NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendeltetés

A vegyivédelmi szakcsoport rendeltetése

 

A vegyivédelmi szakcsoport a Műveleti Támogató Tanszék oktatási szervezeti egysége. Rendeltetése a ABV védelmi támogatás teljes vertikumának, illetve a kapcsolódó tudományterületek ismeretanyagának oktatása az egyetemi alap- (BSc), az egyetemi mester- (MSc) és doktori (PhD) képzésben, valamint e szakterületek tananyagának fejlesztése, elméletének és gyakorlatának kutatása a Magyar Honvédség és a védelmi szféra szerveivel, szervezeteivel együttműködésben. Tevékenységünk részeként oktatási alapfeladataink:

 

  •  a Katonai Vezető  alapszak (BSc) Vegyivédelmi Specializációján a honvéd tisztjelöltek részére a speciális ABV védelmi oktatási, kutatási és innovációs feladatok realizálása, - a honvéd tisztjelöltek  ABV védelmi vezetési feladatainak begyakorlása.
  • Katonai Vezető MSc szakon részvétel a fegyvernemi tisztek oktatásában ABV támogatás elmélete vonatkozásában Szárazföldi csapatok harcászata és Szárazföldi csapatok hadművelet elmélete területekhez kapcsolódóan.
  • a Kar Hadtudományi illetve Katonai Műszaki Doktori Iskoláiban a szakterületünkhöz kapcsolódó tantárgyak oktatása, témavezetés valamint kutatási területek (Környezetbiztonság és Katasztrófavédelem valamint Biztonságtechnika) vezetése.

 

Feladatunk:

  • a szakcsoportban folyó oktatói, kutatói tevékenység összehangolása;
  • a rendelkezésére álló és külső erőforrások optimális alkalmazása;
  • a szakcsoport által oktatott tantárgyak struktúrájának, valamint tantárgyi programjainak permanens fejlesztése;
  • az oktatás minőségének garantálása;
  • oktatással, kutatással kapcsolatok pályázati lehetőségek kihasználása;

A szakcsoport oktatói hat szakon (BSc, MSc) és a tanfolyam rendszerű képzéseken (vezérkari-, törzstiszti,- előmeneteli) és az egyetem doktori iskoláiban (KMDI, HDI, KDI) végzik oktatási-, kutatási feladataikat.