A Tanszék rendeltetése, feladatrendszere

Az Összhaderőnemi Műveleti Tanszék sajátos feladatai, ügyrendje

 

A feladatok teljesítéséhez a tanszék öt egymástól eltérő oktatást, képzést biztosító szakcsoportban működik.

 

Szakcsoportok:

1.      Szárazföldi hadműveleti és lövészharcászati szakcsoport.

2.      Légierő hadműveleti-harcászati szakcsoport.

3.      Harckocsizó szakcsoport.

4.      Lő kiképzési és fegyverzet-technikai szakcsoport.

5.      Gyakorlattervező szakcsoport.

A szakcsoportok a tanszékvezetőnek alárendelve tevékenykednek. 

A feladataik végrehajtása során a csapat-és bázisigény figyelembevételével együttműködnek az őket kiszolgáló katonai szervezetekkel.

 

1. Szárazföldi hadműveleti és lövészharcászati szakcsoport sajátos feladatai:

 • Az oktatási portfoliónak megfelelően az egyetemi képzésben lévő katonai vezetők számára a szárazföldi műveletek szakmai ismereteinek oktatása.
 • Alegység szintű szárazföldi harcászatelméleti-, és gyakorlati ismeretek oktatása.
 • Más szakokon tanulók számára szárazföldi harcászat, hadművelet elméleti ismeret oktatása.
 • A BSc képzésben részt vevő honvédtisztjelöltek lövész szakmai oktatása, képzése;
 • Más szakok hallgatóinak lövész szakismeretek oktatása;
 • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;
 • Lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;
 • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;
 • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával.
 • Az oktatási,képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése, illetve azok kezelésének oktatása.

 

2. Légierő hadműveleti-harcászati szakcsoport sajátos feladatai:

 • Az oktatási portfoliónak megfelelően az egyetemi képzésben lévő katonai vezetők számára légierő hadművelet-elmélet és légierő csapatok harcászata szakmai ismereteinek oktatása;
 • Más szakokon tanulók számára légierő harcászat, hadművelet elméleti ismeretek oktatása;
 • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával;
 • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése, illetve azok kezelésének oktatása.
 • Különböző szakmai gyakorlatok előkészítése és levezetése.

 

3. Lövészszakcsoport sajátos feladatai:

 • A BSc képzésben résztvevő honvédtisztjelöltek lövész szakmai oktatása, képzése;
 • Más szakok hallgatóinak lövész szakismertek oktatása;
 • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;
 • Lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;
 • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;
 • A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatok, kihelyezések előkészítése és levezetése;
 • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával;

 

4. Harckocsizó szakcsoport sajátos feladatai:

 • A BSc képzésben résztvevő honvédtisztjelöltek harckocsizó szakmai oktatása, képzése;
 • Más szakok hallgatóinak harckocsizó szakismertek oktatása;
 • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;
 • Harckocsizó lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;
 • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;
 • A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatok, kihelyezések előkészítése és levezetése;
 • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával;

 

5. Lőkiképzési és fegyverzet-technikai szakcsoport sajátos feladatai:

 • A BSc képzésben résztvevő honvédtisztjelöltek lőkiképzési és lövész fegyverzettechnikai szakmai oktatása, képzése;
 • Más szakok hallgatóinak lövészeti szakismeretek oktatása;
 • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;
 • A lövész specializáció lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;
 • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;
 • A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatok, kihelyezések előkészítése és levezetése;
 • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával;

 

6. Gyakorlattervező szakcsoport sajátos feladatai:

 • A Kar felelősségi körébe tartozó graduális és tanfolyami képzések gyakorlati foglalkozásainak a kidolgozása és a levezetésükben való közreműködés.
 • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában valórészvétel a szaktárgyak oktatásával;