NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

TDK témajegyzék

TDK témajegyzék

Katonai vezetéstudomány

1. A formális és informális csoportok kialakítása és vezetése alegység szinten

2. Az alegységparancsnok vezetési eszközeinek alkalmazási lehetőségei, módszerei

3. Az alegységparancsnok motivációs eszközei, alkalmazásuk lehetőségei

4. A decentralizáció fejlesztése a katonai vezetői tevékenységben

5. A katonai vezető szerepe, feladatai a szervezet átalakítás, szervezetfejlesztés során

 

Katonapedagógia

6. A modern társadalmi és honvédségi viszonyok között a személyi valamint az intézményi integritás (egyensúly) megteremtésének lehetőségei

7. A vezetői és a pedagógiai kompetenciák azonossága a honvédségben

8. Értékválasztások és identitások a tisztjelölteknél

9. A magyar tisztképzés oktatási-kiképzési rendszerének összehasonlítása a világ bármely országának tisztképzésével

10. Multikulturális nevelés – földrészek – gyermekek

 

Katonapszichológia

11. A kulturális sokk hatása a honvédtiszti pályaszocializáció kezdeti szakaszaiban

12. A tisztképzés nemzeti jellegének erősítése a marketing eszközök segítségével

13. A gyerekkatonaság hatásai a reguláris haderő állományának mentális állóképességére

14. A hivatásos pályák pszichés kockázatai, különös tekintettel a telítődésre és kiégésre

15. Pályaorientáció, pályaszocializáció pszichikai aspektusa

 

Katonaszociológia

16. Civil-katonai kapcsolatok aktuális dilemmái

17. Civil kontroll a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok felett

18. Válságreagáló műveletek katonaszociológiai kérdései

19. Békeműveletek katonaszociológiai kérdései

20. Migráció szociológiai kérdései – okok és lehetséges következmények

 

Politikatudomány

26. A közbeszéd biztonságiasítása

27. Biztonságpolitikáról, védelempolitikáról folytatott parlamenti viták

28. A migrációs problematika a releváns pártok politikájában

29. Biztonságpolitika, védelempolitika a releváns pártok választási programjaiban

30. A magyar pártrendszer változásai a rendszerváltozástól