NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Kutatási tevékenység

Név, rendfokozat

Kutatási téma

Dr. Venekei József Péter ezredes

A hadműveleti szintű logisztikai tervezés elméleti és gyakorlati aspektusainak vizsgálata

Dr. Horváth Attila ezredes

A közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának katonai és kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggő követelményei

Az ellátási láncok biztonsága

A műveletek művelettervezési folyamatának logisztikai aspektusai

A polgári és katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása

A közlekedési és logisztikai ágazat terrorfenyegetettségének jellemzői

Dr. Derzsényi Attila alezredes

A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében,

Elektronikus beszerzés a katonai logisztikában

Élettartam menedzsment

Nyitrai Mihály alezredes

A katonai válságreagáló műveletek logisztikai támogatása

Döntéselőkészítő módszerek katonai célú alkalmazhatósága

Pályi József alezredes

Művelettervezés logisztikai aspektusai

 

 

Dr. Kende György ny. ezredes

A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata

A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén

Dr. Báthy Sándor ny. ezredes

 

A Magyar Honvédség különleges jogrend időszaki hadfelszerelési igényeinek tervezése, a tárcaszintű feladatok végrehajtásának módja, az igények kielégítésének folyamata