NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Munkatársaink

Tanszékvezető  Dr. Ujházy László ezredes, habilitált egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7. emelet 742.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-495
Email: ujhazy.laszlo@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonai vezetéstudomány, hadkiegészítés
 
Oktatók, kutatók Dr. Lippai Péter dandártábornok, dékán, közszolgálati egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 6. emelet 622.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-003
Email: lippai.peter@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: szárazföldi műveletek elmélete, kiképzés-felkészítés, hadtörténelem, katonai vezetés
 
  Dr. Balla Tibor ezredes, kutatóprofesszor
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 451.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-472
Email: balla.tibor@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: a katonai felsővezetés és a haderő irányítása az első világháborúban, a m. kir. Honvéd Ludovika Akadémia vezetői 1872–1945, a m. kir. Honvédség 1868–1918, a küldetésorientált vezetés hadtörténeti vonatkozásai
 
  Nosza Vilmos ezredes, vezető szakreferens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7. emelet 716.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-487
Email: nosza.vilmos@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonai vezetéstudomány, vezetés- és szervezéselmélet
 
  Dr. Szelei Ildikó alezredes, habilitált egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 4. emelet 445-446.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-366
Email: szelei.ildiko@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonapedagógia, neveléselmélet, oktatáselmélet
 
  Dr. Karlovitz János Tibor, egyetemi docens
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7. emelet 707.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-189
Email: karlovitz.janos.tibor@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: neveléselmélet, oktatáselmélet, vállalkozói kompetenciák
 
  Dr. Szabó I. László, tudományos főmunkatárs
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 944.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-187
Email: szabo.i.laszlo@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: szociológia, politológia
 
  Völgyi Zoltán, tanársegéd
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 8. emelet 814.
Telefon: +36-1-432-9000/ 29-116
Email: volgyi.zoltan@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: a kiválasztás, kiképzés, felkészítés foglalkozáspszichológiai kérdései
 
  Szekeres György alezredes, mesteroktató
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 914.
Telefon: +36-1-432-9000/ 29-376
Email: szekeres.gyorgy@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
Oktatási-kutatási terület: katonapszichológia, harci stressz
 
Oktatási szakelőadó Bódai Andrea Beatrix
  Önéletrajz
Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 7. emelet 743.
Telefon: +36-1-432-9000/ 29-047
Email: Bodai.Andrea.Beatrix@uni-nke.hu
 
Professor emeritusok, részmunkaidőben foglalkoztatott és óraadó oktatók:

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz
Publikációs lista

   
  Dr. Molnár Ferenc dandártábornok, címzetes egyetemi tanár
  Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Bolgár Judit nyugállományú ezredes, professor emerita
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 8. emelet 810.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-177
Email: bolgar.judit@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Harai Dénes nyugállományú ezredes,  professor emeritus
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 915.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-150
Email: harai.denes@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Czuprák Ottó nyugállományú ezredes, címzetes egyetemi tanár ( 2022)
  Publikációs lista
 
  Dr. Kanyó Mária, címzetes egyetemi tanár
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 915.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-150
Email: kanyo.maria@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Krizbai János nyugállományú ezredes, címzetes egyetemi tanár
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 915.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-150
Email: krizbai.janos@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Hornyacsek Júlia nyugállományú alezredes
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 915.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-150
Email:  hornyacsek.julia@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Hajós Dezső tartalékos ezredes, címzetes egyetemi docens
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület 9. emelet 915.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-150
Email: hajos.dezso@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap
 
  Dr. Hegedűs Henrik tartalékos alezredes, címzetes egyetemi docens
  Iroda: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „A” épület földszint 040.
Telefon: +36-1-432-9000 / 29-683
Email: hegedus.henrik@uni-nke.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Publikációs lista
ODT adatlap