NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos kutatás

Tudományos kutatás

 

A doktori (PhD) képzésben a tanszék feladatait a Hadtudományi Doktori Iskola 'Védelmi informatika és kommunikáció elmélete' kutatási területének, a Katonai Műszaki Doktori Iskola 'Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció elmélete” kutatási területének, illetve a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola „Közmenedzsment” kutatási területének keretében végzi. A tanszék irányítása alatt több hallgató folytat doktori tanulmányokat.

A tanszék kutatási témái – amelyeket a tanszék oktatói és doktorandusz hallgatói művelnek, felölelik a katonai, illetve védelmi informatika számos területét:

  • magyar katonai informatikai terminológia kialakítása;
  • az információs interoperabilitás megvalósításának problémái, lehetőségei és feladatai a védelmi szférában;
  • informatikai stratégiatervezés a védelmi szférában;
  • az informatika alkalmazása a vezetés hatékonyságának növelésére a védelmi szférában;
  • a Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök;
  • a Magyar Honvédség feladatrendszere és struktúrája változásának hatása a katonai informatika-alkalmazásra, támogatásra és fejlesztésre;
  • a NATO és egyéb nemzetközi kötelékekbe felajánlott erők informatikai támogatásával szemben támasztott követelmények, a megszervezés alapelvei és lehetséges eszközei;
  • vezetési információ- és adatmodellek a Magyar Honvédségben, illetve a védelmi szférában; a NATO szabványainak és ajánlásainak adaptálása a Magyar Honvédség informatikai rendszereinek fejlesztésében és alkalmazásában;
  • Intranet hálózat megszervezésének alapelvei és módszerei a Magyar Honvédségben, illetve a védelmi szférában; a Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek védelme, az elektronikus információvédelem területei, feladatai, módszerei és alkalmazása.