NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék oldalain.

A Tanszék egyik legfontosabb feladata a légiközlekedéshez, a repüléshez kapcsolódó területeken folyó elméleti és gyakorlati képzésekben való részvétel. Célunk, hogy a megrendelői elvárásoknak megfelelő, korszerű tudással rendelkező szakembereket képezzünk elsősorban az állami légiközlekedés és a katonai repülés számára. Ennek megfelelően az alábbi területeken végzünk oktatási feladatokat:

  • az Állami légiközlekedési alapképzési szak, állami légijármű-vezető, katonai repülésirányító és katonai repülőműszaki szakirányain;
  • a Katonai üzemeltetés mesterképzési szakon;
  • a Katonai Műszaki Doktori Iskola Légiközlekedés és repüléstechnika kutatási területén;
  • a Magyar Honvédség és igény esetén a polgári repülés számára szakmai tanfolyamokon.

A Tanszék ezen kívül ellátja a kapcsolódó tantárgyi programok, tananyagok naprakészen tartását és módszertani fejlesztését, figyelemmel az akkreditációs követelményekre és az annak való megfelelésre. A katonai repüléshez és a légiközlekedéshez kapcsolódó műszaki és humán területeken tudományos kutatásokban és fejlesztésekben vesz részt, együttműködve a hazai és nemzetközi felsőoktatási, állami és vállalkozói szféra szakembereivel. Kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, részt vesz a szakmai kompetenciájába eső hazai és nemzetközi tudományos, szakmai szervezetek munkájában.

A Tanszék fontos küldetése, hogy megismertesse és átadja a katonai repülés hagyományait az honvédtiszti hivatást választó fiataloknak.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

Dr. Vas Tímea alezredes, mb. tanszékvezető