NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzések

Képzés területei

 

 • Katonai vezetői alapszak (BSc) műszaki szakirány
 • Katonai vezetői mesterszak (MSc)
 • Egyetemi posztgraduális (PhD) képzés
 • Tanfolyami képzés
 • Szakmai előmeneteli tanfolyamok
 • Szakmai átképző tanfolyam
 • Szakmai ismeret-kiegészítő (műszaki) tanfolyamok

 

Célunk a Magyar Honvédség műszaki csapatai, szakalegységei számára az első tiszti beosztásban megkövetelt általános katonai és szakmai ismeretekkel, jártasságokkal és képességekkel rendelkező olyan honvédtisztek képzése, akik képesek alegységparancsnoki és szaktiszti beosztásokban a műszaki támogatási feladatok ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére és a végrehajtás irányítására.

 

A műszaki szakirány tisztjelöltjeinek oktatott tantárgyak:

 

 • Robbantás
 • Műszaki zárás
 • Erődítés–álcázás
 • Katonai metodika VI
 • Harcászat VI
 • Harcvezetés VI
 • Haditechnika VI
 • Átkelés
 • Hadiútépítés
 • Hadihídépítés
 • Műszaki munkaszervezés
 • Választható tantárgyak
 • Szakmai (üzemi) gyakorlat”