NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Történet

Történet

 

A tanszék jogelődjei: 1950-tõl Műszaki Tiszti Iskola vegyivédelmi tanszék, 1957-tõl Egyesített Tiszti Iskola vegyivédelmi tanszék, 1967-tõl Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi tanszék, 1991-tõl Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi tanszék és 1998-tól vegyivédelmi és biztonságtechnikai tanszék.

A tanszék 1955. december 1-én alakult meg „Atom- és vegyi kiképzési tanszék” megnevezéssel. 1957. novemberétől „Vegyi tagozat”, majd 1958 októberétől 1959. novemberéig, valamint 1967. novemberétől 1978-ig „Vegyitanszék”. Közben 1959. és 1967. között, illetve 1979. januárjától „Vegyivédelmi tanszék” néven működött.

Feladata kezdetben a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának és az ellenük való védelem, majd 1963-tól a vegyi- és sugárvédelem oktatása a akadémia hallgatóinak. A feladat 1957. április 8-tól az első vegyivédelmi /átképző/ osztály beindításával kibővült, a vegyivédelmi tisztek magasabb képzettségű vegyivédelmi tisztté történő felkészítésével. A harcászati- és a hadműveleti vegyibiztosítás elmélete és gyakorlata tudományos kutatómunkán alapuló fejlesztésével és a hadtudományi továbbképzéssel.

1989-ben a vegyivédelmi laboratórium megszűnt, helyette a tanszék számára szakkabinetet hoztak létre, amelyben korszerű, audiovizuális és számítógépes oktatástechnikai eszközök segítik a hallgatók és a tanárok munkáját.

Az akadémiai képzés rendszerében 1992-től bekövetkezett változások alapján a tanszék áttért a törzstiszti képzésre. Három vegyivédelmi törzstiszti osztályt bocsátott ki 1995-ig. Nappali képzés nem indult, viszont vegyivédelmi tisztek kétéves összfegyvernemi szakra lettek beiskolázva akik szakmai képzését a tanszék irányította és szakdolgozataikat a vegyivédelmi támogatás témaköréből írták.

A tanszék 1997. szeptember 1-el felvette a „Vegyi- és környezetbiztonsági tanszék” nevet. Alapvető feladata a vegyivédelmi támogatás és a környezetbiztonság kérdéseinek kutatása és oktatása a hadsereg jövőbeni megváltozó feladataihoz igazodva. A tanszéken korszerű számítógépes rendszer épült ki.

A fő célkitűzések érdekében a doktorandusz képzéssel tudományos műhely kialakítása kezdődött meg. A tanszéken elsősorban vegyészmérnök tiszt, valamint biztonságtechnikai mérnök (tiszt) képzés folyt. A képzési cél a vegyészmérnök tisztképzésben; vegyivédelmi szakasz és századparancsnok, vegyivédelmi zászlóalj hadműveleti tiszt és egyéb szakmai beosztás, a különböző vegyivédelmi anyagellátással, illetve technikai kiszolgálással kapcsolatos beosztás, valamint laboratórium parancsnok beosztások ellátására való felkészítés volt.

A biztonságtechnikai mérnöktiszt képzésben a képzési cél a Magyar Honvédség részére biztonságtechnikai, azaz munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, valamint őrzésvédelmi feladatokat ellátó tisztek felkészítése volt. A biztonságtechnikai mérnökképzésben a képzési cél a társ fegyveres testületek (határőrség, rendőrség, katasztrófavédelem), valamint a civil szférában ilyen beosztást ellátó személyek felkészítése volt. A tanszék feladata volt ezen felül még a felkészítés során, a szaktól függetlenül minden hallgató számára a kémia, a vegyi- és tűzvédelem, valamint a környezetvédelem című tantárgyak oktatása.

Mindezen feladatok mellett 1993-tól a tanszék részt vett a Budapesti Műszaki Főiskola (elődje a Budapesti Politechnikum) nappali tagozatos biztonságtechnikai mérnök hallgatóinak oktatásában a Környezetvédelem, a Katasztrófavédelem és a Tűzvédelem tantárgyak oktatásával. Ehhez kapcsolódott még a Sugárvédelem, a Személyi védőeszközök, a Robbanóanyagok kémiája, valamint a Környezetvédelem kémiája kötelezően választható tantárgyak oktatása is.

A tanszék tancsapata megszűntéig a kiskőrösi Petőfi Sándor vegyivédelmi ezred volt, majd ezt a szerepet a székesfehérvári Petőfi Sándor vegyivédelmi zászlóalj töltötte be.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Karának megszűnése után annak Vegyi- és Környezetbiztonsági tanszéke egyesült a Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyivédelmi és Biztonságtechnikai tanszékével. Az intézeti rendszer kialakulásával a Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet ABV Védelmi tanszéke lett egészen a Bolyai Kar megszűnéséig.

2012. július elsejétől a tanszék megszűnt, jogutódja a ma is fennálló Vegyivédelmi Szakcsoport.