a hallgatói tehetséggondozásra, a környezettudatos gondolkodás és szemléletmód kialakítására. Oktatóink és kutatóink szakmai-, és emberi értékeket közvetítenek a hallgatóink felé, törekszenek a katonai hivatástudat és az elkötelezettség elmélyítésére, a honvédség hagyományainak ápolására.

Köszönöm, hogy felkereste honlapunkat és bízom benne, hogy oldalainkon minden kérdésre választ talál. Ha mégsem, kérem, hogy elérhetőségeink bármelyikén forduljon hozzám, vagy kollégáimhoz bizalommal!

 

Dr. Négyesi Imre ezredes

Tanszékvezető