Oktatás

Az NKE HHK Műveleti Logisztikai Tanszéke a szakfelelős irányítása mellett felelős a katonai műveleti logisztika mesterképzési szak képzéséért. A tanszék munkatársai oktatnak a HHK által szervezett tanfolyamokon (katonai végzetséggel nem rendelkezők-, törzstiszti- és hadműveleti tanfolyamok) és a részismereti képzés. Az egyetemi képzési portfólióban szerepet vállalnak az alapképzésekben (katonai vezető-, katonai logisztika- és katonai üzemeltetés alapképzési szakokon), a mesterképzésekben (katonai vezető és katonai műveleti logisztika mesterképzési szakokon), illetve katonai felsőfokú vezető képző szakirányú tanfolyamon (vezérkari tanfolyam). A tanszék három oktatója a témahirdetés és témavezetés mellett oktat a Hadtudományi Doktori Iskolában és a Katonai Műszaki Doktori Iskolában is. A tanszék felelős még – a katonai logisztikai alapképzési szak specializációinak oktatóival együttműködve – a katonai logisztika alapképzési és a katonai műveleti logisztika mesterképzési szakok, egyetemi, kari és szaki közös nemzeti keretekben végrehajtott gyakorlatainak előkészítéséért és szervezéséért.


 

Dr. Horváth Attila alezredes 2019/2020-as tanév

HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola

Katonai logisztika

 

Kötelezően választható főtantárgy

Katonai közlekedési logisztika

Katonai műveletek közlekedési támogatása

 

Választható tantárgyak

A közlekedési hálózat katonai (védelmi) értékelése

Konténerbiztonság

A közlekedési hálózat fejlesztés és fenntartás katonai és kritikus infrastruktúra védelemi követelményei

Az ellátási láncok biztonsága

 

Kutatói szemináriumi tantárgy

A közlekedési hálózatok katonai (védelmi) felhasználásának elemzése

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Katonai logisztikai folyamatok

Logisztikai törzsszolgálat

Szakmai gyakorlat I.

Szakmai gyakorlat II.


 

Katonai logisztika alapképzési szak

Hadtáp szakharcászat II.

Logisztikai támogatás alapjai


 

Prof. Dr. Kende György egyetemi tanár oktatott tantárgyak 2019/2020-as tanév I. félév

HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola

Katonai műszaki ismeretek

Orientáció

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Katonai logisztikai folyamatok


 

Labancz Sándor alezredes oktatott tantárgyak 2019/2020-as tanév

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Katonai műszaki ismeretek

Katonai logisztikai folyamatok

Logisztikai informatika

Logisztikai törzsszolgálat

Szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása

Többnemzeti logisztikai műveletek módszertana

Szakmai gyakorlat I.

Szakmai gyakorlat II.

Katonai Vezető mesterképzési szak

A katonai műveletek harci kiszolgáló támogatás


 

Katonai logisztika alapképzési szak

Lövészzászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I-II.

Lövészdandár logisztikai támogatása

Békefenntartói ismeretek

Ellátó alegységek vezetése


 

Dr. Derzsényi Attila alezredes oktatott tantárgyak 2019/2020-as tanév

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Katonai műszaki ismeretek

Katonai logisztikai folyamatok

Logisztikai törzsszolgálat

Szakmai gyakorlat I.

Szakmai gyakorlat II.

Közgazdaságtan-Katonai gazdaságtan

Gazdálkodási és logisztikai ismeretek

 

HHK Részismereti képzés

Lövészzászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I.

 

Harcászati törzstiszti tanfolyam

A katonai műveletek harci kiszolgáló támogatása

 

Katonai végzettséggel nem rendelkezők tanfolyama

Támogató és kiszolgáló műveletek alapjai

 

Katonai logisztika alapképzési szak

Katonai logisztikai és haditechnikai alapismeretek

 


 

Nyitrai Mihály alezredes oktatott tantárgyak 2019/2020-as tanév

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Döntéselőkészítő módszerek

NATO logisztika

Nem háborús műveletek logisztikai támogatása 

Esettanulmányok a katonai logisztikában 

Katonai Műszaki ismeretek

Szakmai gyakorlat I.

Szakmai gyakorlat II.

Logisztikai törzsszolgálat

Összhaderőnemi ellátási lánc


 

Katonai logisztika alapképzési szak

Szakharcászati felkészítés II.

Dr. Bodoróczki János alezredes oktatott tantárgyak 2019/2020-as tanév

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Logisztikai törzsszolgálat

Diplomamunka készítés

Katonai logisztika alapképzési szak

Hadtáp szakharcászat I-II

Szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása

Logisztikai támogatás alapjai

Szakmai gyakorlat I.

Szakmai gyakorlat II.

Közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása I-II

Többnemzeti logisztikai műveletek módszertana

Szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása

Szállító alegységek vezetése


 

Báthy Sándor Professor Emeritus oktatott tantárgyak 2019/2020-as tanév

HHK Hadtudományi Doktori Iskola

Katonai logisztika és egészségügy

Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési szak

Katonai logisztikai folyamatok

Hadműveleti ellátási lánc

Befogadó nemzeti támogatás