NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte tanszékünk honlapját.

Tanszékünk 2012. július 1-jén alakult. Szervezeti értelemben egy „fiatal” tanszékről van szó. A katonai felsőoktatásban azonban a műveleti szintű logisztikai vezetők képzése sok évtizedes múltra tekint vissza, hiszen 2012-tőt megelőzően ezeknek a szakembereknek a képzése a jogelőd intézményekben folyt.

A tanszék küldetése, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának szervezetén belül, a magas színvonalú oktatási, tanulási és a kutatási tevékenység végzésével hozzájáruljon a Magyar Honvédség logisztikai szakembereinek képzéséhez.

A tanszék alapvető értékei a következők:

-        az önálló gondolkodás és véleménynyilvánítás szabadsága;

-        a kérdező szellemű hallgatók ösztönzése;

-        a tantárgycsoportokon belül a tantárgyak széles skálája;

-        a kellő mélységű és minőségű ismeretanyag biztosítása minden tárgy vonatkozásában;

-        az oktatás és kutatás szoros kapcsolata.

A szak által reprezentált képzési formára való bekerülés zárt beiskolázási rendszerben történik, a szaklétesítési és indítási okmányokban meghatározott végzettséggel rendelkező katonai logisztikai szakemberek folytathatják nálunk tanulmányaikat. A tanszékünk mégis nyitott, oktatóink részt vesznek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar más alap- és mesterszakos, illetve a Magyar Honvédség által szervezett tanfolyam-rendszerű képzések hallgatóinak oktatásában. A tanszék személyi állománya olyan nagy tapasztalattal és magas szakmai tudással rendelkező oktatókból áll, akik megfelelnek a felsőoktatás magas szintű elvárásainak. Oktatóink témavezetőként és kutatási terület vezetőként részt vesznek a Hadtudományi Doktori Iskola, valamint a Katonai Műszaki Doktori Iskola képzési- és kutatási, illetve az Erasmus program által biztosított oktatói mobilitási programokban. Egykori hallgatóink kiválóan helytállnak a Magyar Honvédség csapatainál és katonai szervezeteinél, illetve a külföldi katonai missziókban.

Tanszékünk nyitott, mert tudjuk, hogy változó világunkban nemcsak a haderő tevékenysége, de a társadalmi és gazdasági szféra valamennyi területe elképzelhetetlen lenne a logisztikai rendszerek és az azokat működtető, kiszolgáló logisztikai szakemberek támogatása nélkül.

Nagy büszkeséggel tekintünk cseh, osztrák és brit partner intézményeinkre, akikkel közösen szervezett gyakorlatokon és képzési programokban veszünk részt, ezáltal biztosítva oktatóinknak és hallgatóinknak a lehetőséget a külföldi partnereinkkel történő kapcsolat teremtésre és tapasztalataink kicserélésére.

Honlapunkon megismerkedhet oktatóinkkal és képzési programunkkal.

Dr. Venekei József Péter ezredes  tanszékvezető, egyetemi docens