NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék (RST) oldalain!

A tanszék oktatási feladata repülő szakemberek magas szinten történő alap-, mester- és doktori képzése, valamint tovább- és átképzése az alábbi oktatási rendszerekben:

·        a Katonai Üzemeltetés Alapképzési szak Katonai Repülőműszaki specializáció, repülőgép sárkány-hajtómű modulon;

·        az Állami légiközlekedési alapképzési szak állami légijármű-vezető, katonai repülésirányító és katonai repülőműszaki szakirányokon;

·        a Katonai Üzemeltetés Mesterképzési szak Légierő modulon;

·        az NFTC képzésre beiskolázott repülőgép- és helikoptervezető jelöltek elméleti felkészítésében;

·        az NKE Doktori Iskolái doktoranduszainak oktatásában;

·        a megrendelői elvárásoknak megfelelő szakmai tanfolyamok végrehajtásában az MH repülőcsapatai, igény esetén a polgári repülés számára.

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező repülő-műszaki tisztek felsőfokú szakmai képzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek:

·        a korszerű repülőeszközök és rendszereik üzembentartását végző alegységek tevékenységének megszervezésére, vezetésére;

·        a légijárművek üzemképességének, és a repülésbiztonság magas szintjének fenntartásához szükséges döntések meghozatalára;

·        a repülő eszközök üzemképességének helyreállítása érdekében végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatok technologizálására, a munkafolyamatok megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére;

·        repülések műszaki biztosítási feladatainak ellátására hazai és nemzetközi környezetben egyaránt;

·        saját szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek folyamatos korszerűsítésére.

 

A képzés során kiemelt figyelmet fordítunk az elméleti ismeretek kellő mélységű elsajátításának támogatására és a szükséges gyakorlati képességek kialakítására.

Dr. Kavas László ezredes

Tanszékvezető