NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos kutatás

Tudományos kutatás

A szakcsoport által folytatott tudományos kutatói tevékenység elsődlegesen a geoinformációs támogatás tudományos megalapozására irányul. A felsőoktatási törvény és más jogszabályok által az oktatói állománnyal szemben előírt követelmények elengedhetetlenné teszik az oktatók tudományos tevékenységét, továbbképzését. A kutatásokra fordítható anyagi lehetőségek és idő arányában a szakcsoport számos kiemelt kutatási területen és programban vett részt az elmúlt években.

Főbb kutatási területek:

—    A Magyar Honvédség geoinformációs támogatásának általános feladatai és speciális alkalmazási területei

—    A katonai tereptan oktatásának tartalma és módszertana

—    Korszerű eszközök és eljárások alkalmazás a terepi tájékozódásban és a terepértékelésben

—    A korszerű haderő felkészítése és kiképzése a virtuális környezet segítségével

—    Hadirégészeti kutatások geoinformációs támogatása

—    A katonaföldrajz oktatásának tartalma és módszertana

—    A hadszíntér felderítő előkészítésének (IPB) geoinformációs támogatási aspektusai

—    Geoinformációs felderítés és képi adatszerzés és elemzés (GEOINT/IMINT) feladatai

—    NATO tagállamok területén kívüli műveletek katonaföldrajzi- és biztonságföldrajzi támogatása

—    A Szövetség partnerségi kapcsolatai biztonság- és védelemföldrajzi alapjai