Műveleti Logisztikai Tanszék

Tisztelt Látogató!

 

Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte a tanszékünk honlapját.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Logisztikai Tanszék 2012. július 1-jén alakult. Szervezeti értelemben egy „fiatal” tanszékről van szó. A katonai felsőoktatásban azonban évtizedek óta folyik a műveleti és stratégia szintű logisztikai vezetők (hadbiztosok, szállásmesterek, a hadtáp-, fegyverzet technikai-, anyagi-technikai, és logisztikai szolgálatok leendő vezetőinek) képzése. A tanszékünk jogelődjeinek ismeri el a Magyar Királyi Honvéd Hadi Akadémia, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem felsőszintű logisztikai szakember képzésével foglalkozó oktatási egységeit.

A tanszék alaprendeltetése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szervezetében a katonai műveleti logisztika mesterképzés szervezése és az oktatott ismeretek magasszintű biztosítása. A képzési formára való bekerülés zárt beiskolázási rendszerben történik, a szaklétesítési és indítási okmányokban meghatározott katonai logisztikai szakemberek folytathatnak a szakon tanulmányokat. A tanszékünk mégis nyitott, oktatóink részt vesznek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar más alap- és mesterszakos hallgatóinak oktatásában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az új közszolgálati képzési rendszer követelményeinek megfelelően oktatási egységünk szervezi a közszolgálat logisztikai ismeretkörök oktatását. Oktatóink témavezetőként és kutatási terület vezetőként részt vesznek a Hadtudományi Doktori Iskola, valamint a Katonai Műszaki Doktori Iskola képzésében és kutatási programjaiban. A tanszékünk nyitott, mert tudjuk, hogy a változó világunkban nemcsak a haderő tevékenysége, de a társadalmi és gazdasági szféra valamennyi területe elképzelhetetlen lenne a logisztikai rendszerek támogatása nélkül.

Tisztelt Látogató! Honlapunkon megismerkedhet a tanszék oktatási programjaival, és munkatársaink munkásságával. Köszönjük a megtisztelő figyelmét.

Dr. Horváth Attila alezredes

tanszékvezető, egyetemi docens