NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelettel köszöntjük a Természettudományi Tanszék oldalain!

 

Tanszékünk alapozó tárgyak oktatását végzi, alapvetően matematika és fizika témákban. Tanszékünk több évtizedes oktatási múlttal rendelkezik a katonai felsőoktatásban (BJKMF, ZMNE-BJKMK majd NKE-HHK). Az általunk oktatott tantárgyak tananyagainak tartalmi leírásai az oktatás aloldalon találhatók.

Az oktatómunka mellett mindig feladatunknak tekintettük az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó hallgatókkal való foglalkozást. Ennek eredményeképpen az elmúlt évek során hallgatóink eredményesen szerepeltek az országos matematika versenyeken, valamint az Intézményi- és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

Tanszékünk oktatói saját tudományterületeiken intenzív kutatási tevékenységet folytatnak, többek között abból a célból, hogy akár szemeszterenként a legújabb tudományos eredményekkel korszerűsítsük az általunk oktatott tananyagot. Ebbe a tevékenységbe igyekszünk bevonni hallgatóinkat is, segítve ezzel a TDK-s munkájukat, valamint a záródolgozat, illetve a diplomamunka elkészítésére vonatkozó tevékenységüket.

Tanszékünk három oktatója részt vesz az egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában a doktorandusz hallgatók képzésében is.