NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzések

A tüzér szakirányon folyó képzésről 

A szakirányon folyó képzés célja olyan tüzér tisztek felkészítése, akik képesek tűzszakasz-parancsnoki, tűztámogató, tüzér felderítőrészleg parancsnoki és páncéltörő alegység-parancsnoki beosztások betöltésére. A végzős hallgatók a NATO harcászati elveknek megfelelően képesek az elöljáró manővererő-parancsnok elgondolásának megfelelően hatékony tűztámogatás tervezésére, tűzvezetésre, tűztámogató rendszerek kezelésére, tűzmegfigyelés-tűzhelyesbítés koordinálására. A Magyar Honvédség sajátosságainak megfelelően a tűztámogató erőkhöz tartozó páncéltörő tüzér szakosodású tisztek képzése, mint nemzeti specialitás, szintén a szakirány feladatai közé sorolható. Számukra a fenti követelményeken túl a rakétatechnikai ismeretek magas szintű elsajátítása is alapvető célkitűzés.

 

Az oktatói munka területei

A Tüzér szakirány oktatói a szaktantárgyak felelőseként a Katonai vezetői szak teljes képzési vertikumában, valamennyi oktatási szintjén oktat. A szakcsoport a tanmenettervekben és tantervekben meghatározott oktatási és képzési feladatait a következő területeken látta/látja el:

A). Katonai vezetői szak BSc képzés;

B)      Katonai vezetői szak MSc képzés;

C)      Tanfolyamszerű képzések (karriertanfolyamok);

 1. Honvéd tüzértiszt átképző tanfolyam;
 2. Törzstiszti tanfolyam;
 3. KVNR tanfolyam;

D)      egyetemi posztgraduális (PhD) képzés.

tüzér szakirány oktatói a szakirányú képzés keretében 40 tantárgyat oktatnak. Ezen kívül óraadó tanárként részt vesznek a katonai vezetői szak alapképzésén, illetve a kiegészítő/ vagy az MSc képzésben 6 tantárgy oktatásában is.

 

A tüzér szakirány hallgatói részére oktatott tantárgyak:

 • Katonai metodika;
 •  Harcászat V. ;
 • Harcvezetés V. ;
 • Tüzérlövéstan és tűzvezetés;
 • A tábori tüzérség lőelmélete (fakultáció) ;
 • A tüzérségi tűz tervezése;
 • Lövészeti felkészítés V. ;
 • Harcszolgálat;
 • Haditechnikai ismeretek;
 • Tüzérbemérés;
 • Tüzérfelderítés;
 • Harcvezetési rendszerek ismeret;
 • Szakmai (üzemi) gyakorlat.

 

 

A gyakorlati képzés rendszere

 

A) Őszi szemeszter

 • 1 hetes összfegyvernemi jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);
 • 3 hetes összfegyvernemi jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);
  • 3 - 4 napos komplex harcászati foglalkozás végrehajtása (III.-IV. évfolyam) gyakorlótéren;
  • 1 hetes aknavető és páncéltörő felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);
  • 1-2 napos harcszolgálat, tüzérbemérés felderítés foglalkozások terepen (III. évfolyam);

B) Tavaszi  szemeszter

 • 3 hetes összfegyvernemi jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);
 • 3 - 4 napos komplex harcászati foglalkozás végrehajtása (III.-IV. évfolyam) gyakorlótéren;
 • 2 hetes tábori tüzér felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);
 • 3 - 4 napos harcszolgálat és tüzérfelderítés foglalkozások kijelölt csapatnál
 • 2 hetes harcászati gyakorlattal egybekötött tüzérségi éleslövészet végrehajtása.
 • 4 hetes csapatgyakorlat az első tiszti beosztásban