NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A Katonai Tanfolyamszervező Intézet feladatai

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási rendszerében kiemelt tevékenységet jelent a különböző statikus, szakmai, nyelvi stb. tanfolyamok szervezése, végrehajtása. A Honvédelmi Minisztérium által kiadott éves „Központi hazai beiskolázási terv” tartalmazza az adott tanév tanfolyamait. A tanfolyamok az MHP parancsnoka által ellenjegyzett képzési kimeneti követelményeknek megfelelő, az MHP szakmafelelős szervezetei által jóváhagyott képzési programokkal, tantárgyi tematikákkal, valamint órarendekkel rendelkeznek.

Statikus Tanfolyami Osztály

Az osztály szervezi, tervezi és koordinálja az előmenetelhez és a beosztásba helyezéshez szükséges katonai tanfolyamok előkészítését és végrehajtását:

Ø  Hadműveleti-,

Ø  Harcászati-törzstiszti-,

Ø  Katonai Végzettséggel Nem Rendelkezők (KVNR) tanfolyama.

A tanfolyamok 2-4 hónap időtartamú, elméleti és gyakorlati modulokból álló intenzív képzések. A tanfolyamok képzési, be- és kimeneti követelményeit a Magyar Honvédség parancsnoka hagyja jóvá.

 Szakmai Tanfolyami Osztály

Az osztály szervezi, tervezi és koordinálja a szakmai, az át- és továbbképző, valamint a céltanfolyamokat. Célja az új technológiák, technikai eszközök, eljárások megismeréséhez, azok üzemeltetéséhez, használatához, alkalmazásához szükséges új ismeretek (például új szabályok, törvények hatálybalépésével összefüggő) megszerzése, a korábban megszerzett ismeretek bővítése, frissítése (például szakszolgálati engedélyek megújítására, meghosszabbítására irányuló tanfolyamok), illetve a magasabb szakmai, vezetői szinthez szükséges tudás megszerzése.

A tanfolyamok elméleti és gyakorlati modulokból álló intenzív képzések. Képzési, be- és kimeneti követelményeit a Magyar Honvédség Parancsnokság szakmai felügyeletet ellátó illetékes csoportfőnökei hagyják jóvá.

Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztály

Az osztály szervezi, tervezi és koordinálja a részismereti képzésre jelentkező, a katonai szakokon mesterképzésre tervezett, felsőfokú végzettségű, de katonai alapképzettséggel (BSc) nem rendelkező tisztek képzését. A tantárgyak összeállítása, az ismeretek átadása a katonai MSc képzéshez szükséges, hiányzó kreditek megszerzésére irányul.

Az osztály kiemelt tevékenysége a kormányzati feladatként megvalósuló hazafias és honvédelmi nevelés programjában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti tevékenység - kiemelten a hazai felsőoktatási intézményekben meghirdetett honvédelmi alapismeretek szabadon választható tantárgy - melynek végrehajtása során együttműködik a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség katonai szervezeteivel, valamint a civil középfokú-, illetve felsőoktatási intézményekkel.