NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

A légvédelmi rakéta szakcsoportról

A Légvédelmi Rakéta Szakcsoport alap rendeltetése a Karon folyó légvédelmi rakéta technikával, harcászattal kapcsolatos képzések folytatása, a releváns tantárgyak és tananyagok gondozása.

Kiemelt feladata a katonai vezetői alapképzési szak légvédelmi rakéta specializációra beiskolázott honvéd tisztjelöltek légvédelmi rakéta szakmai felkészítésének tervezése, szervezése és végrehajtása.

A specializációs képzés célja a Magyar Honvédség légierő haderőneme számára olyan katonai vezetők (légvédelmi rakétás szaktisztek) képzése, akik ismerik a Magyar Honvédségben rendszeresített légvédelmi rakéta fegyvverrendszereket, azok szakszerű használatát. Parancsnoki (katonai vezetői) felkészültségük alapján képesek első tiszti beosztásukban a légvédelmi rakéta alegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére.

A specilizáción tanuló honvéd tisztjelöltek felkészítési irányai:

-       kis hatótávolságú légvédelmi rakéta üteg (SA-6) szakaszparancsnok;

-       közeli hatótávolságú légvédelmi rakéta (Mistral-2M) szakaszparancsnok;

-       a képzés során fokozatosan integráljuk a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzésre kerülő Légvédelmi Rakéta Műveleti Központtal (Surface-to-Air Missile Operations Centre, SAMOC) és a Nemzeti Fejlett Föld-Levegő Rakétarendszerrel (NASAMS - National Advanced Surface-to-Air Missile System) kapcsolatos ismereteket.

A képzést Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr) állományával és bázisán széleskörű együttműködésben hajtjuk végre.

A szakirányon végzettek elhelyezkedési lehetőségei

Alapvetően az MHP alárendeltségében lévő, MH 12. ARRABONA Légvédelmi Rakétaezred (Győr) kötelékében légvédelmi rakétatechnikai tiszti beosztásokban, esetenként Magyar Honvédség egyéb speciális képzettséget nem igénylő tiszti beosztásaiban.