NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos tevékenység

Tudományos tevékenység

 

Tudományos kutatómunkánk középpontjában a háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatási kérdéseinek, feladatainak feltárása, a gyakorlati tapasztalatok gyűjtése, elemzése, valamint az oktatásba történő bevitele áll.

 

Fontosabb kutatási irányok

– A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása

– Improvizált robbanószerkezetek és az ellenük történő védekezés elvei, módszerei

– Robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire

– A csapatok megóvásának (Force Protection) műszaki támogatási feladatai

– A nemzetközi katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai, különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra és a katasztrófák elleni védekezésre.

– Bűnös célú/terrorrobbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei

– A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével

– A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése