NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A Tanszék rendeltetése, feladatrendszere

Az Összhaderőnemi Műveleti Tanszék sajátos feladatai, ügyrendje

A tanszék négy egymástól eltérő oktatást, képzést biztosító szakcsoportban működik, úgymint:

  • Szárazföldi hadműveleti-harcászati szakcsoport,

  • Légierő műveleti szakcsoport,

  • Lövész szakcsoport,

  • Harckocsizó szakcsoport.

A szakcsoportok a tanszékvezetőnek alárendelve tevékenykednek. 

A feladataik végrehajtása során a csapat-és bázisigény figyelembevételével együttműködnek az őket kiszolgáló katonai szervezetekkel.