NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzések

A légvédelmi rakéta specializáció hallgatói részére oktatott, a hatályos tantervekben szereplő, tantárgyak:

 A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben:

HKMTTA501 Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés 1.

HKMTTA502 Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés 2.

HKMTTA503 Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés 3.

HKMTTA504 Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés 4.

HKMTTA505 Légvédelmi rakéta harcászat I.

HKMTTA506 Csapatkiképzés módszertana

HKMTTA507 Légvédelmi rakéta tűzvezetési ismeretek

HKMTTA508 Lőelméleti alapismeretek

HKMTTA509 Légvédelmi rakétafegyverek rendszertana I.

HKMTTA510 Tűzvezető radarok működésének alapjai

HKMTTA511 Légvédelmi eszközök üzemeltetése

HKMTTA512 Légvédelmi rakéta harcászat II.

HKMTTA513 Légvédelmi rakétafegyverek rendszertana II.

HKMTTA514 Légvédelmi Szimulációs gyakorlatok

HKMTTA515 Légvédelmi rakétarendszerek elektronikai védelme

HKMTTA518 Csapatgyakoroltatás 1.

HKMTTA519 Csapatgyakoroltatás 2.

 

A 2018/2019-es tanévtől felmenő rendszerben:

HLEV05B       Légvédelmi rakéta tűzvezetési ismeretek

HLEV06        Légvédelmi eszközök rendszertana I.

HLEV07A       Légvédelmi eszközök típusismerete

HLEV08        Légvédelmi hálózatok nagyfrekvenciás elemei

HLEV09        Légvédelmi rakéta és tüzér szakharcászat I.

HLEV10         Lőelméleti alapismeretek

HLEV11        Légvédelmi eszközök rendszertana II.

HLEV12A       Légvédelmi rakétarendszerek elektronikai védelme

HLEV13        Légvédelmi eszközök üzemeltetése

HLEV14         Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat II.

HLEV15         Légvédelmi szimulációs gyakorlatok

HLEV16        Csapatkiképzés módszertana

 

A légvédelmi rakéta szakirányon folyó képzésről

Az oktató munka területei

A Légvédelmi Rakéta Szakcsoport oktatói a szaktantárgyak felelőseként, a tanmenettervekben és tantervekben meghatározott oktatási és képzési feladatait a következő területeken látta/látja el:

A) Katonai vezetői alapképzési szak (2013-tól felmenő rendszerben).

B) Tanfolyamszerű képzések

A szakcsoport feladatát az NKE HHK tanszékeivel és oktatásbiztosító szervezeteivel, valamint az MHP alárendeltségében lévő MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr) személyi állományának közreműködésével, az ezrednél lévő infrastruktúra felhasználásával látja el.

A szakcsoport által oktatott specializáció jellemzői:

Katonai vezetői alapképzési szakon:

A) Őszi szemeszter

-       1 hetes összfegyvernemi harcászat jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);

-       3 - 4 napos komplex légvédelmi rakéta harcászati foglalkozás végrehajtása (III.-IV. évfolyam);

-       1 hetes légvédelmi rakéta harcászati felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

-       4 - 5 napos számítógéppel támogatott szimulációs foglalkozás (IV. évfolyam);

B) Tavaszi szemeszter

-       3 hetes összfegyvernemi harcászat jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);

-       3 - 4 napos komplex légvédelmi rakéta harcászati foglalkozás végrehajtása (III.-IV. évfolyam);

-       1 hetes légvédelmi rakéta felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

-       1 hetes légvédelmi rakéták üzemeltetése foglalkozás kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

A szakcsoport további feladatai:

 a szakirányhoz kapcsolódó témakörök tudományos kutatása;

 az oktatási anyagok és a képzés infrastrukturális hátterének fejlesztése;

 a tisztjelölt hallgatók tudományos diákköri tevékenységének segítése.