Köszöntő

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntöm Önt az Összhaderőnemi Műveleti Tanszék honlapján!

Tanszékünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar keretein belül végzi oktatói és kutatói tevékenységét.

Hosszú múltra tekintünk vissza, hisz a magyar nemzeti katonai vezetői és parancsnoki képzésben a tanszék illetve jogelődjei a kezdetektől részt vesz és annak meghatározó szervezete volt és jelenleg is az.  Tanszékünk oktatói által oktatott tananyag elsajátítása nélkül nem létezik a katonai vezetői képzés.

Az elmúlt több évtizedes tevékenységünk alatt a tanszék és jogelődjei megnevezése a haderőben végbement változásokat követve többször változott:

  • Harcászati Tanszék;
  • Összfegyvernemi Tanszék;
  • Összfegyvernemi Harcászati-hadműveleti Tanszék;
  • Hadműveleti Tanszék;
  • Hadműveleti-harcászati Tanszék;
  • Szárazföldi Hadműveleti-harcászati Tanszék;
  • Szárazföldi Műveleti Tanszék.
  • Légvédelmi Rakéta Tanszék.
  • Légvédelmi Tanszék.
  • Légierő Műveleti Tanszék.

Fontos feladatunknak tartjuk a katonai felsőoktatás hagyományainak ápolását és a katonai vezetői képzés folyamatos fejlesztését. Oktatóink követelménytámasztóak, magasan képzettek, többen külföldi missziókban szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek és hallgatóbarát tanulási környezetben minden segítséget megadnak hallgatóinknak. Arra törekszünk, hogy a nálunk végzett hallgatók hosszú évek múltán is szívesen emlékezzenek a tanszékre és oktatóikra.

A Magyar Honvédség sok tábornoka, ezredese és magas beosztású tisztje a tanszékünk illetve jogelődjei hallgatója volt.

Tanszékünk vezető oktatói részt vesznek a Hadtudományi-, és Katonai Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD-képzéseiben, többen doktorandusz hallgatók tudományos témavezetői.

Munkatársaim közül vannak Mestertanári és Pro Scientia címmel kitüntetettek, akik meghívott előadóként részt vesznek más egyetemek képzésében is.

A tanszék meghatározó szerepet tölt be a katonai vezetők alapképzés-,  és mester szintű képzésében, valamint a katonai felsőfokú vezető képző szakirányú tanfolyam (vezérkari tanfolyam)oktatásában is.

Célunk, hogy minden képzési szinten és formában aktuális, modern a szövetségi rendszerben is helytálló ismereteket adjunk át hallgatóinknak, honvéd tisztjelöltjeinknek.

Köszönöm, hogy meglátogatta honlapunkat és remélem, hogy érdeklődve olvassa el szakcsoportjaink munkájáról szóló információkat, ahol kérdéseire választ fog kapni.

 

Amennyiben egyéb kérdése van, bizalommal forduljon hozzánk!

 

Prof. Dr.  Krajnc Zoltán ezredes

Tanszékvezető