Tanfolyami GY.I.K.

Milyen terv szerint indulnak a tanfolyamok?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK)
a honvédelmi miniszter által jóváhagyott, az adott tanévre vonatkozó Központi hazai beiskolázási tervben rögzített statikus (hadműveleti, harcászati törzstiszti, katonai végzettséggel nem rendelkezők tiszti alap tanfolyama), szakmai át- és továbbképző, idegen nyelvi és magyar, mint idegen nyelv, továbbá ECDL tanfolyamokat hajtja végre.

Ki a szakmai felelőse a tanfolyamoknak?

A tanfolyamok képzési programjait a szakmailag illetékes csoportfőnök hagyják jóvá.
A képzési programok megvalósításának felelősei a HHK tanszékei.  

Ki vehet részt a tanfolyamokon?

A tanfolyamokon a Honvédelmi Minisztérium (MH) és a Magyar Honvédség (MH) állományából beiskolázottak vehetnek részt.

Hogyan történik a tanfolyamra vezénylés?

Az adott tanfolyamra szólót vezénylési parancsot a beiskolázó szervezet parancsnoka készíti el. A beiskolázó szervezet a vezénylésre vonatkozó személyügyi határozatot a tanfolyam kezdete előtt megküldi a HHK részére, illetve a vezényelt adja le a tanfolyam első napján.

Ki felel a tanfolyamra vezényeltek járandóságainak biztosításáért?

Hat hónapot meg nem haladó vezénylés esetében:

Személyügyi-pénzügyi ellátás, utazási költségtérítés:          

  • Az eredeti szolgálati hely szerinti alakulat intézi, a vezényeltek gyűjtői nem kerülnek továbbításra a HHK-ra. Az alakulat által készített vezénylési parancs tartalmazza a vezénylésre vonatkozó információkat (tanfolyam helyszíne, élelmezési ellátás, utazási költségtérítés, stb.).

Élelmezés:

  • Az élelmezési átjelentőt a tanfolyam kezdete előtt legalább 5 munkanappal meg kell küldeni az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) Objektum Üzemeltető Osztálya részére (HM fax: 02-2-20-653). (Javasolt az eredeti példányt a képzésre elhozni, és szükség esetén az étkezde pénztárában bemutatni.)

Utazás:

  • Hat hónapot meg nem haladó vezénylés esetén belföldi szolgálati kiküldetést kell elrendelni a 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet 24. § (1) bekezdése alapján.

Szállás:

  • Szükség esetén a Regisztrációs adatlap szállásra vonatkozó részének kitöltésével igényelhető, megjelölve a szállás elfoglalásának kezdő napját.

Beléptetés:

  • A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (ZMLEC, 1101 Budapest, Hungária körút 9-11) területére a beléptetést (személyi és gépjárművel történő) az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) végzi. A beléptetés biztosítása érdekében a kitöltött Tanfolyami regisztrációs adatlapot a tanfolyam kezdete előtt legalább 10 munkanappal meg kell küldeni az adatlapon feltüntetett email/telefax címre.

Parkolás:

  • A nem szolgálati gépjárművel érkezők kizárólag a 4 hetet meghaladó tanfolyamok esetén kérhetik a behajtás/parkolás engedélyezését. Ez esetben az MH HFKP tanfolyamként legfeljebb 5 hallgató számára biztosítja a behajtást/parkolást. Tekintettel a parkolóhelyek szűkös számára, előfordulhat, hogy rendezvények miatt ennek ellenére sem áll rendelkezésre szabad parkolóhely!

Hol kerülnek megtartásra a tanfolyamok?

A tanfolyamra szóló vezénylési parancs tartalmazza a tanfolyam helyszínét.

Mi szabályozza a tanfolyamok foglakozásainak látogatását, a számonkérést?

A tanfolyamok szakmai tartalmát és követelményrendszerét a képzési programok, időbeosztását az órarendek tartalmazzák.

Mi igazolja a tanfolyam elvégzését?

A tanfolyam elvégzéséről és eredményéről - abban az esetben is, ha sikertelen – a HHK hivatalos igazolást állít ki.