NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés, feladat

A tüzér szakcsoport rendeltetése

A Tüzér szakcsoport a Műveleti Támogató Tanszék oktatási szervezeti egysége.Rendeltetése a tűztámogatás, kiemelten a tüzérségi tűztámogatás, illetve a kapcsolódó tudományterületek ismeretanyagának oktatása az egyetemi alap- (BSc), az egyetemi (MSc) és doktori képzésben, valamint e szakterületek tananyagának fejlesztése, elméletének és gyakorlatának kutatása a Magyar Honvédség és a védelmi szféra szerveivel, szervezeteivel együttműködésben

 

A szakcsoport feladata

A Tüzér szakcsoport kiemelt feladata, hogy a jelen kor kihívásainak megfelelve eredményes humánstratégiával, minőségi oktatással és a legújabb kutatási eredmények oktatási célú hasznosításával a tanszék egyik meghatározó katonai szakcsoportja legyen. A szakirányú képzés célja a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem számára olyan katonai vezetők (tüzér tisztek) képzése, akik ismerik a korszerű tüzérségi eszközöket, azok szakszerű használatát. Vezetői felkészültségük alapján képesek első tiszti beosztásukban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére.

A tüzér szakirányon a leendő tüzértisztek felkészítési irányai:

  • Tűzszakaszparancsnok;
  • század tűztámogató csoport parancsnok;
  • század tűztámogató-szakasz parancsnok;
  • aknavető szakaszparancsnok;
  • irányított rakéta-páncéltörő szakaszparancsnok.