NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés, feladatok

A szakcsoport rendeltetése, feladatai

 

A szakirány rendeltetése olyan gyakorlati szakemberek felkészítése, akik a hadtudomány általános ismerete birtokában képesek a harcászati, hadműveleti, szakmai ismertek továbbfejlesztésére, új ismeretek befogadására. A képzésben részt vevők olyan fontos feladatokra történő felkészítése, mint az adatszerzés; számítástechnikai eszközök alkalmazásával az adatok feldolgozása, értékelése; rendszeren belüli és az együttműködő rendszerek közötti összefüggések feltárása.

A szakcsoport által felkészített szakemberek képessé válnak harcászati szintű felderítő kisalegységek béke és háborús viszonyok közötti vezetésére, az adat- és információ védelmi rendszerekben alkalmazott eszközök üzemeltetésére. A képzés speciális része a katonai ejtőernyős ugrások végrehajtása, a túlélési fogások begyakorlása, a különleges felderítő, valamint csapatfelderítő munkakörök ellátására történő felkészítés is.