Képzések

A Vegyivédelmi Szakcsoport képzései

A vegyivédelmi szakcsoport felelős a Magyar Honvédség vegyivédelmi tisztjelöltjeinek szakmai képzéséért. A tisztjelöltek a Katonai Vezetői alapszak Vegyivédelmi Specializációján folytatják tanulmányaikat.

 

  • A jelenleg futó képzési rendszerben az őszi szemeszterben:

4. évfolyamon oktatott tárgyak:

Vegyivédelmi szakharcászat I.

Vegyivédelmi szakharcászat II.

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek I.

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek II.

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek III.

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek IV.

Választható VVD I.

Választható VVD II.

 

3. évfolyamon oktatott tárgyak:

Katonai vezetői felkészítés

Katonai vezetői szakalapozó ismeretek 1.

Katonai vezetői szakalapozó ismeretek 2.

 

  • A tavaszi szemeszterben:

3. évfolyamon oktatott tárgyak:

Vegyivédelmi speciális. szakmai felkészítés.1.

Vegyivédelmi speciális. szakmai felkészítés.2.

Vegyivédelmi speciális. szakmai felkészítés.3.

Vegyivédelmi speciális. szakmai felkészítés.4.

Választható VVD I.

 

4. évfolyamon oktatott tárgyak:

ABV védelmi támogatás rendszere

Gyújtófegyverek elleni védelem és ködösítő eszközök 

Csapatkiképzés módszertana

Kiemelt katasztrófavédelmi szakterületi feladatok

ABV helyzetértékelés - ABV RIÉR 

Választható VVD I.

 

A szakcsoport oktatói ezen kívül még öt más szakon (BSc, MSc) és a tanfolyam rendszerű képzéseken (vezérkari-, törzstiszti,- előmeneteli) és az egyetem doktori iskoláiban (KMDI, HDI, KDI) végzik oktatási-, kutatási feladataikat.

 

Oktatóink tantárgyai

 

Dr. Földi László alezredes

 

A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása (V)

Veszélyes hulladékok tárolása, kezelése, feldolgozása (Gy)

Veszélyes vegyi anyagok biztonságos szállítása (Gy)

Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás (Gy)

ABV helyzet felmérés rendszere a Magyar Honvédségben (V)

Környezetvédelem (V)

Szerves kémia (K)Sz

Általános és szervetlen kémia ((V) Sz

Különleges személyvédelmi eszközök (É)

ABV műszerek (V)

Környezetvédelem II. (V)

ABV mentesítés eljárásai (K)

Egyéni és kollektív ABV védelem (Gy)

Környezetvédelem a Magyar Honvédségben (Gy)

ABV felderítés eszközei a Magyar Honvédségben (Gy)

Katasztrófavédelem I. (V)

Környezetvédelem I-E (V)

ABV mentesítés (V)

Veszélyes technológiák (É)

Veszélyes technológiák és a környezetvédelem kapcsolata (Gy)

Biokémia és mérgező anyagok (V)

ABV mentesítés (Sz)

ABV-védelem és polgári védelem (Sz)

Tömegpusztító fegyverek ellenőrzésének és megsemmisítésének technológiái (V)

Környezetvédelmi igazgatás (Gy)

Katasztrófavédelmi igazgatás (Gy)

Katasztrófavédelem, környezetbiztonság (É)

Veszélyes technológiák és a környezetvédelem kapcsolata (Gy)

Környezetvédelmi igazgatás (Gy)

Katasztrófavédelmi igazgatás (Gy)

Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben (K)

ABV-védelem és polgári védelem (Sz)

A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása (K)

Tömegpusztító fegyverek ellenőrzésének és megsemmisítésének technológiái (K)

Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben (K)

Veszélyes vegyi anyagok biztonságos szállítása (Gy)

Hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás (Gy)

Veszélyes hulladékok tárolása, kezelése, feldolgozása és végleges elhelyezése (Gy)

 

Dr. Csurgai József  alezredes

 

Vegyi-, sugár-, biológiai és tűzhelyzet értékelés (Gy)

Szaktechnikai eszközök és gépek III. (Gy) Zv

Szaktechnikai eszközök és gépek IV. (K) Zv

Radiológia (V)

Atomerőművek biztonságtechnikája (É)

Vegyipari műveletek (V)


 

Dr. Berek Tamás  alezredes

 

Szaktechnikai eszközök és gépek I. (É) Zv

Szaktechnikai eszközök és gépek II. (Gy) Zv

Szakharcászat V-I. (Gy) Zv

Szakharcászat V-II. (K) Zv

ABV támogatás (Gy)Zv

ABV védelem 1. (K) Zv

ABV védelem 2. (K) Zv

A csapatok ABV védelmének elmélete (Sz)

ABV felmérés a katonai műveletekben (K)

ABV helyzet felmérése a Magyar Honvédségben (Gy)

A csapatok ABV felkészítése (Gy)

Több nemzeti csapatok ABV védelme (Gy)

 

Dr. Hornyacsek Júlia alezredes

 

Katasztrófa védelem (K)

Krízismenedzsment (K)

Polgári védelmi feladatok rendszere (Gy)

Polgári védelmi feladatok rendszere (Gy)

Polgári védelmi feladatok rendszere (Gy)

A lakosság veszélyhelyzeti felkészítésének komplexitása, módszerei (K)

A lakosság védelmének időszerű kérdései, az együttműködés, az önkéntesség és az emberek önvédelmi képzése (Gy)

A lakosság veszélyhelyzeti felkészítésének komplexitása, módszerei (K)

A lakosság védelmének időszerű kérdései, az együttműködés, az önkéntesség és az emberek önvédelmi képzése (Gy)