NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Köszöntöm a Tisztelt Látogatót!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetéstudományi Tanszék jelenlegi struktúrája a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-i megalakulását követően 2012. július 1-vel jött létre. Magába foglalja a jogelőd Vezetéstudományi Tanszék és a Társadalomtudományi Tanszék munkatársait és szervezeti elemeit.

A tanszék rendeltetése:

 • az egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a katonai vezetéstudomány, a katonapszichológia, katonapedagógia, politológia és katonaszociológia oktatása és ezekhez kapcsolódó kutatási és innovációs feladatok realizálása;
 • az egyetem egyik fő funkciójából adódóan a korszerű közszolgálati területekre (katonai, rendvédelmi, közigazgatási) vezetői képzés megalapozása;
 • a szakok többségében – a képzési szinteknek (BSc, MSc, PhD) megfelelően differenciáltan – a hallgatók kompetencia alapú parancsnoki (vezetői) menedzseri felkészítésének elméleti megalapozásán túl, vezetői tréningek keretében jártasságok kialakítása a főbb vezetői szerepekben, funkciókban;
 • a hallgatók felkészítése a közigazgatás egyes alrendszereiben, a Magyar Honvédségnél, a kormányhivatalok állományában, illetve az önkormányzatok szervezeteiben ellátandó feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására;
 • a védelmi szervezetek vezetéséhez kapcsolódó tudományterületek kutatása, a katonai és rendvédelmi, valamint a nemzetbiztonsági vezetőszervek működési racionalizálásának, innoválásának permanens vizsgálata.

A tanszék feladatai:

 • a tanszéken folyó oktatói, kutatói tevékenység összehangolása;
 • a rendelkezésére álló és külső erőforrások optimális alkalmazása;
 • az oktatás minőségének garantálása;
 • egyetemi szintű és a főiskolai kimenetű alapképzés, egyetemi kiegészítő alapképzés (BSc, MSc) keretében a katonai vezetéstudományi és társadalomtudományi ismeretek biztosítása;
 • a doktori (PhD) és más posztgraduális képzésben részt vevők felkészítése, a hallgatók tudományos munkájának támogatása, segítése;
 • általános, szakirányú továbbképzés az egyetemen, főiskolán szerzett ismeretek megújítása, bővítése érdekében;
 • részvétel a habilitációban és a doktori képzésben;
 • részvétel a Katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szak képzésében;
 • a tanszék által oktatott tantárgyak struktúrájának, valamint tantárgyi programjainak permanens fejlesztése;
 • oktatással, kutatással kapcsolatos pályázati lehetőségek kihasználása;
 • kapcsolatok fejlesztése a stakeholderekkel, és a társadalmi közéletben való részvétel.

A tanszék feladatainak megvalósítása:

 • a tanszék – a korábbi két tanszék összevonása eredményeként – öt önálló szakmai terület ismereteinek oktatását végzi;
 • a tanszék feladatait a tanszék oktatói, alkalmazottai, az NKE más tanszékeivel, és szervezeti egységeivel, szervezeteivel, az egyetem intézeteivel, valamint a hallgatókkal együttműködve valósítja meg;
 • a tanszék feladatainak ellátásában együttműködik más felsőoktatási, továbbá tudományos kutató, fejlesztő, tervező és egyéb intézményekkel.

Az igen csekély szabad kapacitás függvényében a csapatok és más – a közszolgálathoz kapcsolódó – vezetői továbbképzésekben is széleskörűen részt vállal a tanszék.

 

Dr. Ujházy László ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens