NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos és kutatási tevékenység

A tudományos élet területén a tanszék oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről számot adjanak. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, a repülésbiztonság műszaki és humán aspektusaira, a környezetvédelem és a légijármű üzemeltetés gazdaságossága kérdéskör vizsgálatára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság, ezért oktatóink hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményeiről. A kutatási eredmények írott és elektronikus formában történő közzétételének egy kiemelt és szakmai tekintetben fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények.

A Repülő Sárkány-hajtómű Tanszéken dolgozó oktatóknak további fontos szerepe az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók OTDK-ra történő sikeres felkészítése, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzése.

A tanszék tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

  • Légierő innováció, és a különböző gyártású katonai repülőgépek együttes üzemeltethetősége; a VTOL/STOL, STEALTH légijárművek, hiperszonikus- és űrrepülőgépek alkalmazhatósága;
  • Katonai légijárművek műszaki, technológiai és gazdaságossági szempontú vizsgálata; az MH repülőeszközein alkalmazható karbantartási, javítási módszerek elméleti lehetőségei és gyakorlati megoldásai;
  • Helikopter hajtóművek optimum munkapontjainak vizsgálata, fajlagos hasznos munka és a termikus hatásfok szempontjából;
  • Gázturbinás hajtóművek égőtereinek, a bennük végbemenő égési folyamat vizsgálata és szimulációja;
  • Az egyes alternatív tüzelőanyag fajták repülésben való alkalmazhatóságának vizsgálata, és azok alkalmazási feltételeinek minél szélesebb körű feltárása;
  • Az alternatív tüzelőanyagok bevezetésével, használatával kapcsolatban felmerülő környezeti és gazdasági szempontok tanulmányozása;
  • A kompetencia alapú repülő műszaki tisztképzés korszerűsítésének.