Tudományos és kutatási tevékenység

 

A tudományos életben a tanszék oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, különösen a repülés műszaki biztosítására és biztonságára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság. Az tanszék oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit, melynek egyik fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények.

A Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszéken dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók TDK-ra történő sikeres felkészítésében, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzésében egyaránt.

A tanszék tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

·         repülőeszközökön alkalmazott energetikai rendszerek;

·         pilóta nélküli repülőgépek alkalmazásának vizsgálata;

·         katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata;

·         termodiagnosztikai vizsgálatok repülőgépek állapotfelmérésében;

·         madárral való ütközések veszélyének csökkentése a repülőterek környezetében;

·         repülőgépek villamos hajtóművei - megújuló energia a fedélzeten;

·         repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei.