NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos tevékenység

Tudományos tevékenység

 

Tudományos kutatómunkánk középpontjában - az MH szervezeti és alkalmazási elveiben bekövetkezett változásoknak megfelelően - a háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek tűztámogatási kérdéseinek - kiemelten a tüzérségi tűztámogatás - feltárása, a gyakorlati tapasztalatok gyűjtése, elemzése, valamint az oktatásba történő bevitele áll.

 

Az oktatók tudományos tevékenysége

A szakcsoport oktatói számos területen (előadás, publikáció és szakértői tevékenység) folytatnak tudományos tevékenységet. Kiemelt kutatási projektként kezeljük Dr. Furján Attila nyá. alezredes fejlesztési munkáját, amelynek témája a felderítési adatok számítógépes feldolgozása digitális térkép alkalmazásával egy integrált felderítő rendszer keretében. A témakörben kifejlesztett TOPCCIS valamint C2 rendszerekről tanszék bemutatót és több előadást tartott mind a hazai, mind külföldi érdeklődők számára.

A tanszék oktatóinak és a tüzér fegyvernem képviselőinek (nyugdíjasainak) közös szakmai-tudományos műhelyét az MHTT Tüzér szakosztálya jelenti. A szakosztály tagsága több szakmai NATO STANAG értelmezését is célul tűzte ki. A Tüzér Szakosztály ideiglenes folyóiratának (Tüzér Figyelő) szerkesztésében és kiadásában a szakcsoport oktatói döntő részt vállalnak.

 

Feladataink a tudományos munka területén:

  • a szakcsoport kiemelt kutatási eredményeinek használható értékre váltása;
  • a hallgatói tudományos munka eredményes támogatása;
  • az oktatók tudományos kutatási eredményeinek bevitele a főiskolai és egyetemi oktatásba;
  • a távoktatási tananyagok fejlesztése;
  • a Hadtudományi Doktori Iskola képzésében résztvevő doktoranduszok kutatási eredményei, tézisei tudományos szintű érvényre juttatása;
  • nyelvi felkészítés és idegen nyelvi tudományos kutatás feladatainak támogatása és eredményeinek bedolgozása az egyetemi képzési rendszerbe;
  • vendégtanári csereprogram beindítása NATO országok katonai tanintézeteinél;
  • közös kutatási programok érvényesítése a hazai és nemzetközi társszervezetekkel;
  • a tanszéki szakirányok tudományos kutatási eredményeinek hazai, illetve nemzetközi konferenciákon történő megmérettetése.

 

A szakirány kutatási irányai:

1. A tüzérségi tűztámogatás rendszerének újszerű követelményei a béketámogató műveletek és válságkezelés során.

2. A tüzérség NATO STANAG-ben előírt tűztámogatási okmányrendszerének kidolgozása.

3. A NATO tagállamok tüzérségi tűzeszközeinek és lőszereinek fejlesztési tendenciái és lehetőségei.

4. A manővererők (század, zászlóalj, dandár) megosztott irányzású tűzeszközeinek lőszerszámvetése alacsony, közepes és nagyintenzitású harctevékenység megvívása során.

5.  Az irányított tüzérségi lövedékek alkalmazásának elvei a háborús és nem háborús műveletekben.

6. Alternatív javaslatok kidolgozásának lehetőségei és módszerei a műveletek tűztámogatásának előkészítésére.

7. Pilótanélküli felderítő repülő eszközök és tűzeszköz-felderítő lokátorok alkalmazásának lehetőségei a Műveleti Reagáló Központ rendszerében, a nem háborús katonai műveletekben.

8. Páncéltörő eszközök alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel a harckocsi védelmi rendszerek elterjedésére.

9.  A kiszámított elemek megállapításának folyamata a NATO STANAG lőtáblák alkalmazásával.

10. A tüzéralagységek alkalmazása békeműveletekben, különleges viszonyok között.

 

A szakcsoport hazai és nemzetközi kapcsolatai

Szervezet

Helye

Együttműködés jellege

Pálos Mérnöki és Tanácsadó KFt.

Budapest

Konferenciák szervezése, szakértői tevékenység

Artifex Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi Kft.

Budapest

Szakértői tevékenység, kutatásfejlesztési tevékenység.

Rheinmetall Defence Elektronics GmbH

Bréma

Kutatásfejlesztési tevékenység

Dynamit Nobel Defence GmbH.

Burbach

Szakértői tevékenység

Tüzér iskola Idar-Oberstein

Idar-Oberstein

Szakmai kirándulások, látogatások

Pintér Művek

Kecel

Szakmai kirándulások, látogatások

Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület

Budapest

Szakmai fórumok, hagyományőrzés

ERICSSON Magyarország KFt.

Budapest

Szakértői tevékenység

NIKE-FIOCCHI sportlőszer gyártó KFt

B. fűzfő

Szakértői tevékenység

Spanyol tüzértiszti iskola 
Academia de Artillería

Segovija

Kölcsönös publikálási lehetőség