Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék oldalain!

 

A tanszék oktatási feladata felső- és középfokú végzettségű repülő szakemberek magas szinten történő alap-, mester-, és doktori képzése, valamint tovább- és átképzése az alábbi oktatási rendszerekben:

  • Katonai Üzemeltetés alapképzési szak (BsC), Katonai repülőműszaki specializáció, Repülő sárkány-hajtómű modulban;
  • Katonai Üzemeltetés mesterképzési szak (MsC) légierő modulban,
  • ·az NFTC képzésre beiskolázott repülőgép- és helikoptervezető jelöltek elméleti felkészítésében;
  • ·a HHK Doktori Iskolái doktoranduszainak oktatásában,
  • ·a megrendelői elvárásoknak megfelelő szakmai tanfolyamok végrehajtásában az MH repülőcsapatai, igény esetén a polgári repülés számára.

 

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező mérnöktisztek felsőfokú szakmai alapképzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek a repülőgépek (helikopterek) gépészeti rendszerei üzembentartásának megszervezésére, irányítására. A légi- és földi üzembentartással kapcsolatos műszaki problémák felismerésére, analizálására, azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes döntések meghozatalára illetve a gépészeti rendszerek üzemképességének helyreállítására békében és repülő-harctevékenység időszakában egyaránt. Az üzemeltetés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatok technologizálására és az ehhez szükséges munkavégzési folyamatok megszervezésére és ellenőrzésére.