Tudomány és kutatás

Tudományos és kutatási tevékenység

A tudományos élet területén a tanszék oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről számot adjanak. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, a repülésbiztonság műszaki és humán aspektusaira, a környezetvédelem és a légijármű üzemeltetés gazdaságossága kérdéskör vizsgálatára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság, ezért oktatóink hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményeiről. A kutatási eredmények írott és elektronikus formában történő közzétételének egy kiemelt és szakmai tekintetben fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények.

A Repülő Sárkány-hajtómű Tanszéken dolgozó oktatóknak további fontos szerepe az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók OTDK-ra történő sikeres felkészítése, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzése.

A tanszék tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

  • A multimédia és a működő modellek alkalmazási lehetőségei a repülőtisztképzés hatékonyságának növelése érdekében;
  • katonai repülőgépek korszerű üzemeltetése és diagnosztikája;
  • repülőgép szerkezetek számítógépes analízise és működési szimulációja;
  • csapásmérő repülőeszközök gazdaságossági és hatékonysági kérdése;
  • a repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése;
  • a repülőgép kompozit szerkezeteinek karbantartási sajátosságai;
  • alternatív repülő-tüzelőanyagok alkalmazásának lehetőségei és korlátai.