NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tanfolyami GY.I.K.

Milyen terv szerint indulnak a tanfolyamok?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) a honvédelmi miniszter által jóváhagyott, az adott tanévre vonatkozó Központi hazai beiskolázási tervben rögzített statikus (Hadműveleti, Harcászati-törzstiszti, Katonai Végzettséggel Nem Rendelkezők tiszti alaptanfolyama), szakmai át- és továbbképző, idegen nyelvi, továbbá ECDL tanfolyamokat hajtja végre.

Ki a szakmai felelőse a tanfolyamoknak?

A tanfolyamok képzési programjait a szakmailag illetékes csoportfőnökök hagyják jóvá. A képzési programok megvalósításának felelőse az NKE HHK KTSZI és az NKE HHK tanszékei.

Ki vehet részt a tanfolyamokon?

A tanfolyamokon a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség (MH) állományából beiskolázottak vehetnek részt.

Hogyan történik a tanfolyamra vezénylés?

Az adott tanfolyamra szóló vezénylési parancsot a beiskolázó katonai szervezet parancsnoka készíti el. A beiskolázó katonai szervezet a vezénylésre vonatkozó személyügyi határozatot a tanfolyam kezdete előtt megküldi az NKE HHK részére, illetve a vezényelt adja le a tanfolyam első napján.

Ki felel a tanfolyamra vezényeltek járandóságainak biztosításáért?

Személyügyi-pénzügyi ellátás, utazási költségtérítés:          

  • Az eredeti szolgálati hely szerinti alakulat intézi, a vezényeltek személyügyi anyagai nem kerülnek továbbításra az NKE HHK-ra. Az alakulat által készített vezénylési parancs tartalmazza a vezénylésre vonatkozó információkat (tanfolyam helyszíne, élelmezési ellátás, utazási költségtérítés, stb.).

Élelmezés:

  • Az élelmezési átjelentőt a tanfolyam kezdete előtt legalább 5 munkanappal meg kell küldeni az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) Objektum Üzemeltető Osztálya részére (HM fax: 02-2-20-653). (Javasolt az eredeti példányt a képzésre elhozni, és szükség esetén az étkezde pénztárában bemutatni.)

Utazás:

  • Hat hónapot meg nem haladó vezénylés esetén belföldi szolgálati kiküldetést kell elrendelni az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet 24. § (1) bekezdése alapján.

Szállás:

  • A vezénylési parancsban megjelölt igényjogosultság alapján, szükség esetén a Regisztrációs adatlap szállásra vonatkozó részének kitöltésével igényelhető, megjelölve a szállás elfoglalásának kezdő napját.

Beléptetés:

  • A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (ZMLEC, 1101 Budapest Hungária körút 9-11.) területére a beléptetést (személyi és gépjárművel történő) – az NKE HHK kérelmére – a Laktanyaparancsnok engedélyezi. Ahhoz, hogy a beléptetés zavartalanul megtörténjen, legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 3 munkanappal a Tanfolyami regisztrációs adatlapon szereplő, beléptetéshez szükséges adatokból készült kérelmet továbbítanunk kell a Laktanyaparancsnok részére.

Parkolás:

  • A nem szolgálati gépjárművel érkezők kizárólag a 4 hetet meghaladó tanfolyamok esetén kérhetik a behajtás/parkolás engedélyezését. Ez esetben a Laktanyaparancsnok tanfolyamként legfeljebb 5 hallgató számára biztosítja a behajtást/parkolást.

Hol kerülnek megtartásra a tanfolyamok?

A tanfolyamra szóló vezénylési parancs tartalmazza a tanfolyam helyszínét. Általában az NKE HHK tantermeiben, műhelyeiben, illetve az MH gyakorlóterein, lőterein.

Mi szabályozza a tanfolyamok foglalkozásainak látogatását, a számonkérést?

A tanfolyamok szakmai tartalmát és követelményrendszerét a képzési programok, időbeosztását az órarendek tartalmazzák.

Mi igazolja a tanfolyam elvégzését?

A tanfolyam elvégzéséről és eredményéről - abban az esetben is, ha sikertelen – az NKE HHK hivatalos igazolást állít ki.