NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tudományos és kutatási tevékenység

A tudományos életben a tanszék oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, különösen a repülés műszaki biztosítására és biztonságára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság. Az tanszék oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit, melynek egyik fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények.

A Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszéken dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók TDK-ra történő sikeres felkészítésében, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzésében egyaránt.

A tanszék tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

·       repülőeszközökön alkalmazott energetikai rendszerek;

·       pilóta nélküli repülőgépek alkalmazásának vizsgálata;

·       katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata;

·       repülőgépek villamos hajtóművei - megújuló energia a fedélzeten;

·       repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei;

·       repülőfedélzeti önvédelmi eszközök (katonai és polgári, utas, illetve teherszállító repülőgépek önvédelmi rendszerei);

·       pilóta nélküli légijármű rendszerek (UAS) nemzetbiztonsági célú felhasználásának lehetőségei, technikai korlátai és alkalmazásának etikai kérdései;

·       légijárművek és drónok összeütközési kockázatának repülésbiztonság növelésére irányuló vizsgálata, az összeütközési veszély csökkentésének lehetséges megoldásai.