NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

TTT Konferencia 2020

A matematika és a fizika időszerű kérdései

Időről időre felmerült, hogy tartani kellene egy olyan konferenciát, amelyen be tudnánk mutatni a Természettudományi Tanszéken (NKE HHK TTT) folyó meglehetősen nagy területre kiterjedő tudományos kutatómunkát. Ezért 2020. szeptember 1-jén megrendezzük "A matematika és fizika időszerű kérdései" című konferenciát, amelyre a Tanszék munkatársai mellett várjuk a velük együttműködő, illetve majdan együttműködő kutatók jelentkezését is. A konferencia célja, hogy a különböző témákkal foglakozó munkatársak egymás kutatási területét alaposabban megismerhessék, ami közös kutatásokhoz és publikációkhoz vezethet.

Az előre felvett előadások a mellettük található linkeken tekinthetőek meg, ezek esetében csak a kérdések feltételéhez és megválaszolásához szükséges időkeretet biztosítjuk.

A konferencia online "helyszíne":
https://meet.jit.si/NKEHHKMatFizKonf2020

A belépéhez szükséges jelszó:
termtud20

Actual Problems in Mathematics and Phyisics

From time to time, we came to the idea that a conference should be held where we can present the diverse scientific research carried out by the staff of the Deartment of Natural Sciences of the Faculty of Military Science and Officer Training of the University of Public Service (NKE HHK TTT). Therefore, on the 1st of September 2020 the conference "Actual Problems in Mathematics and Phyisics" will be held. However, not only the staff of the depatment is welcome but also those scientists who are hoped to be contributors to our research. The goal of the conference is that the researchers working on diverse fields to get to know each others results which can lead to joint research and publications.

The pre-recorded lectures can be viewed using the links provided. In these cases only the time for questions is provided.

The conference takes "place" at:
https://meet.jit.si/NKEHHKMatFizKonf2020

Password:
termtud20

 

SOC: Nagy Imre, Székely Gergely, Tóth Bence

LOC: Pintér Sándor, Rácz István, Für Gáspárné

 

Program:

 

13:25   Ünnepélyes megnyitó / Opening (HORVÁTH István)


1. szekció - Levezető elnök: Székely Gergely / 1st secton - Chair: Gergely Székely

13:30   HORVÁTH István (NKE HHK TTT):
Gammakitörés-utófények -
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

13:35   RÁCZ István (NKE HHK TTT):
Gammakitörések spektrumainak tulajdonságai - PREZENTÁCIÓ MEGTEKINTÉSE

13:55   SZÉCSI Dorottya (Institute for Astrophysics, University of Cologne, GERMANY):
Metal-poor massive stars: The theory linking gravitational waves, star-formation and the dawn of the Universe
- WATCH VIDEO

14:00   PINTÉR Sándor (NKE HHK TTT):
Kriging in Astronomy

14:20   NAGY Imre (NKE HHK TTT):
Műholdas megakonstellációk várható hatásai a tudományos kutatásokra
 

Szünet / Break


2. szekció - Levezető elnök: Nagy Imre / 2nd section - Chair: Imre Nagy

14:55   TÓTH Bence (NKE HHK TTT):
Quantification of Critical Infrastructures

15:15   LÉVAI Zsolt (NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola; Közlekedéstudományi Intézet):
Kritikus közlekedési infrastruktúrák fejlesztésének matematikai modellezése

15:35   KHALED, Mohamed (Bahçeşehir University, Istanbul, TURKEY) and SZÉKELY Gergely (NKE HHK TTT):
Networks of Concept Algebras - VIEW PRESENTATION
 

Szünet / Break


3. szekció - Levezető elnök: Tóth Bence / 3rd section - Chair: Bence Tóth

16:10   ZIMBORÁS Zoltán (Wigner Fizikai Kutatóközpont):
Hibrid kvantumos-klasszikus algoritmusok a közeljövő kvantumszámítógépeire

16:30   DEÁK László (NKE HHK TTT; Wigner Fizikai Kutatóközpont):
Reciprocity in quantum, electromagnetic and other wave scattering

16:50   SZABÓ Péter (NKE HHK TTT):
Mechanikai kontakt két nem sima felület között - megoldás párhuzamos GPU szimulációval

17:10   HANKA László (NKE HHK TTT):
Deconvolution of gamma ray spectra using singular value decomposition of matrices
- WATCH VIDEO (password: NKE2020)

17:15  A konferencia zárása / Closing