NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Történet

A Tüzér Tanszék története

(1996 - 2012)

 

A katonai felsőoktatás intézményeiben bekövetkezett integrációs változások eredményeként 1997-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF) és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA) Tüzér Tanszékei összevonásra kerültek.

A tanszékek állománya az egyesülés előtt:

            ZMKA: 8 fő tiszt; 1 fő tiszthelyettes; 2 fő közalkalmazott

                          Tanszékvezető: Dr. Gőgh Ferenc ezredes

            KLKF: 21 fő tiszt; 3 fő tiszthelyettes; 2 fő közalkalmazott

                         Tanszékvezető: Imre Jenő ezredes

Az új tanszék neve: „Tüzér tanszék”, állománya az összevonáskor nem változott, vezetője, Imre Jenő ezredes lett. 1998-ban a munkaköri jegyzék alapján meghirdetett pályázatok eredményeként, július 01-től a tanszék állománya következőképpen alakult:

                        Tanszékvezető: Dr. Szendy István alezredes, e. docens

                        Tanszékvezető helyettesek: Dr. Gőgh Ferenc ezredes, e. adjunktus

                                                                      Imre Jenő ezredes, e. adjunktus

Oktatók:

Bogos István alezredes, e. adj.

Dr. Erdélyi Sándor alezredes, e. adj.

Dr. Iványosi Szabó István alezredes, e. adj.

Dr. Varga Béla alezredes, e. adj.

Tamás Attila alezredes, e. adj.

Fodor Mihály alezredes, e. adj.

Horváth Mihály alezredes, e. tanársegéd

Szabó Tibor őrnagy e. tanársegéd

Petrovics Mihály őrnagy szakoktató

Technikusok:

Dr. Szabó Józsefné zászlós

Mészáros Tibor főtörzsőrmester

Tóth Róbert törzsőrmester

Közalkalmazottak:

Horváth Erika gépíró

Medveczki Imréné rajzoló

Rapcsák Jánosné gépíró

Minya Éva rajzoló

 

1997/1998 tanévtől az első évfolyamon megindult a katonai vezetőképzés, míg a 2-4 évfolyamon folytatódott a tüzér-földmérő szak képzése. 1998-tól a földmérő képzés a földmérő oktatókkal együtt kikerült a tanszék irányítása alól. 2001.szeptember 1-től a tanszék új helyen, a volt BJKMF bázisán, Budapesten kezdte meg működését. A tanszékre érkezett:

Dr. Szendy István alezredes

1998

Szabó Tibor őrnagy

1998

Felházi Sándor őrnagy

1999

Mlinárik László alezredes

2000

Dr. Furján Attila alezredes

2001

Tóth Barnabás főhadnagy

2002

Merth Balázs hadnagy

1998

Simon Szilárd főtörzsőrmester

2002

Bor Istvánné ka.

2001

Minya Éva ka.

1996

 

A tanszékről távozott:

 

Horváth András őrnagy

1996

Furján Attila őrnagy

1996

Szabó Tibor őrnagy

1996

Mlinárik László őrnagy

1997

Kertész Péter százados

1997

Holod Sándor őrnagy

1998

Bernhardt Gyula alezredes

1998

Dervarics Ferenc őrnagy

1998

Kóta István alezredes

1998

Rontó János alezredes

1998

Takács Tamás őrnagy

1998

Badak Ernő alezredes

1998

Dóka Zoltán őrnagy

1998

Kállai Attila őrnagy

1998

Szalánczi Erika ka.

1998

Körömi Ágnes százados

1998

Horváth Attila százados

1997

Módis Attila százados

1997

Dr. Sajtos Sándor alezredes

1998

Dr. Gőgh Ferenc ezredes

2001

Imre Jenő ezredes

2001

Tamás Attila alezredes

2001

Horváth Mihály alezredes

2001

Bogos István alezredes

2001

Merth Balázs főhadnagy

2001

Müller András alezredes

1995

Mészáros Tibor főtörzsőrmester

2001

Rapcsák Jánosné ka.

1995

Kállainé Horváth Erika ka.

2001

Medveczky Imréné ka.

2001

Dr. Szabó Józsefné zászlós

1997

Tóthné Gundy Melinda ka.

1995

Tóth Róbert főtörzsőrmester

2001

Hajdú Andrea ka.

1996

           

Habilitált: Dr. Szendy István alezredes 1999.

PHD tudományos fokozatot szerzett:

Furján Attila alezredes

2000

Felházi Sándor őrnagy

2000

Szabó Tibor őrnagy

2000

Mlinárik László alezredes

2001

 

Előléptetések:

ezredessé:

Dr. Szendy István alezredes

2000

alezredessé

Dr. Felházi Sándor őrnagy

2000

 

Dr. Szabó Tibor őrnagy

2000

 

Dr. Sajtos Sándor őrnagy

1998

őrnaggyá:

Petrovics Mihály százados

1997

főhadnaggyá:

Merth Balázs hadnagy

2000

főtörzsőrmesterré

Mészáros Tibor törzsőrmester

1997

 

Tóth Róbert törzsőrmester

1997

 

Minya Éva ka.

1998

 

Kinevezések:

Egyetemi tanárrá:

Dr. Szendy István ezredes

2000

Egyetemi docenssé:

Dr. Szendy István alezredes

1998

Dr. Felházi Sándor őrnagy

2000

Dr. Szabó Tibor őrnagy

2000

Dr. Sajtos Sándor őrnagy

1998

Dr. Furján Attila alezredes

2001

Egyetemi adjunktussá:

Imre Jenő ezredes

2000

Bogos István alezredes

1998

Tamás Attila alezredes

1998

Fodor Mihály alezredes

1998

Dr. Mlinárik László alezredes

2002

Egyetemi tanársegéddé:

Horváth Mihály alezredes

1998

Szabó Tibor őrnagy

1998

Szakoktatóvá:

Petrovics Mihály őrnagy

1998

Merth Balázs hadnagy

2000

Egyetemi kutatóvá:

Mlinárik László alezredes

2000

 

Petrovics Mihály őrnagy

2002

 

Végzett tüzér hallgatói osztályok:

Főiskolai alapképzés

Egyetemi kiegészítő képzés

1996

19 fő

1996

-

 

1997

7 fő

1997

-

 

1998

18 fő

1998

-

 

1999

15 fő

1999

-

 

2000

7 fő

2000

-

 

2001

9 fő

2001

5 fő

 

2002

8 fő

2002

-

 

 

2000 -2001 tanév

Elismerések, jutalmak:

Harmincéves szolgálati idő után a szolgálati érdemérem első fokozatával tüntették ki:

 1. Dr. Erdélyi Sándor alezredest
 2. Fodor Mihály alezredest
 3. Mlinárik László alezredest

Huszonöt éves szolgálati idő után a szolgálati érdemérem második fokozatával tüntették ki:

 1. Dr. Szendy István alezredest;
 2. Dr. Szabó Tibor alezredest.

A tanszékünk oktatói állománya körében a minőségi fejlesztés tervszerűen folyik, aminek eredményeképpen kinevezésre került egyetemi docensnek:

 • Dr. Furján Attila alezredes

A tanszék doncensi állományából Dr. Szabó Tibor alezredes Széchenyi ösztöndíjat nyert.

 

2001 -2002 tanév

2001. szeptember 1-től a tanszék vezetése:

Tanszékvezető: Dr. Szendy István ezredes

Tanszékvezető helyettes: Dr. Felházi Sándor alezredes

Dr. Varga Béla alezredes

A tanszék új munkaköri jegyzéke 2001. szeptember 01-től a következőképpen módosult:

 • 1 egyetemi tanár;
 • 3 egyetemi docens;
 • 5 egyetemi adjunktus;
 • 1 egyetemi tudományos kutató;
 • 1 egyetemi tanársegéd;
 • 1 egyetemi szakoktató;
 • 2 technikus;
 • 1 előadó beosztásokkal rendelkezett.

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az Idar-Obersteini német szárazföldi csapatok tüzér iskolájával meglévő együttműködésünk további mélyítésére. Ennek érdekében 2001. április 2-4közötti időben a Tüzér Tanszék részéről háromfős delegáció utazott Németországba Mlinárik László alezredes vezetésével, Küllei Károly negyedévfolyamos, Pátkai Zoltán harmadéves hallgató személyében. A ZMNE Hadtudományi Kar delegációjával Magyar Gergely hallgató (III. évfolyam) Brédában, a Holland tiszti iskolán képviselte a tüzér tanszéket.

2002-2003 tanév

Elismerések, jutalmak:

A Honvédelmi Miniszter kitüntette:

-         a Szolgálati Érdemjel arany fokozatával Dr. Iványosi Szabó István alezredes, egyetemi adjunktust;

-         a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatával Dr. Felházi Sándor mk. alezredes, egyetemi docenst;

A Honvédelmi Minisztérium névre szóló szálfegyvert adományozott 50. születésnapja alkalmából:

-         Dr. Erdélyi Sándor alezredes, egyetemi adjunktusnak;

-         Fodor Mihály alezredes, egyetemi adjunktusnak.

Tiszti Szolgálati Jel második fokozat kitűntetést kapott:  

-         Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens;

-         Petrovics Mihály őrnagy, tudományos munkatárs.

Pénzjutalomban részesült

-         Dr. Varga Béla alezredes, egyetemi adjunktus;

-         Fodor Mihály alezredes, egyetemi adjunktus.

Kiváló oktató címet kapott:

-         Dr. Furján Attila alezredes, egyetemi docens

A tanszék állományából más katonai szervezethez került:

 • Minya Éva főtörzsőrmester

A tanszék állományába került:

 • Tóth Barnabás főhadnagy

2002. szeptember 23-27-ig a tanszék 3 fős munkacsoportja Prof. Dr. Szendy István ezredes, Felházi Sándor mk. alezredes, Mlinárik László alezredes) cégmeghívás alapján tanulmányúton vett részt a Németországban, a RHEINMETALL, a DIEHL, a JUNGHANS és a DYNAMIT NOBEL cégeknél.

2003-2004 tanév

2003 szeptemberében a ZMNE Hadtudományi Karán a korábbi tüzér, felderítő, műszaki és tereptan tanszékek állományából új oktatási szervezet, a Műveleti Támogató Tanszék jött létre. Az új tanszék alaprendeltetéséből adódó tevékenységét az érvényes és hatályos törvények, rendelkezések, valamint intézkedések alapján kezdte meg. A tanszék oktatói állománya tanszékvezetőnek a Tüzér szakcsoport állományába tartozó Dr. Szendy István ezredest választotta meg. A tanszék működésére abban az időszakban és jelenleg is – természetesen – hatással voltak/vannak azok a történések és következményeik, melyek az egyetem és annak részeként a Hadtudományi Kar valamennyi vezetője és alárendelt állománya előtt pontosan ismertek. A 2003-2004. évben lezajlott szervezeti változások a Műveleti Támogató Tanszék megalakulásában és működésében egy könnyűnek egyáltalán nem nevezhető, minden tekintetben meghatározó időszaknak tekintendő. A tanszék, mint oktatási és kutatási alapegység a Katonai Vezetői Szak felderítő, tüzér, műszaki, térképész és nemzetbiztonsági szakirányának felelőseként oktat az egyetemünkön megvalósuló képzés teljes vertikumában, annak valamennyi szintjén. 2003. január 26 – február 3-ig a ZMNE HTK. 4. éves tüzér hallgatói (Dávid Csaba, Berta Gábor, Huszti Róbert hallgatók) a német – magyar közös kiképzési csereprogram keretében, Dr. Mlinárik László alezredes vezetésével az Idar-Oberstein-i tüzér iskolán, Németországban továbbképzésen vettek részt.

Személyi változások:

Dr. Szendy István ezredes

      2003.04.01-től mb. oktatási dékánhelyettes

      2004.02.01-től kinevezett oktatási dékánhelyettes

      2004.02.29-ig a Műveleti Támogató Tanszék megbízott vezetője

Dr. Felházi Sándor mk. alezredes

      2003.09.01 – 2004.02.29. mb. tanszékvezető helyettes

      2004.03.01-től a Műveleti Támogató Tanszék vezetője.

Dr. Varga Béla alezredes

      2003.09.01 – 2004.02.29. mb. tanszékvezető helyettes

      2004.04.01-től a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezető helyettese

Dr. Mlinárik László alezredes

      2004.04.01-től a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezető helyettese

Dr. Héjja István nyá. ezredes

      2003.09.01 – 2004.02.29. mb. tanszékvezető helyettes

      2004.04.01-től a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezető helyettese

Dr. Furján Attila alezredes 2003.09.01-től a harcszolgálat – lövéstan szakcsoport vezetője.

A szervezeti változást követően Dr. Szabó Sándor mk. ezredes tanszékvezetői és Dr. Kovács Tibor mk. alezredes Dr. Füzesi Ottó alezredes, Holndonner Hermann alezredes tanszékvezető-helyettesi beosztása megszűnt. 2003. 09.17-től a Műszaki szakcsoport vezetésével Dr. Szabó Sándor mk. ezredest bízták meg.

2004-2005 tanév

A Tanszék szervezetében két komolyabb változás történt a tanévben. 2004. december 01-től a műszaki szakcsoport 4 fővel kivált a tanszék munkaköri jegyzékéből. A Katonaföldrajzi szakcsoport és a Térképészeti és Geoinformatikai szakcsoport összevonásával 2005. július 01. dátummal megalakult a Térképészeti és Geoinformációs szakcsoport. Az összevont szakcsoportok oktatói Dr. Paskó József egyetemi docenst választották meg az alakuló szakcsoport megbízott vezetőjének.

A tanszék oktatói állományából a tüzér szakirányon 1 adjunktusi, 1 tudományos munkatársi és 1 tanársegédi hely megüresedett. Ennek oka, hogy a tanév során 3 fő tüzér oktató a nyugdíjtörvény kedvezőtlen változásától való félelmük miatt, betöltve az 52. életévüket beadták a nyugállományba helyezési kérelmüket. Kölcsönös megegyezéssel (illetve átszervezés következtében) nyugállományba vonultak:

 1. Dr. Iványosi Szabó István alezredes 2004. 08. 01.
 2. Dr. Erdélyi Sándor alezredes 2004. 12. 20.
 3. Fodor Mihály alezredes 2005. 04. 01. (FÜV)
 4. Dr. Varga Béla alezredes 2005. 04. 01.

Dr. Varga Béla alezredes nyugállományba vonulását követően, 2005. 04. 01-i hatállyal Dr. Szabó Tibor alezredes tanszékvezető helyettesi beosztásba lett kinevezve. Kertész Péter őrnagy az egyetemi tanulmányi befejezéséig 2004. 09. 01-tól rendelkezési állományban a tanszékünk tüzér szakcsoportjába lett vezényelve.

Pályázat útján az alábbi személyek nyertek el magasabb oktatói fokozatot:

 • Dr. Mlinárik László alezredes 2005. február 01-től egyetemi docens címet;
 • Petrovics Mihály őrnagy 2005. 05. 01 egyetemi adjunktus címet ért el.

Az Izsák Dezső alapítvány támogatásával a tanszék kiváló oktatója címet 2004. 12. 04.-én Dr. Furján Attila alezredes kapta. Munkakörében huzamos időn át végzett eredményes munkája elismeréséül a Tüzér szakcsoport:

 • Tóth Barnabás főhadnagy Szolgálati Érdemjel bronz fokozata kitüntetést;
 • Dr. Felházi Sándor mk. alezredes rektori dicséret jutalom;
 • Dr. Mlinárik László alezredes védelempolitikai helyettes államtitkári dicséret jutalom;
 • Petrovics Mihály őrnagy dékáni dicséret jutalom;

A tüzér fegyvernemi nap ünnepe alkalmával 2004. december 04-én

 • Dr. Varga Béla alezredes Szolgálat Érdemjel arany fokozata kitüntetést;
 • Balázs Erzsébet ka. HONVÉDELEMÉRT III. osztálya kitüntetést;

Nyugállományba vonulása alkalmával 2004. március 15-én

 • Dr. Varga Béla alezredes dékáni dicséret jutalmat;

A fegyveres erők napja 2005. május 21. alkalmával:

 • Dr. Szabó Tibor alezredes egyetemi docens Szolgálati érdemrend arany fokozata, elismerésben részesültek.

 

2005-2006 tanév

Térképészeti és Geoinformációs Szakcsoport 2005. szeptember 15-tőlszervezetileg kivált a tanszék állományából.  A tanszék szervezetébe a következő szakcsoportok tartoznak[1]:

- Harc- és Tűzvezetési Szakcsoport;

- Tüzér Harcszolgálat és Technikai Szakcsoport;

- Felderítő Szakcsoport.

Március hónapban a Tüzér szakirány oktatói, a szakosító képzés keretében a Baglyas-2, tűzvezető kabinet és a Harcászati Vezetési és Információs rendszer-HAVIR összekapcsolásával „A tüzéralegységek részvétele a válságkezelő műveletekben” témakörben kétnapos harcvezetési foglakozást vezettek le.

A Tüzér szakcsoport 2005. május 3-án – „Tűztámogatás lehetőségei a béketámogató műveletekben” címmel – bemutató foglalkozást rendezett az egyetem Üllői úti kampuszán. A rendezvényen Mikita János mérnök altábornagy a HM Honvéd Vezérkar főnökének helyettesének vezetésével több tábornok is részt vett. Megjelentek a tanszék kutatását támogató együttműködő szervek képviselői is. A bemutató alapját a 2006. május 30-ra, az MH Bakony Harckiképző Központ várpalotai lőterére tervezett – tüzérségi éleslövészettel egybekötött – nyílt szakmai nap jelentette.

A Tüzér Szakirány gyakorlati felkészítését jelentősen hátráltatja az árvízvédelmi helyzettel kapcsolatosan felmerülő problémák. Mivel az árvíz elleni védekezésben, mint a hallgatói, mint az oktatói állomány jelentős létszámmal vett részt, illetve a gyakorlati képzésben részt vevő csapatok az állományt nem tudták a terveknek megfelelően fogadni, ezért a gyakorlati és az elméleti foglalkozásokat át kellett szervezni és intézkedni kellett a kieső órák pótlására is.

Nagy nehézségekbe ütközik a 2006. 05. 22.-06. 02. között végrehajtandó tábori kihelyezés előkészítése és megszervezése is.  A hallgatók gyakorlati felkészítését jól segítik a tanszék szakirányainak jól felszerelt (Baglyas-2, Harcászati Vezetési és Információs rendszer-TOPCCIS) szakkabinetjei.

 

A tüzér szakcsoportok munkaköri jegyzéke

 (2006. 05. 10.)

Munkakör

ti.

tts.

ka.

rendfokozat

Iskolai

végzettség

Harc- és Tűzvezetés Szakcsoport

egyetemi tanár

1

   

ezds.

A,E

egyetemi docens

2

   

alez.

A,E

egyetemi adjunktus

1

   

őrgy.

A,E

egyetemi tanársegéd

1

   

őrgy

A,E

Tüzér Harcszolgálat és Technikai Szakcsoport

egyetemi docens

2

   

alez.

A,E

egyetemi tanársegéd

2

   

őrgy

A,E

szakoktató

1

   

szds.

F

Egyéb munkakörök (Műveleti Támogató Tanszék)

szakoktató

 

1

 

tzls.

K

gépíró

   

1

ka.

 

Összesen: 12 fő

10

1

1

   

 

Az egyetemi kiegészítő szakon Tóth Barnabás százados megkezdte II. évfolyamos tanulmányait.

2006-2007 tanév

A Műveleti Támogató Tanszék rendszeresített létszáma 16 fő, amelyből 14 fő oktatói egy fő szakoktató (zászlós) és egy fő közalkalmazott, előadói státusszal rendelkezünk.  A tanszék személyi feltöltöttsége egyre rosszabb helyzetbe került, a nyugdíj törvény módosítása és az egyetem várható szervezeti változásai miatt egyre több jól felkészült oktató hagyta el az egyetemet. 2007. július 15-el Kertész Péter őrnagy EÜ FÜV döntéssel leszerelt. Kerezsy Norbert őrnagy és Tóth Barnabás százados 2007. szeptember 01-el áthelyezésre kerültek Debrecenbe, az MH. 5. Bocskai István Lövészdandár állományába. 2007. december 30-al nyugállományba vonult Petrovics Mihály őrnagy. A hiányok pótlása nehézkes, mert az egyetemet végzett tisztek nem tartják vonzónak az oktatói pályát. 2007. július 01-től gyakorlati oktatói státuszba került Berta Gábor főhadnagy.

Kiemelkedő helytállások:

2006. 09. 01-től 2007. 07. 20 között Dr. Felházi Sándor mk. alezredes tanszékvezető kiváló eredménnyel végezte el a vezérkari tanfolyamot, amelynek elismeréseképpen megkapta a „ Primus inter Pares” címet és az ezzel járó Zrínyi szobor kicsinyített mását.

2006. december 04-én, Borbála nap alkalmából, az Izsák Dezső alapítvány támogatásával a tanszék kiváló oktatója címet Petrovics Mihály őrnagy, az Év Tüzére Borbála szobrot Dr. Mlinárik László alezredes kapta. A Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát kapta Kertész Péter őrnagy és Vörös Balázs zászlós. A tüzér szakirányon tanulók közül Babos Sándor hallgató nyerte el a Borbála kardot.

Munkakörében huzamos időn át végzett eredményes munkája elismeréséül, Pedagógusnap alkalmával 2007. június 4-én:

Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens az Egyetem „kiváló oktató”-ja címet kapta.

Nyugállományba helyezettek:

Petrovics Mihály őrnagy, 2007. 12. 30. (július 15. felmentéssel)

 

2007-2008 tanév

A Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakirányának tanári- és hallgatói állománya 2005-ben elhatározta, hogy felújítja a Tüzérlövésszaki Versenyek gyakorlatát, hiszen az hatékonyan segítheti a szakmai ismeretek szinten tartását és fejlesztését, miközben lehetőséget biztosít a csapatokkal együtt a közös tevékenységre, új módszerek és eljárások kipróbálására, az együttműködés erősítésére. Az évente megrendezésre kerülő - a Tüzér Fegyvernemi Napok rendezvénysorozatába beillesztett - Artifex Tüzérlövésszaki Versenyen a Magyar Honvédség tüzér tiszti, tiszthelyettesi, hallgatói és szerződéses állománya vesz részt. Az Artifex Szimulációs Kft. anyagi támogatásának köszönhetően a szakmai megmérettetés győztesének elismerésére a tanszék vándorserleget alapított. A 2007. 11. 20.-22. között megrendezett III. Artifex Tüzérlövésszaki Versenyen a Magyar Honvédség 5 helyőrségéből 9 csapat - köztük a ZMNE KLHTK Tüzér szakirány két hallgatói csapata - vett részt. A versenyt Dr. Szabó Tibor alezredes szervezte és vezette le.

A Tüzér szakcsoport oktatói és hallgatói állománya 2008.11.30-án, Tatán azOrszágos Tüzér Fegyvernemi Nap központi rendezvényén vett részt. A központi ünnepséget jelenlétével megtisztelte az ÖHP képviseletében Huszti András dandártábornok, a 25. KGY Lövészdandár parancsnoka, Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a ZMNE oktatási rektorhelyettese, Horváth László Úr, az Artifex Kht elnöke és Pintér József Úr, a Pintér Művek tulajdonosa, 1. sz. Tiszteletbeli Öregtüzér. A rendezvényen - Benkő Tibor vezérőrnagy ÖHP parancsnokhelyettes, a verseny fővédnöke képviseletében -  Huszti András ddtbk., a 25. KGY Lövészdandár parancsnoka és Dr. Felházi Sándor mk. alezredes, a MTT tanszékvezetője adta át az Artifex Tüzérlövésszaki verseny vándorserlegét és a helyezettek ajándéktárgyait. Az ÖHP parancsnoka Dr. Szabó Tibor alezredes részére a III. Országos Artifex Tüzérlövésszaki verseny megszervezésében és lebonyolításában vállalt munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott. Kiváló tanulmányi munkája elismeréseként Kállai István IV. évfolyamos hallgató Új Borbála-kardot vehetett át. 2007. október 15-től gyakorlati oktatói státuszba került Marót Ádám főhadnagy.

Nyugállományba helyezettek:

Dr. Mlinárik László alezredes 2007.12.30-i hatállyal,

Dr. Furján Attila alezredes, 2007.12.30.

 

A szakcsoport állományába kinevezett személyek:

Dr. Furján Attila egyetemi docens – közalkalmazotti beosztásba;

Berta Gábor főhadnagy - gyakorlati szakoktató beosztásba;

Marót Ádám főhadnagy - gyakorlati szakoktató beosztásba.

2008. 05. 15-én Dr. Felházi Sándor mk. alezredes tanszékvezető egyetemi docenst az elöljáró kinevezte a  KLHTK dékáni beosztásba (egyetemi docensi hely megtartása mellett.)

Munkakörében huzamos időn át végzett eredményes munkája elismeréséül:

Az Egyetem napja, 2008. február 02-a alkalmával:

Vörös Balázs zászlós és Balázs Erzsébet ka. elismerésben, ill. pénzjutalomban részesült,

Dr. Szabó Tibor alezredesnek 50. születésnapja alkalmából a honvédelmi miniszter úr dísztőrt adományozott (2008. 03. 31.).

2008-2009 tanév

A tüzér szakirány hallgatói (NAKV0441) Szakmai (üzemi) gyakorlat keretében, 2008. 11.10-14. között egyhetes csobánkai kihelyezésen vettek részt. A kihelyezésen a hallgatók harcszolgálat, tüzérbemérés foglalkozáson vettek rész, illetve a begyakorolták a lövegrajparancsnok tevékenységét fedett tüzelőállás előkészítése és elfoglalása során.

A Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakirányának tanári- és hallgatói állománya 2005-ben elhatározta, hogy felújítja a Tüzérlövésszaki Versenyek gyakorlatát, hiszen az hatékonyan segítheti a szakmai ismeretek szinten tartását és fejlesztését, miközben lehetőséget biztosít a csapatokkal együtt a közös tevékenységre, új módszerek és eljárások kipróbálására, az együttműködés erősítésére. Az évente megrendezésre kerülő - a Tüzér Fegyvernemi Napok rendezvénysorozatába beillesztett - Artifex Tüzérlövésszaki Versenyen a Magyar Honvédség tüzér tiszti, tiszthelyettesi, hallgatói és szerződéses állománya vesz részt. Az Artifex Szimulációs Kft. anyagi támogatásának köszönhetően a szakmai megmérettetés győztesének elismerésére a tanszék vándorserleget alapított. A IV. Artifex tüzérlövésszaki verseny 2008. 11. 17 – 19. között került megrendezésre a MH BHK szimulációs központjában. A szervezésben Dr. Szabó Tibor alezredes és Marót Ádám főhadnagy vettek részt. A versenyre 10 csapat jelentkezett összesen 32 fővel. Első helyezést ért el a MH 25. KGYLDD. HTZ 3. csapata, második helyezett a MH 25. KGYLDD HTZ 4. csapata, harmadik helyezést ért el a MH 5/3 LZ csapata. A jutalmak átadására 2008. december 5-én Tatán került sor.

2008-ban a tüzérnapi (Borbála napi) rendezvények a IV. Artifex kupával kezdődtek. December 4-én Borbála szobor koszorúzása és nyugdíjas találkozó került megrendezésre az egyetem Hungária körúti bázisán. A találkozón előadást hallhattak a kísérleti páncéltörő lövészet eredményeiről (Marót Ádám fhdgy.), illetve beszámolót a MHTT Tüzér szakosztály éves munkájáról, illetve tíz éves fennállásáról (Dr. Felházi Sándor mk. ezds., Dr. Mlinárik László nyá. alez.). December 5-én tüzér napi rendezvényen vett részt a tanszék állománya Tatán. Az év tüzére elismerést Dr. Szabó Tibor alezredes kapta meg. Vörös Balázs zászlóst december 15-el törzszászlóssá léptették elő, ezen felül az Izsák Dezső emlékére a jó magyar tüzérekért alapítvány kuratóriuma - a tanszék oktatói és hallgatói egyöntetű javaslatára - a tüzér fegyvernem napján kiemelkedő oktató és nevelő munkájáért pénzjutalomban részesítette. December 6-án a Stefánia palotában tartottuk a tüzér bált, ahol közel 150 vendég jelent meg.

2009. 04.20-24. között a III. éves tüzér szakirányú hallgatók Tatán 1 hetes kihelyezésen vettek részt. A kihelyezésen a hallgatók harcszolgálat, tüzérfelderítés foglalkozáson vettek rész, illetve a szakmai8üzemi) gyakorlat keretében gyakorolták a lövegrajparancsnok tevékenységét fedett tüzelőállás előkészítése és elfoglalása során.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Műveleti Támogató Tanszékének III. éves tüzér hallgatói (5 fő) 2009.05.18.-05.29. között  – a tanév megkoronázásaként – kettő hetes éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ „0” ponti lőterén. A kihelyezés parancsnoka Dr. Szabó Tibor alezredes tanszékvezető, egyetemi docens volt. A hallgatók az első héten közvetlen és megosztott irányzású egyéni tűzfeladatokat hajtottak végre. A második hét első kettő napján levezetésre került felderítő rendszergyakorlat a maga nemében egyedülálló a Magyar Honvédség jelenkori történetében. A Dr. Furján Attila egyetemi docens által előkészített és levezetett gyakorlatra közel 15 éve nem volt példa. Földi és légi (Mi-24-es harci helikopter) figyelőpontok alkalmazásával zajlott a négyfázisú, támadó hadművelet, melyben valódi harceszközök imitálták az ellenséges csapatokat. A hallgatók 59 tűzfeladatot hajtottak végre a kettő hét folyamán. A gyakorlat végén (05. 28-án) a Tanszék állománya a tanszék és a Gábor Áron Bajtársi Egyesület nevében koszorút helyezett el a csőrlőházi aknavető baleset emlékművénél.

2009. június 08.-12. között a tanszék III. évfolyamos tüzér hallgatói, illetve a kijelölt oktatói állomány részt vettek a „VIRRADAT 2009” fedőnevű többszintű kari záró- (törzsvezetési) gyakorlaton.

Személyi változások:

Balázs Erzsébet 2008 09.01-el kikerült a tanszék állományából;

Pintér Gáborné – 2008.09.01-től tanszék előadói beosztásba került.

2009-2010 tanév

A tüzér szakirány 3. és 4. évfolyama 2009. október 12 –16 között szakmai üzemi gyakorlaton vett részt Csobánkán. A hideg és csapadékos időjárás nagy kihívások elé állította a résztvevő állományt. A 3. évfolyam harcszolgálat, haditechnika foglalkozások keretében sajátította el a D-20 ágyútarack kezelésének fortélyait. A 4. évfolyam páncéltörő harcszolgálat, haditechnika foglalkozásokat hajtott végre. A szakmai üzemi gyakorlatot csütörtökön és pénteken kettő napos harcászati gyakorlattal zárult, ami kiválóan sikerült.

2009. november 09-11. között a Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakiránya ismét megrendezte az V. Artifex Tüzérlövésszaki Versenyt. A versenyre az MH helyőrségeiből tizenkét csapat jelentkezett, helyszínül az MH Bakony Harckiképző Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakorló Központja szolgált. A versenyen a főiskolai képzésben részt vevő hallgatókat három hallgatói csapat képviselte. A vetélkedés során az első helyezést érte el és az Artifex Kupát egy évre elhódította, az MH 5/62 lövész zászlóalj 1. csapata.

2009. november 16-20. között a 4. évfolyamos tüzér hallgatók az MH 25. KGY Lövészdandár Harci Támogató Zászlóaljánál egyhetes aknavető és páncéltörő szakosítón vettek részt. Ennek keretében haditechnikai, harcszolgálat és harcászat foglakozáson gyakorolták be a század támogató szakaszok és az IPTR alegységek harcának vezetését.

A III. és IV. éves tüzér hallgatók (13 fő) – a 2009/2010. tanulmányi év megkoronázásaként, 2010.05.17-06.02.között, – kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ Várpalotai („Csörlőház-Baglyas-Szent-györgyi erdő”) Gyakorló- és Lőterén, amelynek során 143 egyéni tűzfeladatot hajtottak végre.

Személyi változások:

2009. 09.01-én a KLHTK dékáni beosztás az egyetem munkaköri jegyzéke alapján önálló beosztássá vált, ennek következtében Dr. Felházi Sándor mk. ezredes kikerült a Tüzér szakcsoport állományából.

Dr. Mlinárik László ny. alezredes 2009.09.01-től a tüzér szakcsoport, egyetemi docens (ka) beosztásban tevékenykedik.

Marót Ádám százados 2010. február 01-én árhelyezésre került az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományába Berta Gábor főhadnagy 2010. augusztus 24-én megkezdte afganisztáni missziós szolgálatát. Andóczi-Balogh Ádám főhadnagy 6 hónapos missziós részvételt követően 2010. 09.01-el megkezdte oktatói tevékenységét a tanszék Tüzér szakirányán.

Elismerések, jutalmak:

2009. szeptember 18-án Kossuth Nap alkalmából, Dr. Szabó Tibor alezredes részére a Kossuth alapítvány kuratóriuma „Kossuth Kardot” ajándékozott;

Az Artifex Tüzérlövészszaki versenyek szervezésében és levezetésében nyújtott kiemelkedő tevékenységért Juhász István vörgy, a HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Főosztály vezetője 2009.12.04-én tárgyjutalomban részesítette Marót Ádám főhadnagyot;

2010. február 02-án az Egyetem Napján Vörös Balázs tzls. rektori pénzjutalomban részesült.

2010.03.15-én a honvédelmi miniszter úr a Honvédelemért kitüntető cím I. osztályát adományozta Dr. Furján Attila ny. alezredesnek.

2010 - 2011 tanév

A Tüzér Tanszék-7 év után újra, mint fegyvernemi tanszék- 2011. február elsejétől kezdte meg, működést, majd előljáró döntést követően 2011.10.01-vel ismét, mint Tüzér szakcsoport, beolvadt az újra létrejövő Műveleti Támogató Tanszék kötelékébe.

A tüzér szakirány két tancsoportja 2010. 10. 18-24. között 16 fővel (8; 8) és négy oktatóval az MH KKB Csobánkai bázisán Szakmai- üzemi gyakorlat tantárgyprogramjában szereplő foglalkozásait hajtotta végre. A IV. évfolyam 2010. 11. 11-25. között az MH 25. KGY LDD Harci Támogató Zászlóaljnál, Tatán páncéltörő képzésen vett részt.

2011. 04.11-15. között a tüzér III-IV. éves állomány részt vett a „Tavaszi lendület – 2011” elnevezésű gyakorlaton. A IV. éves hallgatók század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportparancsnoki, ütegparancsnoki, ütegparancsnok helyettesi és szakaszparancsnoki beosztásokat láttak el. A III. éves állomány szakaszparancsnok-helyettesi, lövegraj parancsnoki és kezelői beosztásokban tevékenykedett.

2011. 05.09—13. között a III. és IV. éves állomány Tatán, egyhetes tábori kihelyezésen vett részt. A IV. éves hallgatók haditechnika, harcvezetés és harcszolgálat, a III. éves hallgatók pedig tüzérfelderítés és harcszolgálat foglalkozásokon vettek részt.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Tüzér Tanszékének III. és IV. éves tüzér hallgatói (16 fő) – a 2010/2011.tanulmányi év megkoronázásaként, 2011.05.16-05.27. között, – kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ Várpalotai („Csörlőház-Baglyas-Szent-györgyi erdő”) Gyakorló- és Lőterén. A kéthetes kihelyezés során a hallgatói állomány 150egyéni tűzfeladatot hajtott végre. 

Elismerések, jutalmak:

2010.09.01-én a honvédelmi miniszter úr a Honvédelemért kitüntető cím I. osztályát adományozta Dr. Mlinárik László ny. alezredesnek;

2010.09.01-én a honvédelmi miniszter úr Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Vörös Balázs törzszászlósnak.