NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés

A légvédelmi rakéta szakcsoport rendeltetése

 

A légvédelmi rakéta szakcsoport a Műveleti Támogató Tanszék oktatási szervezeti egysége. Rendeltetése a légvédelmi rakéta rendszerek működésének, harci alkalmazásának, harcászatának, kiemelten az integrált tűzvezetési rendszerek harci alkalmazása tudományterületek ismeretanyagának, illetve a kapcsolódó tudományterületek ismeretanyagának oktatása és fejlesztése kiemelten az egyetemi alap- (BSc) képzésben, valamint e szakterületek tananyagának fejlesztése, elméletének és gyakorlatának kutatása a Magyar Honvédség szervezeteivel együttműködésben.