NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos kutatás

Kutatási területek

 

A szakcsoportban folyó tudományos kutatói tevékenység a különböző kimenetű képzések tudományos megalapozása érdekében folyik. a gyakorlatorientált tisztképzés követelményeinek megfelelően.
•    A válságkezelés újszerű felderítési feladatrendszere
•    A hadművelet- és harc (katonai műveletek) felderítő erőinek, eszközeinek képességvizsgálata.
•    A Magyarország felderítő rendszereinek vizsgálata. A katonai felderítés helyeinek és szerepeinek elemzése a nemzeti felderítő rendszerben. 
•    A katonai felderítés feladatai különböző (had-) műveletek előkészítése és végrehajtása során.
•    A katonai felderítés információ feldolgozó szerepének elemzése, többnemzetiségű (szövetségi rendszeren belüli, illetve más multinacionális) műveletekben.
•    A felderítés megtervezése, békében, válságidőszakban és a hadműveletek, illetve a háború időszakában. 
•    A felderítési terv (adatszerzési terv) formai megtervezése a korszerű adathordozók adta lehetőségeknek és kapcsolódása a műveleti terület (hadszíntér) felderítő előkészítésének folyamatához. 
•    A felderítés feladatainak meghatározása, az adatszerzés megszervezésének vizsgálata.
•    Az adatszerzés irányításának elvei, információs társadalom körülményei között.
•    A felderítés ciklusának és egyes ciklusok jellemzésének vizsgálata.
•    A hadászati hadműveleti és harcászati felderítés újszerű kérdései, a béke-, a válságidőszaki felderítés feladatai és a szakmai együttműködés kérdései a szövetségi illetve többnemzetiségű műveletek során.