NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos tevékenység

Tudományos tevékenység

 

Tudományos kutatómunkánk középpontjában ABV támogatás részeiként az ABV szakharcászat, az ABV felderítés, az egyéni és kollektív ABV védelem valamint az ABV mentesítés eszköz- és feladatrendszerének vizsgálata állnak. Ezen kívül szakcsoportunk oktatói a környezetbiztonság aktuális kihívásait is kutatják, különös tekintettel az éghajlatváltozás következményeire és a korszerű energia-gazdálkodás lehetőségeire kiemelten a Magyar Honvédség vonatkozásait vizsgálva.

 

Az oktatók tudományos tevékenysége

 

A szakcsoport oktatói szerteágazó területeken folytatnak tudományos tevékenységet, melyek eredményeit rendszeresen teszik közzé konferenciákon illetve tudományos folyóiratokban. Az egyéni kutatómunkák mellett fontosnak tartjuk a hallgatók tudományos tevékenységének támogatását, így rendszeresen közreműködünk szakterületünkön tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomamunkák és PhD értekezések témavezetésében és bírálatában, valamint publikációk és tanulmányok lektorálásában.

Kiemelt feladataink:

 

NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola:

 • Biztonságtechnika kutatási terület, vezető – Dr. Berek Tamás ezredes, egyetemi docens
 • Környezetbiztonság és Katasztrófavédelem kutatási terület, vezető – Dr. Földi László  ezredes, egyetemi tanár
 • Témahirdetők és tantárgyfelelősök:
  • Dr. Berek Tamás ezredes, egyetemi docens
  • Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár
  • Dr. Csurgai József  alezredes, adjunktus

 

NKE HHK Hadtudományi Doktori Iskola:

 • Témahirdetők és tantárgyfelelősök:
  • Dr. Berek Tamás ezredes, egyetemi docens
  • Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár

 

HADMÉRNÖK, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus on-line kiadványa:

 • Biztonságtechnika rovat, rovatvezető - Dr. Berek Tamás  ezredes, egyetemi docens
 • Környezetbiztonság, ABV- és katasztrófavédelem rovat, rovatvezető - Dr. Földi László  ezredes, egyetemi tanár

 

AARMS, Academic and Applied Research in Military Science, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kiadványa, szakmai lektor:

 • Dr. Berek Tamás ezredes, egyetemi docens
 • Dr. Földi László  ezredes, egyetemi tanár
 • Dr. Csurgai József alezredes, adjunktus

 

A szakcsoport hazai és nemzetközi kapcsolatai

Szervezet

Helye

Együttműködés jellege

GAMMA Műszaki ZRT.

Budapest

Szakértői tevékenység

Respirátor Vegyivédelmi és Tűzvédelmi ZRT.

Budapest

Szakértői tevékenység

NATO Joint CBRN Centre of Excellence

Viskov

Workshopok szervezése, szakértői tevékenység