NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzések

Képzési területek

Szakcsoportunk oktatói az alábbi képzési területeken folytatnak oktatói tevékenységet:

·        Állami légiközlekedési alapképzés

·        Katasztrófavédelem alap- és mesterképzés

·        Katonai logisztikai alapképzés

·        Katonai üzemeltetés alapképzés

·        Katonai vezetői alap- és mesterképzés

·        Nemzetbiztonsági alap- és mesterképzés

·        Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterképzés

·        Doktori képzések (Hadtudományi Doktori Iskola; Katonai Műszaki Doktori Iskola;

·        Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola)

·        Felsőfokú szakirányú továbbképzés

·        ERASMUS képzések

·        Tanfolyami képzések

 

Oktatott tantárgyak

Szakcsoportunk oktatói az alábbi tantárgyak fejlesztéséért és oktatásáért felelnek:

·        Állam és biztonságföldrajz

·        Felderítő szakmai felkészítés

·        Földrajzi ismeretek

·        Geoinformációs ismeretek

·        Geopolitics and NATO Studies

·        Geopolitika

·        Hadszíntérismeret

·        Introduction to Military Science

·        Katasztrófaföldrajz

·        Katonaföldrajz

·        Katonai tereptan és geoinformációs ismeretek

·        Katonai tereptani ismeretek

·        Katonai térképészeti ismeretek

·        Közlekedési hálózatok

·        Map reading and Land Navigation

·        NATO tanulmányok

·        NATO történet

·        Natural, man-made disasters and geography

·        Security and Geography

·        Térinformatika alapjai

·        Terrain categories and terrain analysis

·        Vallásföldrajz