NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Képzések

A Vegyivédelmi Szakcsoport képzései

A vegyivédelmi szakcsoport felelős a Magyar Honvédség vegyivédelmi tisztjelöltjeinek szakmai képzéséért. A tisztjelöltek a Katonai Vezetői alapszak Vegyivédelmi Specializációján folytatják tanulmányaikat.

 

  • A jelenleg futó képzési rendszerben az őszi szemeszterben:

4. évfolyamon oktatott tárgyak:

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek III

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek IV

Vegyivédelmi szakharcászat II

Kiemelt katasztrófavédelmi szakterületi feladatok

Választható VVD I.

Választható VVD II.

 

3. évfolyamon oktatott tárgyak:

Vegyivédelmi alapozó ismeretek 1.

Vegyivédelmi alapozó ismeretek 2.

Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés 1.

Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés 2.

ABV fegyverek és veszélyes ipari anyagok 

  • A tavaszi szemeszterben:

 

3. évfolyamon oktatott tárgyak:

Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés 3.

Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés 4.

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek I

Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek II

Vegyivédelmi szakharcászat I

Választható VVD I.

 

4. évfolyamon oktatott tárgyak:

ABV védelmi támogatás rendszere

Gyújtófegyverek elleni védelem és ködösítő eszközök

Vegyi- sugárfelderítési szimulációs gyakorlatok

ABV helyzetértékelés - ABV RIÉR

Csapatkiképzés módszertana

Választható VVD I.

 

A szakcsoport oktatói ezen kívül még más szakokon (BSc, MSc) és a tanfolyam rendszerű képzéseken (vezérkari-, törzstiszti,- előmeneteli) és az egyetem doktori iskoláiban (KMDI, HDI, KDI) végzik oktatási-, kutatási feladataikat.