Munkatársak

  Dr. Bottyán Zsolt százados tanszékvezető, egyetemi docens

 

 

 

 

  Dr. Dunai Pál alezredes, egyetemi docens

 

 

 

 

  Dr. Palik Mátyás ezredes, intézetigazgató, egyetemi docens

 

 

 

 

  Vas Tímea őrnagy, tanársegéd

 

 

 

 

  Sápi Lajos alezredes, kiemelt gyakorlati oktató

 

 

 

 

 

  Fekete Csaba százados, gyakorlati oktató

 

 

 

 

 

  Gajdos Máté Ádám főhadnagy, gyakorlati oktató

 

 

 

 

 

Oktatásbiztosító csoport

Az Oktatásbiztosító csoport munkatársainak feladata, az oktatásszervezési, oktatás-adminisztrációs és informatikai szolgáltatói feladatok ellátása. Feladatuk a gyakorlati foglalkozások megszervezésének és előkészítésének támogatása, az oktatástechnikai eszközök állapotának figyelemmel kísérése és alkalmazhatóságuk biztosítása. Tevékenységükkel elősegítik a Tanszékvezetők adminisztratív jellegű munkáját. Részt vesznek a szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, az anyagfelelősi funkcióhoz kapcsolódó feladatok ellátásában. Vezetik a helyiségek igénybevételének nyilvántartását, a szükséges oktatás-technológiai eszközök biztosítását.

 

  Gajdács-Balogh Ilona, intézeti előadó

  Önéletrajz

 

 

 

 

 

  Jámbor Krisztián informatikus

 

 

 

 

 

 

  Joó Béla technikus, főmunkatárs