NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Eredmények

 Kutatóműhely részletes eredményei

 

1.   Nemzetközi kapcsolatok bővítése: Nemzetközi Net konferencia (számos külföldi és a kutatóműhely tagjainak az előadásaival) 

Vallás és biztonság egyes aspektusai a koronavírus kapcsán (Certain Aspects of Religion and Security With Regard to Coronavirus) című nemzetközi konferencia 59 előadóval. Elérhető: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2020/06/18/vallas-es-biztonsag-a-koronavirus-idejen 

 

2.   Előadás egyéb nemzetközi és hazai konferenciákon vallás és biztonság témában:

Ujházi Lóránd: Angolnyelvű előadás NATO missziós felkészítés (Religion in Afghanistan) Olaszország, Udine (2020. január 29.).

Petruska Ferenc: Angolnyelvű előadás NATO missziós felkészítés (Law in Afghanistan) Olaszország, Udine (2020. január 28.).

 

3.   Elkészült szakmai publikációk:

Ujházi Lóránd: The Cult of Saint László (Saint Ladislaus) in the Hungarian Army (megjelent: MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10020864

Ujházi Lóránd: The Activity of the Hungarian Catholic Church to Promote Interfaith Dialogue and Against Hatred (megjelent: MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10020864)

Ujházi Lóránd: The Significance of Charity (Caritas) in the Governing, Sanctifying and Teaching Mission of the Church Theological Quarterly q1-s szakfolyóiart

Lóránd Ujházi, Csaba Szabó: La prospettiva canonica della cura pastorale dei poliziotti 

Ujházi Lóránd: Kritikai észrevételek a házassági akadályok alóli felmentő hatalom gyakorlására a társadalmi átalakulások és az egyházi közjó fényében.

Ujházi Lóránd: Legal status of cardinals who have not been ordained as bishops in the current code of cannon law

Ujházi Lóránd: Further modification in the Holy See Structure: the third Section of Secretariat of State

Ujházi Lóránd - Horváth Tibor: Szent László kultikus tisztelete a haderőben, avagy gondolatok a fegyvernemi védőszentek kultikus tiszteletének alacsony fokáról

Párkányi Csongor: Titkos értesülések a Vatikánból – „ENGEL” története.

Koré András: A keresztény közösségek veszteségei az anómiás konfliktusok következtében Pakisztánban (elkészült, leadva: Szakmai Szemle, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Folyóirata)

Kaló József: „Vajon elmenekülhet-e bárki is a halálos járvány elől?” – Luther Márton járványügyi nézetei (tervezet).

Petruska Ferenc: Aktuális változások az állam és egyház együttműködésében az üldözött keresztényekért (elkészült, leadva: Budapest-jelentés a keresztényüldözésről 2020)

Petruska Ferenc: Vallási közösségek pandémia következtében megváltozó szerepe  (elkészült, leadva:  Vallás és biztonság egyes aspektusai a koronavírus kapcsán c. konferenciakötetbe)

Petruska Ferenc: Az állam és egyház elválasztásának pandémiás modellje (elkészült, leadva: Iustum Aequum Salutare Tudományos Folyóirata)