Köszöntő

Tisztelt Látogató!

A Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék a kontinuitás hordozója a Nemzetbiztonsági Intézeten belül. Miután szakmai elődeink kezdeményezésének, munkájának köszönhetően az egyetemi szintű nemzetbiztonsági képzés immár magasabb szervezeti szinten, kibővült keretek között zajlik, a katonai tanszéknek lehetősége nyílt arra, hogy nevében is hordozott katonai jelleget a képzési portfólióban is jobban kifejezésre juttathassa, egyben szorosabban és rugalmasabban alkalmazkodhasson a megrendelők igényeihez. Egyrészt a Magyar Honvédség Egységes Felderítő Rendszer (EFR), másrészt a „Zrínyi 2026” haderőreform keretében tökéletesíti a felvett hallgatók katonai felderítő és szakismereteit.

A tanszék az általa gondozott alap- és mesterszakos kurzusokon kettős képzést nyújt: katonákat és nemzetbiztonsági szakembereket képez, illetve nevel. Ezt a munkát végezzük az Intézet mottójának megfelelően : „Biztonság, védelem, nemzetbiztonsági tudatosság.

A Tanszék küldetése az ország érdekeinek megfelelő szakemberek képzése a Magyar Honvédség, kiemelten a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat számára, alap- (BSc), valamint a mesterképzés (MSc) keretében. A végzett hallgatók felsőfokú szinten sajátítják el a katonai nemzetbiztonsági tevékenység ellátásához, illetve a Magyar Honvédség felderítő rendszerében szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A komplex képzés keretében a hallgatók megismerkednek a felderítő, a hírszerző az elhárító, az elemző-értékelő, illetve a technikai felderítő szakismeretekkel.

A tanszéki tudományos kutatómunka célja a hadtudományi és a katonai nemzetbiztonsági tudományszak művelése, fejlesztése. A tanszék nemzetbiztonsági témájú tudományos kutatásait a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos kutatóhelyével, illetve a megrendelő szervezetekkel, valamint a hazai és külföldi szakmai-tudományos műhelyekkel és kutatóhelyekkel szoros együttműködésben valósítja meg.

Dr. Kaiser Ferenc 

tanszékvezető, egyetemi docens