NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

A Katonai Vezetéstudományi Szakmai Kutatóműhely célja

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, az ország egyetlen katonai felsőoktatási intézményeként felel a jövő honvédtisztjeinek integrált képzéséért. Ebben a vonatkozásban az egész intézmény élete szempontjából meghatározó a katonai vezetéstudomány, amely a hadtudomány szerves részeként segít, hogy a jövő honvédtisztjei ne csak szakmailag felkészülve, hanem egész személyiségükben rendelkezzenek a katonai vezető karakterével.

A Kutatóműhely 2013. december 13-án alakult. Általános feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a modern katonai vezetés fejlesztéséhez, illetve hidat képezzen a tanszék és a haderő között.

Illeszkedve a magyar felsőoktatás rendjéhez, és Magyarország a felsőoktatás átalakítása vonatkozásában tett nemzetközi kötelezettség-vállalásaihoz, a műhely fontos feladatának tekinti, hogy a katonai vezetéstudomány területén, kutatásaival, konferenciáival, kiadványaival és tananyagával, mind az alap-, mind a mester-, mind a PhD képzés területén segítséget nyújtson. A Műhely küldetése, hogy az egyetem karai, intézetei, tanszékei, illetve doktori iskolái és kutatóhelyei között kapcsolatot tartson fenn. Emellett szakmai és tudományos tevékenységével igyekszik kapcsolatot kialakítani a hadtudomány egyetemi szakemberei, a hadtudomány művelői és kedvelői, illetve a közélet között. Ezt – az interdiszciplináris szempontot is – figyelembe véve kerültek kialakításra a kutatási területek is, amelyek felölelik a

katonai vezetés és szervezés,

katonaszociológia,

katonapedagógia,

katonapszichológia,

katonai emberi erőforrás-gazdálkodás,

politikaelmélet.

A Műhely az „életen át tartó” tanulás jegyében, figyelembe véve az interdiszciplináris szempontokat, igyekszik hasznos háttéranyagot biztosítani a közszolgálattal kapcsolatban álló intézményeknek.

 

Dr. Ujházy László ezredes

tanszékvezető, egyetemi docens