Tudományos kutatás

Tudományos kutatás

A szakcsoport által folytatott tudományos kutatói tevékenység elsődlegesen a geoinformációs támogatás tudományos megalapozására irányul. A felsőoktatási törvény és más jogszabályok által az oktatói állománnyal szemben előírt követelmények elengedhetetlenné teszik az oktatók tudományos tevékenységét, továbbképzését. A kutatásokra fordítható anyagi lehetőségek és idő arányában a szakcsoport számos kiemelt kutatási területen és programban vett részt az elmúlt években.

Főbb kutatási területek:

—      A Magyar Honvédség geoinformációs támogatásának általános feladatai és speciális alkalmazási területei

—      A geoinformációs támogatás

—      A katonai tereptan oktatásának tartalma és módszertana

—      Korszerű eszközök és eljárások alkalmazás a terepi tájékozódásban és a terepértékelésben

—      A korszerű haderő felkészítése és kiképzése a virtuális környezet segítségével

—      Hadirégészeti kutatások geoinformációs támogatása

—      A katonaföldrajz oktatásának tartalma és módszertana

—      A hadszíntér felderítő előkészítésének (IPB) geoinformációs támogatási aspektusai

—      Geoinformációs felderítés és képi adatszerzés és elemzés (GEOINT/IMINT) feladatai

—      NATO területen kívüli műveletek katonaföldrajzi- és biztonságföldrajzi támogatása

—      A Szövetség partnerségi kapcsolatai biztonság- és védelemföldrajzi alapjai