NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendezvények

Európai Biztonsági és Védelmi Kollégium nyári egyetem

2022. július 3. és 7 között került megrendezésre a European Security and Defence College (ESDC) – Európai Biztonsági és Védelmi Kollégium Európai Doktori Iskolájának uniós biztonság- és védelempolitikával foglalkozó nyári egyeteme, melyen két doktorjelölt képviselte egyetemünket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Biztonsági Tanulmányok tanszék vezetője, Dr. Molnár Anna vezetésével évek óta aktív tagja a kollégium és a doktori iskola munkájának.  Az immár 4. alkalommal megrendezett nyári egyetemnek Brüsszelben a Belga Királyi Katonai Akadémián adott otthont. Egyetemünket Hornyák Veronika a Hadtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, valamint Rodrigo Guajardo, a Katonai Műszaki Doktori iskola végzős doktorjelöltje képviselte. Az intenzív öt napos képzés során az Európa különböző részeiből érkező PhD hallgatók az Európai Külügy Szolgálat, az Európai Védelmi Ügynökség, valamint számos egyéb az akadémiai és magánszférából érkező szakértő előadásán túl beszámoltak a saját kutatásaikkal való haladásukról, valamint kutatásmódszertani szemináriumon vettek részt.

A nyári egyetemhez kapcsolódva került megrendezésre az ESDC Európai Doktori Iskolájának első, külső résztvevők számára is nyitott hivatalos konferenciája, melynek szintén a Belga Királyi Katonai Akadémia adott otthont. A konferencián a katonai-műszaki panelt hallgatónk, Rodrigo Guajardo moderálta, míg a biztonságpolitikai panelben Hornyák Veronika doktorjelölt az uniós titkosszolgálati együttműködés perspektíváiról és intézményi kereteiről tartott előadást.

 

 

Workshopot tartott az Innovatív Tanszék Díjas Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék

Az Innovatív Tanszék Díjat nyert Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék oktatói online workshopot tartottak a Kreatív Tanulás Program keretében 2022. április 26-án. Dr. Molnár Anna tanszékvezető nyitó előadásának címe az „EUSecure Projekt: Az EU biztonsága, rezílienciája és fenntarthatósága interdiszciplináris tréning – szimulációs gyakorlattal kiegészített tömeges, nyílt online kurzus (SimMOOC)” volt. Vecsey Mariann százados a Kahoot programról, Novák-Varró Virág a játékosításnak a felsőoktatásban való alkalmazásáról tartott foglalkozást, ismertetve a pedagógiai célú digitális platformokat. Dr. Remek Éva bemutatta az alternatív jövőelemzés módszereit, majd Dr. Szente-Varga Mónika ismertette a szakmai feladatokkal történő játékos csoportbontással kapcsolatos tapasztalatait. A workshop zárásaként Dr. Molnár Dóra és Jakusné dr. Harnos Éva megosztotta a résztvevőkkel a kollaboratív információgyűjtésre és tanulásra vonatkozó ötleteit és feladatait.

 

 

Kutatásmódszertani nemzetközi képzés Pireuszban

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszéke három fővel képviselte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a Pireuszban megrendezett Kutatásmódszertani nemzetközi képzésen.

Molnár Anna tanszékvezető, egyetemi tanár és Jakusné Harnos Éva adjunktus előadóként, míg Vecsey Mariann százados, tanársegéd doktoranduszként jelent meg a 2022. március 14-től 2022. március 16-ig tartó képzésen. A rendezvény az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola és a Pireuszi Egyetem szervezésében jött létre, és olyan résztvevőket és előadókat vonzott többek között, mint a Sorbonne, a Ghenti Egyetem, a New York Egyetem, valamint a belga Királyi Katonai Akadémia oktatói és PhD-hallgatói. A kurzus fő célja a doktori képzésen gondolkodó, vagy azt aktívan folytató hallgatók és doktoranduszok számára kutatási módszerek bemutatása, valamint aktuális biztonságpolitikát érintő események európai szemszögből való megismerése volt. Molnár Anna és Jakusné Harnos Éva személyesen, míg Máthé Réka Zsuzsanna online előadásokkal járultak hozzá a kurzus sikeréhez.

Szöveg: Vecsey Mariann százados

Kép: Achilles Tsirgis

 

La Fabrique Défense – Párizs 2022

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszéke két fővel (Pálinkás Julianna  másodéves nemzetközi biztonság-, és védelempolitikai mester szakos hallgató és Vecsey Mariann százados) képviselte az Egyetemet a 2022. január 28-30. között Párizsban megrendezésre került La Fabrique Défense rendezvénysorozaton.

Franciaország 2022. január 1-jén vette át az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, amely fő indítóoka volt a védelmi terület széles körű bemutatását célzó esemény megrendezésére a fiatal európai állampolgárok számára. Tizenhárom tematikus zónára osztott 130 standot felsorakoztató esemény a küszöbön álló európai stratégiai Iránytű és ezzel összefüggésben a közös európai stratégiai kultúra fejlesztésére tett kísérletet. A három nap alatt különböző előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, karrier és felsőoktatási tájékoztatókat hallgathattak meg a résztvevők, amelyek célja az Európát érintő biztonsági és védelmi kérdésekre való figyelemfelhívás, valamint a védelmi szektorban történő elhelyezkedés vonzóvá tétele volt.

A rendezvénysorozat első napján Florence Parly francia védelmi miniszter vett részt. Előadásában hangsúlyozta, hogy az európai fiatalokra egy erős Európa kialakítása érdekében is szükség van. A védelmi miniszter kiemelte a nők fontosságát a védelem minden területén. A miniszter asszony ösztönző beszédét megelőzően Josep Borell, az Európai Unió külügyi- és biztonságpolitikai főképviselője videóhíváson keresztül üdvözlete és osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte és a szigorú járványügyi intézkedések ellenére összesen közel 20 000-en vettek részt rajta.

 Kép és a szöveg: Vecsey Mariann és Pálinkás Julianna

 

 

Az Európai Doktori Iskola őszi egyeteme

2021. szeptember 27. és október 1. között Brüsszelben zajlott a European Security and Defence College (ESDC) doktori iskolája (European Doctoral School on CSDP) által szervezett őszi egyetem. Egyetemünket egy egyetemi tanár, Dr. Molnár Anna és a Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, Hornyák Veronika képviselte. Oktató kollégánk, Dr. Molnár Anna évek óta aktívan részt vesz az Európai Külügyi Szolgálat irányítása alá tartozó, de önálló szervezet, az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola tevékenységében, többek között nyári egyetemek és más képzések megszervezésében, lebonyolításában és fejlesztésében.

Az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (ESDC) keretében létrehozott Európai Doktori Iskola célja egy olyan kritikus tudományos és egyetemi szakértői tömeg létrehozása, amely összehozza a témavezetőket és mentorokat, valamint támogatja a tudás, képességek és kompetenciák cseréjét az EU közös biztonság- és védelempolitikájához kapcsolódó doktori szintű kutatások megvalósításában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről jelenleg három PhD hallgató vesz részt az Európai Doktori Iskola munkájában, akik korábban sikeresen nyertek felvételt: Vecsey Mariann, Hornyák Veronika és Rózsa György.

Az eredetileg júliusra tervezett program a pandémia miatt ősszel valósulhatott meg.  Az egyhetes foglalkozás célja volt a szakértői ismeretek elmélyítése mellett a kutatások áttekintése és workshopok keretében való megvitatása, többek között Európai Uniós tisztségviselők, az Európai Külügyi Szolgálat munkatársai, valamint az akadémiai szférából érkező előadók, köztük oktatónk, Dr. Molnár Anna vezetésével. A program során az Európa számos országából érkező PhD hallgatók – köztük Hornyák Veronika, egyetemünk doktorandusza – előadást tartottak a kutatási témájukhoz kapcsolódóan, valamint szakmai műhelyfoglalkozásokon vettek részt. Az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola lehetőséget nyújt továbbá egy, az EU kiadója által megjelentetett közös tanulmánykötet elkészítésére. A megjelenő kötetek az Európai Doktori Iskola programjában résztvevő NKE PhD hallgatók számár is lehetőséget nyújtanak a publikációra és a nemzetközi láthatóság megerősítésére. Mindeddig az doktori iskola két magyar tagja, Vecsey Mariann és Rózsa György élt ezzel a lehetőséggel.

Dr. Molnár Anna

 

SZERELEM, TANULÁS, SZOLGÁLAT

Talán ezzel a három kifejezéssel lehet visszaadni azt a hivatásbeli ars poétikát, amit a két női pilóta, Koller Kinga főhadnagy és Zolnai Lea főhadnagy elmondott a Beszélgetés a repülésről, a hivatásról és a magyar légierő jövőjéről c. fórumon, szeptember 23-án, késő délután. Mindkét volt biztonság -és védelempolitikai szakos diák (Koller Kinga mester /2016/, Zolnai Lea alap /2015/) a repülés szerelmese, már gyerekkorukban megismerkedtek a repüléssel, mindkettőjüknél családi szál is fellelhető: Kinga édesapja pilóta (Dr. Koller József dandártábornok ma a szolnoki helikopterbázis parancsnoka), Leának nagyapja volt pilóta, aki még ma is repülési történetekkel szórakoztatja unokáját. Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét) pilótái beszéltek a felkészítésükről, a pilótaéletről, a légierő modernizációjáról, a szolgálat sajátosságairól.

A hallgatóság képet kapott a pilótaképzés folyamatáról, nemzetközi integráltságáról, a tanulás és kiképzés kihívásairól. Mindketten két évig készültek választott pilóta hivatásuk gyakorlására. Kinga Szolnokon, Horvátországban és Kanadában tanulta meg a repülés elméletét és gyakorlatát, Zlin 242 és CT-156 Harvard II. kiképzőgépeken szerzett gyakorlati tapasztalatokat. Az általános felkészítést a Falconra való konkrét kiképzés követte Párizsban. Lea Szolnokon, az USA-ban és Prágában szerzett ugyancsak repülőgépvezetői engedélyt, amit az Airbus elsőtiszti felkészítés követett. Mindkét főhadnagy angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, Kinga ezen kívül közép szinten ismeri a francia és olasz nyelvet.

Az előadásokat PPT prezentáció, videófilmek kísérték. A fórumon a jelenlévők érdeklődtek a karrierlehetőségekről, a szolgálat gender-specifikus kérdéseiről, a szolgálatvezénylés rendjéről, a repülőgéptípusokról, valamint a légierő modernizációjának humán aspektusairól. A másfél órás program végén, mint igazi sztárokkal, a résztvevők fotózkodtak a pilótahölgyekkel. A jóhangulatú és informatív beszélgetésen a krónikásnak akaratlanul is a magyar légierő indulójának két sora jutott az eszébe: „Száll a gép, a harci gép, ezüstös karcsú teste leng az égen át”. Kiváló kezekben van a honvéd légierő jövője!

Prof. Em. Dr. Szenes Zoltán

Születésnapi köszöntés

2021. július 23-án, pénteken, Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 70. születésnapja alkalmából köszöntötte Dr. Szenes Zoltán professzort, nyá. vezérezredest, a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék egyetemi tanárát. A rendezvényen a HHK vezetői, a tanszékek képviselői, valamint a köszöntött közvetlen munkatársai vettek részt. Pohl dandártábornok köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ZMLEC az ünnepelt otthona, hiszen nemcsak az elmúlt 16 évben dolgozott itt, hanem az 1980-as években is, mint nappali PhD hallgató, majd a Hadtáp Tanszék vezetője. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián kívüli katonai karrierje 1991-ben, a rendszerváltozás után kezdődött, de kapcsolata az intézménnyel még külföldi szolgálati évei alatt is folyamatos volt. Méltatta Szenes professzor oktatói munkáját, hallgató-centrikusságát, a fiatalokat támogató tevékenységét, kutató és publikációs munkáját, társadalmi kötelezettség-vállalását.

Szenes tábornok válaszában megköszönte a „titkos” szervezést, beszélt egyetemi működésének elmúlt 16 éves történetéről, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak (BA, MA) fontosságáról. Bár a „Biztpol” Tanszék közben több kart megjárt, kapcsolata a HHK-val nem szakadt meg: folyamatosan tanított a vezérkari képzésben és a Hadtudományi Doktori Iskolában. A szak visszatérése a HHK-ra megerősítette azt a szándékot, amiért a szakot 1997-ben alapították: a biztonságpolitikát és a honvédelmet jól ismerő civil szakértők képzését, valamint a civil-katonai kapcsolatok erősítését, amelyre a haderőreform mai szakaszában is oly nagyon szükség van.
 

A dékán a jubileumi születésnaposnak emléktárgyat, és az elmúlt 20 év pályaképeit felölelő fotóalbumot ajándékozott. Nem maradt el természetesen a tortavágás, és a kollégák köszöntése sem. Az ünnepséget jóízű beszélgetés zárta.

A 70. születésnapi ünnepséghez tartozik, hogy a Britishpedia beválogatta Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanárt Magyarország sikeres személyiségeit tartalmazó 2021. évi kötetbe. Szenes tábornok már 2004-ben szerepelt a magyar „Ki Kicsoda” kötetben, 2013-2016 között pedig az „International Who’s Who” online lexikonban.

Bár Szenes Zoltán professzor formálisan nyugdíjba vonul, marad tovább közöttünk, mint Professor Emeritus, továbbra is tanít a vezetőképző tanfolyamon, a biztonság és védelelempolitikai szakon és a doktori iskolában. A szakfelelősséget és a doktori kutatási területet Dr. Molnár Anna Éva tanszékvezető veszi át.

 

Eredményes NBTT részvétel a XXXV. OTDK-n

A 2021. április 19 – 23. között megrendezésre került XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a nemzetközi biztonság- és védelempolitika alap-, mesterszakos és már végzett hallgatóink egyaránt sikeresen szerepeltek. Huszonhat hallgató három tagozatban indult és ért el eredményeket – az Állam- és Jogtudományi, a Társadalomtudományi, illetve a Had-és Rendészettudományi Tagozatban. Az impozáns részvétel és színvonalas előadások mellett négy első, három második, két harmadik díjat, három különdíjat és három jutalom elismerést is szereztek. A résztvevőknek és a helyezetteknek ezúton is gratulálunk!

Tanszéki TDK-kör

Résztvevők:

Batta Bence Zsolt, Csányi Kadosa, Csepregi Katalin, Dub Máté, Dudás Péter Pál, Farkas Domonkos, Fodor Márk Joszipovics, Gergácz Enikő, Gönczi Róbert, Györgyi Dominika Zita, Haiszky Edina Julianna, Juhász Katalin, Kertai Zoltán Péter, Korsós Blanka, Kovács Tibor Benedek, Kripkó Ádám, Lendvai Tünde, Mészáros Kinga, Németh Csenge, Pálfi Bianka, Patocskai Péter Ákos, Péter Attila Gábor, Spiesz Bianka, Szabó Orsolya Réka, Szabolcs Viktória Laura, Varga Nóra

 

 

A képet Rodrigo Guajardo (KMDI doktorandusz) készítette

NEMZETKÖZI KONFERENCIA-HAGYOMÁNYTEREMTŐ SZÁNDÉKKAL

A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék és az NKE Doktorandusz Önkormányzat szervezésében került megrendezésre 2021. április 17-én a Dél-Amerika, Dél-Európa nemzetközi konferencia (South Amerika, South Europe International Conference), amely „A védelem és a biztonság új megközelítései Dél-Amerikában és Dél-Európában” alcímet kapta. A konferencia célja a vizsgált térségek változó biztonsági környezetének feltérképezése és biztonsági kihívásainak mélyebb megismerése volt. Az eseményt a szervező bizottság interneten, Microsoft Teams kapcsolat segítségével hozta létre, a főszervező Thomázy Gabriella doktorandusz (Hadtudományi doktori iskola) és Urbanovics Anna (Közigazgatási Doktori Iskola) voltak. Az előadások három nyelven, spanyolul, angolul és magyarul folytak, a résztvevők a világ legkülönfélébb pontjairól, tizenhárom országból érkeztek az online platformra, hogy megtartsák, vagy éppen meghallgassák az érdekes és informatív előadásokat. A 45 előadót 54 jelentkezőből választották ki. A konferencia a tervek szerint évente ismétlődne, így ezzel a rendezvénnyel reményeink szerint hagyomány teremtődik.

Az előadók  doktoranduszok, kutatók és egyetemi oktatók - Magyarország mellett – Argentínából, Brazíliából, Csehországból, Chiléből, Grúziából, Kolumbiából, Mexikóból Peruból, Portugáliából, Spanyolországból „érkeztek” és mindenhonnan érdeklődőket hoztak magukkal. A prezentációkat 62 fő hallgatta meg, köztük Chile magyarországi nagykövete. A hasonló témákat általában négyesével-hatosával blokkokba szervezték, amely lehetőséget adott egy-egy téma vagy problémakör mélyebb vizsgálatára. Az első blokk szombat délelőtt magyar nyelven indult. Rendszerint a 15 perces előadások után izgalmas vita vette kezdetét, majd rövid szünet után következhetett egy újabb blokk. A délelőtti előadások magyar és angol nyelven folytak egyetemünkről, illetve más magyar egyetemekről (Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) részt vevő egyetemi oktatók vezetésével. A konferenciát – látszólag furcsa módon – a délelőtti ülések után, 12:40-kor, nyitotta meg ünnepélyesen Dr. Pohl Árpád dandártábornok, dékán, és az esemény szakmai bizottságának az elnöke, Dr. habil Szente-Varga Mónika egyetemi docens. A szokatlan időpont választás tette lehetővé, hogy a résztvevők mind a négy időzónából részt tudtak venni a megnyitón. A délutáni angol és spanyol nyelvű szekciók előadásai estig zajlottak, amelyekből a résztvevők és a vendégek kedvük szerint válogathattak.

Dr. Pohl Árpád dékán megnyitója

Az előadások témái rendkívül változatosak és érdekesek voltak, közös pont volt azonban, hogy a vizsgált témakörök valamilyen szinten kapcsolódtak Dél-Európához, illetve Dél-Amerikához. Számos Spanyolországhoz és Olaszországhoz köthető előadás is szerepelt a programban, nagy érdeklődést váltottak ki a két térséget összehasonlító kutatások. A Dél-Amerikával foglalkozó előadásokon bepillantást nyerhettünk szinte minden ország politikai és biztonsági helyzetébe. Hallhattunk előadást a Dél-Amerikában zajló migrációs folyamatokról, a brazil kisebbségi nyelvek használatához kötődő nyelvtörvényről, a magyar nyelv szerepéről a vizsgált térségekben, a chilei védelmi iparról, regionális konfliktusokról vagy a drogkereskedelem problémáiról. Téma volt például az Antarktisz jövője miatt kialakuló konfliktus Chile, Argentína és az Egyesült Királyság között, illetve Chile kapcsolata Bolíviával és Peruval. Izgalmas előadások szóltak Venezuela és Kolumbia helyzetéről is, de nem maradt ki Brazília sem, mint a kontinens legnagyobb országa.

A mosolygós arcok mutatják a konferencia sikerét

Készítette: Chrenkó Ferenc III. éves BA hallgató, tanszéki gyakornok

Új nemzeti biztonsági stratégia

HM helyettes államtitkári előadás az egyetemen

Május 19-én webinár előadást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Dr. Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára. A közelmúltban jelent meg a Magyar Közlönyben (2020. 81. szám) a 1163/2020. (IV.21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról, amelynek rendeltetése a nemzeti biztonságpolitika  formálása az elkövetkező 10 évben. A stratégia összkormányzati dokumentum, amelynek alapján az illetékes kormányszervek elkészítik az ágazati stratégiákat. Jelenleg folyamatban van a nemzeti katonai stratégia kidolgozása is.  

Mivel a biztonsági stratégia fontos részét képezi a biztonságpolitikai és katonai vezetői felkészítésnek, a HHK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék meghívta a stratégia kidolgozását koordináló állami vezetőt, volt diákunkat, a dokumentum bemutatására. Németh Gergely átfogó áttekintést és értékelést tartott a Biztonságos Magyarország egy változékony világban címet viselő stratégiáról. Beszélt a magyar stratégiai gondolkodás fejlődéséről, a dokumentum felépítéséről, a nemzeti érdek – cél - érték és Alaptörvény kapcsolatrendszerről, a kormány nagystratégiai törekvéseiről, a változó biztonsági környezetről, az új biztonsági fenyegetésekről, valamint a stratégia megvalósításának feladatairól.  A stratégia célul tűzte ki, hogy Magyarország 2030-ra bekerüljön a világ első tíz és Európa első öt legbiztonságosabb országa közé. A dokumentum 17 biztonsági kihívást és kockázatot jelölt meg, amelyek közül az első ötben (migráció, váratlan fegyveres támadás, Magyarország hibrid fenyegetése, kiberfenyegetés, terrorizmus) a Magyar Honvédségnek is jelentős szerepe lehet. Az új stratégia jóval hangsúlyosabban foglalkozik a védelempolitikával, mint az elődje. A dokumentumban jól követhető a klasszikus „cél – módszer- erőforrás” stratégia-alkotási módszertan, mely 2030-ra egy ütőképes, modern haderő, létrehozását tűzte ki célul, módszerként sokrétű nemzeti és szövetségi (NATO, EU) kül-, biztonság- és védelempolitikát ajánl, erőforrásként pedig a Zrínyi- 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot nevezi meg. Az előadáson részt vett Dr. Molnár Anna tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, szakfelelős, a webinár szervezője.

Az államtitkári előadás a Moodle távoktatási felületen és az alábbi linken érhető el: https://drive.google.com/file/d/1hfoCxQZZnuNQHrFtmc0Y8PVe-_Jb00wB/view?usp=sharing

 

Montenegrói vendégek 

Április 4-én látogatást tett a karon a montenegrói ALFA Centar nevű, biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó, nem-kormányzati szervezet küldöttsége. A 8 fős, egyetemi hallgatókból álló delegációt a kutatóközpont igazgatója, Aleksandar Dedović vezette. A csoport a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) meghívására négynapos programon vett részt Magyarországon, amelynek középpontjában a küszöbön álló NATO csatlakozás kérdései álltak. A delegációt Szenes Zoltán egyetemi tanár (Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék) vezetésével a biztonság- és védelempolitikai hallgatók (Hornyik Anna, Surányi Regina, Tari András) fogadták.  

Az ALFA Centar kiemelt szerepet játszik Montenegró NATO-tagságának fiatalok körében történő népszerűsítésében. Minden év nyarán nemzetközi biztonságpolitikai tábort szerveznek, amelyet a montenegrói kormány és a NATO HQ is támogat. Az egyetemünkre érkező montenegrói fiatalok a tavalyi tábor NATO témájú esszépályázatának nyertesei közül kerültek ki.

A szakmai délután a Ludovika épület bemutatásával egybekötött épületbejárással kezdődött (Csizmazia Gábor szakértői vezetésével), amit egy zártkörű szakmai eszmecsere követett a NATO tagság követelményeiről és a szövetség aktuális feladatairól. A programon részt vett az NKE Nemzetközi Hét kapcsán, karunkon tartózkodó Andrzej Trzeciak egyetemi docens, a varsói katonai egyetem (WSU) tanára, valamint Baktai Erik, a KKM Biztonságpolitikai és Nonproliferációs Főosztályának főmunkatársa.

A NETK tevékenységét bemutató előadás után a workshop részvevői megtárgyalták a magyar és lengyel NATO tagság tapasztalatait, kiemelt figyelmet fordítva a tagsági jogviszonnyal járó előnyökre és kötelezettségekre. Az interaktív megbeszélésen szóba kerültek Montenegró légtérvédelmének kérdései, a védelmi költségvetés növelésének követelményei (a balkáni ország jelenleg a GDP 1.4%-át fordítja védelemre), a hadsereg állományának és eszköztárának NATO- kompatibilis kialakításának problémái, a montenegrói lakosság NATO-tagságról alkotott véleménye, valamint a jövő kihívásai. 

Magyarország következetes és kitartó támogatója a montenegrói NATO integrációnak, a podgoricai nagykövetségünk egyben ellátja a NATO szervezeti képviseletét is. A tagsági felkészülés során a magyar diplomácia támogatta az ALFA Centar munkáját, de az együttműködés az NGO-val a taggá válás után is folytatódik. A szeminárium részvevői hangot adtak azon reményüknek, hogy a májusi NATO csúcsértekezletig befejeződik a tagállamok ratifikációs eljárása, és Montenegró már teljes jogú tagként vesz részt a brüsszeli találkozón. A találkozó végén Aleksandar Dedović kifejezte reményét, hogy a jövőben karunk hallgatói is részt vesznek a montenegrói biztonságpolitikai táborban. A hivatalos meghívó rövidesen érkezik!

Szerző: Hornyik Anna

 

PARLAMENTI NATO KONFERENCIA

Az Országgyűlés Hivatala 20. alkalommal rendezte meg az Országház Delegációs Termében a NATO konferenciát, amely ez évben NATO a Varsó Csúcstalálkozó után címet viselte. A tanácskozást első alkalommal 1997-ben, Magyarország NATO-tagsági meghívását követően rendezték meg azzal a céllal, hogy a politikai szereplők, külföldi és hazai szakértők megvitassák a taggá válás feladatait. A rendezvény azóta hagyományos, őszi parlamenti program lett, amelyet minden évben megszerveznek. A konferenciára 2012-től a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék oktatói és hallgatói is meghívást kapnak. Ez alkalommal a kar „NATO-közösségét” a NATO Tanulmányokat oktató tanárok (Prof. Dr. Szenes Zoltán, Tongori Zsófia egyetemi tanársegéd) vezetésével azon hallgatók (alap, mester és doktorandusz) képviselték, akik diplomamunkájukat vagy kutatási feladataikat a transzatlanti szövetséggel kapcsolatban írják, végzik.

A konferenciát Kövér László házelnök nyitotta meg, a bevezető előadásokat Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Simicskó István honvédelmi miniszter és Lord Jopling, a NATO Parlamenti Közgyűlés alelnöke tartotta. A parlamenti konferenciák egyik előnye, hogy a szövetségi feladatokat mindig nemzeti megközelítésben vizsgálja, így a hallgatóság egyszerre NATO és magyar biztonságpolitikát is tanul. Amíg a külügyminiszter a biztonsági környezet meghatározó elemeiről (NATO-Oroszország kapcsolatok; ISIS elleni harc; amerikai elnökválasztás; Közel-Kelet és Észak-Afrika biztonsági helyzete) beszélt, Lord Jopling a NATO poszt-varsói feladatairól értekezett. Simicskó István bejelentette, hogy a kormány új honvédelmi és haderő-fejlesztési programról döntött. A terv részeként a védelmi költségvetést évente a GDP 0,1%-al emelik (2026-ra éri el a 2,0%-os NATO követelményi szintet), megkezdődik a haderő haditechnikai modernizációja, járásonként egy-egy önkéntes területvédelmi tartalékos századot állítnak fel, valamint létrehozzák a Honvédelmi Sportszövetséget. A konferencia magyar képességfejlesztési szempontból is fontos időpontban tanácskozott: a rendezvény napján adták át Pápán az új C-17-es repülőgéphangárt, pénteken pedig hivatalosan megnyitják Székesfehérváron az új NATO integrációs vezetési központot (NFIU)

A tanácskozás második részében a NATO adaptációjának folytatása volt a téma. A bevezető előadások után (Tacak IldemNATO főtitkárhelyettes, Tomas Valásek szlovák NATO nagykövet) a panel részvevői a szövetség előtti nemzetközi és hazai feladatokról beszéltek. A NATO jövőjét formáló tényezők között többen latolgatták az amerikai elnökválasztás lehetséges szövetségi hatásait (Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Siklósi Péter HM helyettes államtitkár), beszéltek a politikai elitek felelősségéről (Balla Mihály és Demeter Márta képviselők), valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 2017.évi feladatairól (Sztáray Péter magyar NATO-nagykövet). A következő NATO-csúcsot 2017-ben Brüsszelben, az új NATO Központban tartják.

A konferencián nemcsak a kari delegáció jelentette a NETK-es részvételt: a rendezvény egyik előadója (Demeter Márta, a NATO Parlamenti Közgyűlés tagja, a Külügyi Bizottság tagja) és egyik szervezője (Ambrus Éva, az Országgyűlés Külügyi Igazgatóság munkatársa) is a biztonság- és védelempolitikai szakon szerzett mester diplomát.  

Sikeres részvétel a CSDP Olimpián

Október 4.-e és 7.-e között  immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az Európai Unió egyik legmagasabb szintű tanulmányi versenye, a Common Security and Defense Policy Olympiad, amelynek idén Szlovákiában, a liptószentmiklósi Milan Rastislav Stefanic Katonai Akadémia adott otthont. Az Egyetem hallgatói először vettek részt a versenyen, két nemzetközi biztonság- és védelempolitikát hallgató diák, és egy honvédtisztjelölt személyében.

Felkészítő tanáruk, Dr. Molnár Anna segítségével Géczi Luca, Al-Agha Cintia Asoum és Göblyös Bence igen sikeresen szerepeltek a versenyen: míg Bence képviselte a HHK-t az esszéíró verseny döntőjében, addig az NETK hallgatója, Asoum az első fordulón 1. helyezést, a döntőben pedig 3. helyezést ért el az EU kibervédelmével foglalkozó pályaművével. Az esszé fordulón felül mindhárom hallgatónak lehetősége nyílt tudását az írásbeli verseny döntőjében is megmérettetni.

Mindhárom hallgatónk élményekkel, tapasztalatokkal és új ismeretségek szerzésével térhetett haza, mi pedig köszönjük nekik, hogy ilyen kimagasló eredménnyel képviselték a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.

 

The Paris Winner

The 18th International Conference on Human Rights and Human Security took place on 20-21 June 2016. The conference aims to bring together leading academicscientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Human Rights and Human Security. The conference provided a premier interdisciplinary platform for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Human Rights and Human Security.

Luna Shamieh, a PhD student from the National University of Public Services/ Military Science School, associated with the Department for International Security Studies, participated in the conference. Ms. Shamieh, the Student of Prof Zoltán Szenes, presented her paper about the “Human Security Providers in fragile states under asymmetric war conditions”.

The paper was published online at the International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering vol: 10, No 6, http://waset.org/Publications/human-security-providers-in-fragile-state-under-asymmetric-war-conditions/10004627, it was also published in the conference proceedings (available online) https://www.waset.org/downloads/books/Paris-France-Jun-20-21,--2016,-18-(6)-Part-XIII.pdf.

Ms. Shamieh has also won the best paper award and received the best paper award certificate at the end of the conference.

 

 

Human Security Conference in Taiwan

 

The PhD Student of the Department, Luna Shamieh attended the First Asian Human Security Conference which was arrenged by the Asian Political and International Studies Association (APISA), the Institute of Development and Human Security (Ewha Womans University, Korea) and the Osaka School of International Public Policy. The event was held on 5-6 May 2016 and hosted by the Chinese Overseas University in Taichung, Taiwan. The conference is part of the Human Security Program(HSP) of APISA. HSP aims at promoting awareness about human-security related issues in Asia and consists of a series of academic conferences organized by APISA in cooperation with its global partners. More information available under www.HSC-ASIA.org.

 

Luna Shamieh participated in the conference and presented her paper about the “The Impact of Counterinsurgency on Human Security” which was welcomed very well. It will be publish in the conference paper.

 

Field Study in the Middle East

Before the Conference Luna Shamieh participated in a three week long field visit (18 April- 29 April) to help measure human security of refugees in areas of conflict. Ms. Shamieh has visited Southern Turkey on the Syrian borders, Iraq, Lebanon, and Jordan. During her trip she was able to visit several refugee camps for refugees and internally displaced person (IDPs). Furthermore, she was able to meet public officials who gave an overview of the local policies regarding refugees and conflict management. She was also able to meet different UN agencies operating in the four countries, which gave a clear picture how humanitarian interventions are addressing human security of refugees.

Luna Shamieh, a PhD student of Military Science School, associated with the Department for International Security Studies, and researching the Impact of Military Operations on Human Security under supervising Prof Zoltán Szenes. Her study trip was supported by the UN Office in Vienna.

 

„Peace is a full time job”

 Az ENSZ békefenntartás reformja c. konferencia Szolnokon

 

Az ENSZ békefenntartás reformja címmel szervezett május 11-én konferenciát az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar a Magyar ENSZ Társasággal és az MH Béketámogató Kiképző Központtal.  A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék harmadik ENSZ konferenciájának témáját a világszervezet 2015-ben előterjesztett, békefenntartásra vonatkozó átfogó reformprogramja képezte. A színvonalas rendezvénynek az MH BTKK Szolnokon adott otthont. A tanácskozáson ez alkalommal a NETK első éves biztonság- és védelempolitikai szakos mesterképzéses hallgatói vettek részt.

A tanácskozáson a plenáris előadások (Orosz Zoltán altábornagy vezérkarifőnök-helyettes, Erdős André nagykövet, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke, illetve Szenes Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár) a reform-koncepció lényegét, összefüggéseit és feladatait ismertették. A prezentációk bemutatták az ENSZ békefenntartás fejlődését, jelenlegi paramétereit, globális tendenciáit. Orosz tábornok részletesen beszélt az első ENSZ vezérkari főnöki konferencia (2015. március) eredményeiről, Szenes professzor pedig a világ vezetőinek új felajánlásait (2015. szeptember) értékelte. Erdős André nagykövet a régiónk szempontjából is fontos eseményről, az év végi ENSZ főtitkári választás aktualitásairól is beszélt. Az új főtitkárt valószínűsíthetően a kelet-európai aspiránsokból választják meg, amely így hazánk számára is kiemelt jelentőséggel bír.

 A konferencia kiemelten tárgyalta a reformkoncepciót előterjesztő szakértői únHIPPO-jelentést (High-Level Independent Panel On Peace Operations), bemutatta a reformkoncepció legfontosabb elemeit. A mintegy félszáz javaslat négy nagy témakörhöz kapcsolódik: a tartós békéhez elengedhetetlenül szükséges politika elsődlegessége, a jobb partnerségek megteremtése, a műveletek a környezethez való igazításának fontossága, valamint a szemlélet és a gyakorlat megváltoztatásának szükségessége is.

A konferencia délutáni programja először számba vette az ENSZ békefenntartáshoz való hozzájárulás lehetőségeit, amelyet minisztériumi szakértők (Hamar Balázs KKM, Stelmach László r. őrnagy, ORFK, Szatmári László alez, HM) ismertettek. Világossá vált, hogy bár Magyarország hangsúlyos ENSZ szerepvállalásra törekszik, a békeműveleti hozzájárulásainkat elsősorban szövetségi kötelezettségeink (NATO, EU, EBESZ) determinálják. A záró panel szakértői (Apáti Zoltán ezredes, Stelmach László r. őrnagy, Drót László ezredes) a békefenntartásra való katonai és rendőri felkészítés, valamint kiképzés rendjét ismertették, felvázolva a fejlődés lehetőségeit is. Az MH Béketámogató Kiképző Központ nemzetközi képzéseit az ENSZ rendszeresen akkreditálja, legutóbb 2015-ben kapták meg a kiváló minősítést. Bár az új ENSZ békefenntartási reformkoncepció a megelőzésre, a politikai mediációra helyezi a hangsúlyt, a felkészítéseken csak egyenruhás részvevők.

A konferencián élénk eszmecsere folyt arról az alapelvről, hogy a békefenntartókat nem lehet felhasználni a terrorizmus elleni harc feladataira. A kérdések és hozzászólások a békefenntartás szinte valamennyi kérdést érintették, de konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy szükség lenne egy nemzeti ENSZ békefenntartási szakpolitikára, összkormányzati megközelítésre, a civil kormány-tisztségviselők felkészítésére, illetve a világszervezet munkájának lakossággal való megismertetésére. Horváth Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi hadműveleti főnöke zárszavában hangsúlyozta, hogy az intenzív békefenntartásban való részvétel ellenére (ma 850 katona szolgál nemzetközi missziókban) a haderőnek a magas intenzitású műveletek megvívására kell felkészülni. Ha alaprendeltetési feladataira felkészült, akkor képes a bonyolult és komplex békeműveletekben is sikeresen részt venni.

A 63 fős hallgatóság többségét hallgatók adták: a NETK mesterhallgatói, az RTK Szent György Szakkollégium tagjai és a HHK Repülő Intézet tisztjelölt hallgatói. A rendezvényen szép számmal vettek részt az MH szakemberei, de a civil szférának (Magyar Szociális Fórum) is voltak képviselői. A konferenciáról beszámolt a szolnoki média is. 

Az előadások anyagai:

 

Új stratégiai tervezési rendszer – HM vendégelőadó a tanszéken

A Honvédelmi Minisztériumban (HM) idén új stratégiai tervezési rendszert vezetnek be, amely felváltja a korábbi amerikai típusú (PPBS) tervezési rendet. A HM szintű tervezés változásairól 2016. május 3-án Bali Zoltán ezredes, a Védelmi Tervezési Főosztály főosztályvezetője tartott előadást a nemzetközi biztonság és védelempolitikai végzős  mester hallgatóknak. Az előadás tematikus része a Védelempolitika II. kurzusnak, amely a magyar védelempolitikai kérdésekkel ismerteti meg a hallgatókat. A vendégelőadó érdekes és informatív előadását mindjárt egy nehezen megválaszolható kérdéssel kezdte: „Hogyan lehet kimozdítani a fél évszázados elmaradottsággal küzdő védelmi ágazatot a lefelé tartó, elmaradottságot akkumuláló mozgásából, és elindítani felfelé? Mindezt úgy, hogy a peremfeltételek a következőek: nincs háború és nincs ugrásszerű költségvetési növekedés?” A valamikor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanító, vegyvédelmi mérnöki és filozófiai tanári diplomával rendelkező előadó őszintén beszélt a védelmi tervezés nehézségeiről, tárta fel a stratégiai tervezés hiányosságait Magyarországon. A tájékoztatóból nemcsak a magyar védelmi tervezés főbb kritikus területeit ismerhette meg a hallgatóság, de képet kapott arról is, hogyan lehet az egyensúlyt transzformációval megteremteni a követelmények és a rendelkezésre álló pénzügyi források között. A másik alapvető probléma ezen a területen a tervező alrendszerek egymástól eltérő logika alapján dolgozó és különböző prioritásokat felállító működése, amely gyengíti a tárca integrált és konzisztens tervezését.  Az előadó bemutatta a védelmi tervezés új tervdokumentumait, valamint a honvédelmi szakpolitikai programok új területeit. Bali ezredes elmagyarázta a diákoknak a Honvédelmi Miniszter Program (2015-2018) egyes nyilvános részeit, valamint a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztési tervét. Az izgalmas részét képezte az előadásnak a honvédelmi költségvetés lehetőségeinek tárgyalása. A HM Tervezési Főosztály mindig több opciót készít, hogy a kormány által bejelentett éves GDP 0,1%-os növekedés többféle működési és fejlesztési filozófiát testesítsen meg- a miniszteri/ kormányzati döntéstől függően. A vendégelőadó beszélt arról is, hogy a haderő modernizációjához szükség lenne a védelmi ágazat „feltőkésítésére”. A tárca vezetése - a kormányzati források mellett - EU, NATO és amerikai támogatásokat is igénybe vesz, de új haditechnikai platformok (pl. helikopterek) cseréjéhez további kormányzati forrásokra van szükség. A prezentációt követő kérdések leginkább a beszerzésekre irányultak, mellyel kapcsolatban Bali Zoltán kiemelte: egy-egy beszerzés során nem elég csupán a vételárral kalkulálni, a vásárolt eszközök rendszerben tartását is éves szinten be kell építeni a HM védelmi költségvetésébe.